งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Delta Electronics (Thailand) PCL. Overview Human Capital Management

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Delta Electronics (Thailand) PCL. Overview Human Capital Management"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Delta Electronics (Thailand) PCL. Overview Human Capital Management
Presented by Yongyuth Pakdoungjan HR Director Date : February28,2014 Place : BI-TECH

2 การพัฒนาบุคลากรขององค์กร
Agenda แนะนำบริษัท การพัฒนาบุคลากรขององค์กร ความพร้อมการก้าวเข้าสู่ AEC

3 การพัฒนาบุคลากรขององค์กร
Agenda แนะนำบริษัท การพัฒนาบุคลากรขององค์กร ความพร้อมการก้าวเข้าสู่ AEC

4 Mission

5 Corporate Culture

6 Delta Thailand Overview
Company founded: 1990 A leading world-class provider of - Power Management solutions for solar, telecom, high end server, storage, networking, banking and consumer. - IT components - Automotive components

7 Power Management Products

8 Power Management Solutions

9 Renewable Energy Solutions

10 Fans & Thermal Management Solutions

11 Components Solenoids and Valves EMI Filters EMI filter for white goods

12 Display Solutions

13 Automotive Electronics

14 LED Lighting

15 Global Operation

16 Delta Worldwide R&D location
การพัฒนาทางธุรกิจ Delta Worldwide R&D location

17 Multi National Human Resource
Stable Human Resource includes Experienced Staffs and Skillful Operators Synergy Asian / European Strength : High Productivity and Excellent Quality Inter-Factory Cooperation Platform Established Equipment and Advanced Technology Invested

18 Happy Employee, Great Company
German Management Team India Management Team Research & Development Team, Germany International Team in Thailand, World Head Quarter

19 การพัฒนาบุคลากรขององค์กร
Agenda แนะนำบริษัท การพัฒนาบุคลากรขององค์กร ความพร้อมการก้าวเข้าสู่ AEC

20 Thailand Plants Bangpoo - Automotive Plant
Established: 1990 ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, TLS8001, QC080000, ISO17025, ISO , ISO14067 & ISO50001 certified Major products: Automotive Electronics Floor space ..………………….272,550 sq. ft. (25,320 sq. m) Bangpoo - Power Supply Plant Established: 1999 ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, TLS8001, TS16949, TL9000 QC080000, ISO17025, ISO , ISO14067 & ISO50001 certified Major products: DC-DC Converters, Telecom Power Systems, and Power Supplies for Consumer, Electronics, Networking, Energy Storage Floor space ..………………….778,250 sq. ft. (72,300 sq. m) Wellgrow Plant Established: 2001 ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, TLS8001, TS16949, TL9000 QC080000, ISO17025, ISO , ISO14067 & ISO50001 certified Major products: DC Fans, EMI Filters and Solenoids Floor space ..………………….303,550 sq. ft. (28,200 sq. m) Total floor space……….… 1,354,350 sq. ft. (125,820 sq. m)

21 หลักการพัฒนาบุคลากร Multi Culture Technology & Knowledge
International Standard Innovation Talent Management

22 หลักการพัฒนาบุคลากร Multi Culture Technology & Knowledge
International Standard Innovation Talent Management

23 Leadership Talent Development Program

24 Action Mindset = สร้างแผนและเป้าหมาย
Analytic Mindset = วิเคราะห์บนพื้นฐานข้อมูลจริง Collaborative Mindset = ความสัมพันธ์ระหว่างกัน Reflective Mindset = เปิดรับมุมมองใหม่ Worldly Mindset = ความหลากหลายของธุรกิจ

25 หลักการพัฒนาบุคลากร Multi Culture Technology & Knowledge
International Standard Innovation Talent Management

26 Knowledge Exchange

27 ระบบการพัฒนาองค์ความรู้
New Product Development Process Personal Motivation Validation Process Outcome & Result Summary Open Resource Knowledge Base On line Library DFx Score card Lesson Learnt System R&D Monthly Forum Training

28 Job Transfer ประเทศ จำนวน เยอรมนี 295 สวิสแลนด์ 68 สกอตแลนด์ 16
โรมาเนีย 4 จีน 29 สหรัฐอเมริกา 5 อินเดีย 60 รวมทั้งสิ้น 477 Thai 327 คน Thai Average exp. 6.5 Years 28

29 หลักการพัฒนาบุคลากร Multi Culture Technology & Knowledge
International Standard Innovation Talent Management

30 ความพึงพอใจของลูกค้า
Amity Telecom Excellence Award for Top Power Management Company of the Year 2011 awarded to Delta India It is my pleasure to inform you that Delta has passed Juniper Networks power supplier audit, ranking as our top best supplier audited! Mark Hill, Global commodity Manager Power ..this is WONDERFUL NEWS!!! Thank you very, very much for making this happen!!! Linda Ims, Procurement Operations Manager Great! Thanks for your support. Richard Feng, Commodity Manager Thanks for a great finish of the project during January and February, Johan Hakansson Well done! Thank you for good cooperation, Maria Siverback, HW Design

31 หลักการพัฒนาบุคลากร Multi Culture Technology & Knowledge
International Standard Innovation Talent Management

32 ความสามารถทางนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยี
Power Supply > 30W/inches^3 Best in Class Efficiency > 96% Best Innovation Company 50 US patents Full Computerized Factory Best Product Design Award 32

33 หลักการพัฒนาบุคลากร Multi Culture Technology & Knowledge
International Standard Innovation Talent Management

34 who develop Delta’s future!
Mission Develop Delta leaders who develop Delta’s future!

35 Development Plan Phase I Establish Success Profiles Phase II
Identify High Potential Phase III Assess Readiness Phase IV Accelerate Development Business Drivers Success Profile of BU /MFG Head Knowledge Experience Competency Personality Fist Screening (Past Performance, Age…) Nomination by managers LII (Leadership Insight Inventory) test 9-box discussion by LDC/CLDC Committee One-on-one feedback session to talent Coach Orientation Mentor Orientation IDP Talent Review 360 degree feedback assessment GLI (Global Leadership Inventory) personality test Individual Assessment Report Meeting

36 การพัฒนาบุคลากรขององค์กร
Agenda แนะนำบริษัท การพัฒนาบุคลากรขององค์กร ความพร้อมการก้าวเข้าสู่ AEC

37 104 persons 31 persons

38 การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC
MOU with University Action Analytic Collaborative Reflective Worldly Mindset Communication Skill

39 การบริหารและพัฒนาบุคลกร
Local for Global แผนภูมิเปรียบเทียบผู้บริหารตั้งแต่ปี Thai Management Development In-house Training Enrichment Educational Co-op 39

40 Chinese and English Language Program
Mr. Henry Shieh, President has given out certificates of Chinese and English Training Program

41 คนไทยไปเป็นผู้นำต่างประเทศ
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป โครงการพัฒนาแนวความคิดของพนักงานระดับกลาง การพัฒนาบุคลากร คนไทยไปเป็นผู้นำต่างประเทศ โครงการพัฒนาภาวะผู้นำ (LTD) โครงการการพัฒนาภาษาอังกฤษ โครงการการพัฒนาภาวะผู้นำกลุ่มในภูมิภาค (RLTD) โครงการการพัฒนาภาวะผู้นำกลุ่มในประเทศ (LTD Thailand)

42 Innovation Large Company
ASEAN BUSINESS AWARDS 2013 Innovation Large Company Mr Henry Shieh, President receiving the award from His Royal Highness Prince Mohamed Bolkiah, Brunei’s Minister of Foreign Affairs and Trade, August 20, 2013.

43 Thank you. Our Team!!!


ดาวน์โหลด ppt Delta Electronics (Thailand) PCL. Overview Human Capital Management

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google