งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคำนวนการสูญเสียปีสุขภาวะ (DALYs) จาก โรคปวดหลังส่วนล่างและการบาดเจ็บจากการประกอบ อาชีพ Low back pain Occupational Injuries InjuryNon-FatalShort termLong.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคำนวนการสูญเสียปีสุขภาวะ (DALYs) จาก โรคปวดหลังส่วนล่างและการบาดเจ็บจากการประกอบ อาชีพ Low back pain Occupational Injuries InjuryNon-FatalShort termLong."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การคำนวนการสูญเสียปีสุขภาวะ (DALYs) จาก โรคปวดหลังส่วนล่างและการบาดเจ็บจากการประกอบ อาชีพ Low back pain Occupational Injuries InjuryNon-FatalShort termLong termFatal low backpain Non-fatalAcute DALYs = YLDDALYs = YLL + YLD Disability-adjusted life year (DALYs) = Year of life lost (YLL) + Year live with disability (YLD)

2 ข้อมูลที่ต้องการ 4. Incidence from diagnosis in ICD 10-M 40 - M 54 MalesFemales 0-4 5-14 15-29 30-44 45-59 60-69 70-79 80+ Total 5. Population ( total population in province) MalesFemales 0-4 5-14 15-29 30-44 45-59 60-69 70-79 80+ Total

3 6. การคำนวณ YLD สำหรับ low back pain Population Incidenc e Duration Disability Weight YLDs YLD per 100,000 per 100,000 Males 0-4 5-14 15-29 30-44 45-59 60-69 70-79 80+ Females 0-4 5-14 15-29 30-44 45-59 60-69 70-79 80+ 0.058 วัน (21 วัน /365) 0.06

4 การคำนวณ Total DALYs MalesFemalesTotal PopYLLsYLDsDALYsDALYs/PopYLLsYLDsDALYsDALYs/PopDALYs DALYs/ 100,000 Age 0-4 5-14 15-29 30-44 45-59 60-69 70-79 80+ Total

5 การคำนวณ DALYs การบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพ Disease model InjuryNon-FatalShort termLong termFatal DALYs=YLL+YLD (short & long term)

6 Standard life expectancy YLL Death

7 Incidence แยกตามเพศและอายุ

8 การคำนวณ YLL PopulationDeaths YLLsYLL perYLLs per 1,0001,000 Males 0-4 5-14 15-29 30-44 45-59 60-69 70-79 80+ Total -

9 ระยะเวลาการบาดเจ็บ Duration( short + long term) Short term Duration (years) % Inpatients with long term effects Category Fractured skull0.10715% Fractured face bones0.118- Fractured vertebral column0.140- Injured spinal cord-100% Fractured rib or sternum0.115- Fractured pelvis0.126- Fractured clavicle, scapula or humerous0.112- Fractured radius or ulna0.112- Fractured hand bones0.070- Fractured femur0.1405% Fractured patella, tibia or fibula0.090- Fractured ankle0.096-

10 การคำนวณ Total YLDs MalesFemales Pop YLDs Total YLD YLDs per 100,000 Pop YLDs Total YLD YLDs per 100,000 short term long term short term long term Age 0-4 5-14 15-29 30-44 45-59 60-69 70-79 80+ Total

11 การคำนวณ Total DALYs MalesFemalesTotal PopYLLsYLDsDALYsDALYs/PopYLLsYLDsDALYsDALYs/PopDALYs DALYs/ 100,000 Age 0-4 5-14 15-29 30-44 45-59 60-69 70-79 80+ Total


ดาวน์โหลด ppt การคำนวนการสูญเสียปีสุขภาวะ (DALYs) จาก โรคปวดหลังส่วนล่างและการบาดเจ็บจากการประกอบ อาชีพ Low back pain Occupational Injuries InjuryNon-FatalShort termLong.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google