งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Disability-adjusted life year (DALYs)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Disability-adjusted life year (DALYs)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การคำนวนการสูญเสียปีสุขภาวะ (DALYs)จาก โรคปวดหลังส่วนล่างและการบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพ
Disability-adjusted life year (DALYs) = Year of life lost (YLL) + Year live with disability (YLD) Occupational Injuries Injury Non-Fatal Short term Long term Fatal low backpain Non-fatal Acute Low back pain DALYs = YLD DALYs = YLL + YLD

2 ข้อมูลที่ต้องการ 5. Population ( total population in province)
4. Incidence from diagnosis in ICD 10-M 40 - M 54 Males Females 0-4 5-14 15-29 30-44 45-59 60-69 70-79 80+ Total 5. Population ( total population in province)

3 6. การคำนวณ YLD สำหรับ low back pain
Population Incidence Duration Disability Weight YLDs YLD per 100,000 per 100,000 Males 0-4 5-14 15-29 30-44 45-59 60-69 70-79 80+ Females 0.058 วัน (21 วัน/365) 0.06

4 การคำนวณ Total DALYs Age 0-4 5-14 15-29 30-44 45-59 60-69 70-79 80+
Males Females Total Pop YLLs YLDs DALYs DALYs/ 100,000 Age 0-4 5-14 15-29 30-44 45-59 60-69 70-79 80+

5 การคำนวณ DALYs การบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพ
Disease model Injury Non-Fatal Short term Long term Fatal DALYs=YLL+YLD (short & long term)

6 Standard life expectancy Death
YLL Standard life expectancy Death YLD short term Short term Disability weight (DW) Incidence Short term Duration Age at onset long term Long term Disability weight Long term Duration

7 Incidence แยกตามเพศและอายุ

8 การคำนวณ YLL Population Deaths YLLs YLL per per 1,000 1,000 Males 0-4
per 1,000 1,000 Males 0-4 5-14 15-29 30-44 45-59 60-69 70-79 80+ Total -

9 ระยะเวลาการบาดเจ็บ Duration( short + long term)
Short term Duration (years) % Inpatients with long term effects Category Fractured skull 0.107 15% Fractured face bones 0.118 - Fractured vertebral column 0.140 Injured spinal cord 100% Fractured rib or sternum 0.115 Fractured pelvis 0.126 Fractured clavicle, scapula or humerous 0.112 Fractured radius or ulna Fractured hand bones 0.070 Fractured femur 5% Fractured patella, tibia or fibula 0.090 Fractured ankle 0.096

10 การคำนวณ Total YLDs Males Females Pop YLDs Total YLD YLDs per 100,000
YLDs Total YLD YLDs per 100,000 short term long term Age 0-4 5-14 15-29 30-44 45-59 60-69 70-79 80+ Total

11 การคำนวณ Total DALYs Age 0-4 5-14 15-29 30-44 45-59 60-69 70-79 80+
Males Females Total Pop YLLs YLDs DALYs DALYs/ 100,000 Age 0-4 5-14 15-29 30-44 45-59 60-69 70-79 80+


ดาวน์โหลด ppt Disability-adjusted life year (DALYs)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google