งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Delta Electronics (Thailand) PCL. Overview Human Capital Management Presented by Yongyuth Pakdoungjan HR Director Date : February28,2014Place : BI-TECH.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Delta Electronics (Thailand) PCL. Overview Human Capital Management Presented by Yongyuth Pakdoungjan HR Director Date : February28,2014Place : BI-TECH."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Delta Electronics (Thailand) PCL. Overview Human Capital Management Presented by Yongyuth Pakdoungjan HR Director Date : February28,2014Place : BI-TECH

2 Delta Confidential 2  แนะนำบริษัท  การพัฒนาบุคลากรของ องค์กร  ความพร้อมการก้าวเข้าสู่ AEC Agenda

3 Delta Confidential 3  แนะนำบริษัท  การพัฒนาบุคลากรของ องค์กร  ความพร้อมการก้าวเข้าสู่ AEC Agenda

4 Delta Confidential Mission

5 Delta Confidential Corporate Culture 5

6 Delta Confidential Company founded: 1990 A leading world-class provider of - Power Management solutions for solar, telecom, high end server, storage, networking, banking and consumer. - IT components - Automotive components Delta Thailand Overview 6

7 Delta Confidential 7 Power Management Products

8 Delta Confidential Power Management Solutions 8

9 Delta Confidential Renewable Energy Solutions 9

10 Delta Confidential Fans & Thermal Management Solutions 10

11 Delta Confidential 11 Components EMI filter for white goods Solenoids and ValvesEMI Filters

12 Delta Confidential Display Solutions 12

13 Delta Confidential 13 Automotive Electronics

14 Delta Confidential 14 LED Lighting

15 Delta Confidential Global Operation 15

16 Delta Confidential 16 Delta Worldwide R&D location การพัฒนาทางธุรกิจ

17 Delta Confidential Stable Human Resource includes Experienced Staffs and Skillful Operators Synergy Asian / European Strength : High Productivity and Excellent Quality Inter-Factory Cooperation Platform Established Equipment and Advanced Technology Invested Multi National Human Resource 17

18 Delta Confidential German Management Team Research & Development Team, Germany India Management Team International Team in Thailand, World Head Quarter Happy Employee, Great Company 18

19 Delta Confidential 19 Agenda  แนะนำบริษัท  การพัฒนาบุคลากรของ องค์กร  ความพร้อมการก้าวเข้าสู่ AEC

20 Delta Confidential 20 Bangpoo - Power Supply Plant Wellgrow Plant Established: 2001 ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, TLS8001, TS16949, TL9000 QC080000, ISO17025, ISO14064-1, ISO14067 & ISO50001 certified Major products: DC Fans, EMI Filters and Solenoids Floor space..………………….303,550 sq. ft. (28,200 sq. m) Total floor space……….… 1,354,350 sq. ft. (125,820 sq. m) Bangpoo - Automotive Plant Established: 1990 ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, TLS8001, QC080000, ISO17025, ISO14064-1, ISO14067 & ISO50001 certified Major products: Automotive Electronics Floor space..………………….272,550 sq. ft. (25,320 sq. m) Established: 1999 ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, TLS8001, TS16949, TL9000 QC080000, ISO17025, ISO14064-1, ISO14067 & ISO50001 certified Major products: DC-DC Converters, Telecom Power Systems, and Power Supplies for Consumer, Electronics, Networking, Energy Storage Floor space..………………….778,250 sq. ft. (72,300 sq. m) Thailand Plants

21 Delta Confidential 21 1.Multi Culture 2.Technology & Knowledge 3.International Standard 4.Innovation 5.Talent Management หลักการพัฒนาบุคลากร

22 Delta Confidential 22 1.Multi Culture 2.Technology & Knowledge 3.International Standard 4.Innovation 5.Talent Management หลักการพัฒนาบุคลากร

23 Delta Confidential 23 Leadership Talent Development Program

24 Delta Confidential 24 Action Mindset = สร้างแผนและเป้าหมาย Analytic Mindset = วิเคราะห์บนพื้นฐานข้อมูลจริง Collaborative Mindset = ความสัมพันธ์ระหว่างกัน Reflective Mindset = เปิดรับมุมมองใหม่ Worldly Mindset = ความหลากหลายของธุรกิจ Mindset

25 Delta Confidential 25 หลักการพัฒนาบุคลากร 1.Multi Culture 2.Technology & Knowledge 3.International Standard 4.Innovation 5.Talent Management

26 Delta Confidential Knowledge Exchange

27 Delta Confidential ระบบการพัฒนาองค์ความรู้ 27 New Product Development Process Personal Motivation Validation Process Outcome & Result Summary Open Resource Knowledge Base On line Library DFx Score card Lesson Learnt System R&D Monthly Forum Traini ng

28 Delta Confidential 28 Thai Average exp. 6.5 Years Thai 327 คน ประเทศจำนวน เยอรมนี 295 สวิส แลนด์ 68 สกอตแล นด์ 16 โรมาเนีย 4 จีน 29 สหรัฐอเ มริกา 5 อินเดีย 60 รวม ทั้งสิ้น 477 28 Job Transfer

29 Delta Confidential 29 หลักการพัฒนาบุคลากร 1.Multi Culture 2.Technology & Knowledge 3.International Standard 4.Innovation 5.Talent Management

30 Delta Confidential Amity Telecom Excellence Award for Top Power Management Company of the Year 2011 awarded to Delta India It is my pleasure to inform you that Delta has passed Juniper Networks power supplier audit, ranking as our top best supplier audited! Mark Hill, Global commodity Manager Power..this is WONDERFUL NEWS!!! Thank you very, very much for making this happen!!! Linda Ims, Procurement Operations Manager Great! Thanks for your support. Richard Feng, Commodity Manager Thanks for a great finish of the project during January and February, Johan Hakansson Well done! Thank you for good cooperation, Maria Siverback, HW Design ความพึงพอใจของลูกค้า

31 Delta Confidential 31 หลักการพัฒนาบุคลากร 1.Multi Culture 2.Technology & Knowledge 3.International Standard 4.Innovation 5.Talent Management

32 Delta Confidential Power Supply > 30W/inches^3 Best in Class Efficiency > 96% Full Computerized Factory Best Product Design Award Best Innovation Company 50 US patents 32 ความสามารถทางนวัตกรรมและ การพัฒนาเทคโนโลยี

33 Delta Confidential 33 หลักการพัฒนาบุคลากร 1.Multi Culture 2.Technology & Knowledge 3.International Standard 4.Innovation 5.Talent Management

34 Delta Confidential 34 Develop Delta leaders who develop Delta’s future! Mission

35 Delta Confidential Business Drivers Success Profile of BU /MFG Head Knowledge Experience Competency Personality Phase I Establish Success Profiles Phase II Identify High Potential Fist Screening (Past Performance, Age…) Nomination by managers LII (Leadership Insight Inventory) test 9-box discussion by LDC/CLDC Committee Phase III Assess Readiness 360 degree feedback assessment GLI (Global Leadership Inventory) personality test Individual Assessment Report Meeting Phase IV Accelerate Development One-on-one feedback session to talent Coach Orientation Mentor Orientation IDP Talent Review Development Plan

36 Delta Confidential 36 Agenda  แนะนำบริษัท  การพัฒนาบุคลากรของ องค์กร  ความพร้อมการก้าวเข้าสู่ AEC

37 Delta Confidential 37 104 persons 31 persons

38 Delta Confidential 38 Communication Skill MOU with University Mindset การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ การเข้าสู่ AEC Action Analytic Collaborative Reflective Worldly

39 Delta Confidential 39 Local for Global แผนภูมิเปรียบเทียบผู้บริหารตั้งแต่ปี 2551- 2555 Thai Management Development In-house Training Enrichment Educational Co-op 39 การบริหารและพัฒนาบุคลกร

40 Delta Confidential 40 Mr. Henry Shieh, President has given out certificates of Chinese and English Training Program Chinese and English Language Program

41 Delta Confidential การ พัฒนา บุคลาก ร ปริญญาโทบริหารธุรกิจ โครงการพัฒนาแนวความคิดของพนักงานระดับกลาง ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป โครงการพัฒนาภาวะผู้นำ (LTD) โครงการการพัฒนาภาวะผู้นำกลุ่มในภูมิภาค (RLTD) คนไทยไปเป็นผู้นำต่างประเทศ โครงการการพัฒนาภาษาอังกฤษ โครงการการพัฒนาภาวะผู้นำกลุ่มในประเทศ (LTD Thailand) 41

42 Delta Confidential 42 Mr Henry Shieh, President receiving the award from His Royal Highness Prince Mohamed Bolkiah, Brunei’s Minister of Foreign Affairs and Trade, August 20, 2013. ASEAN BUSINESS AWARDS 2013 Innovation Large Company

43 Delta Confidential 43 Our Team!!! Thank you.


ดาวน์โหลด ppt Delta Electronics (Thailand) PCL. Overview Human Capital Management Presented by Yongyuth Pakdoungjan HR Director Date : February28,2014Place : BI-TECH.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google