งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลทั่วไป ระบบการศึกษา และระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลทั่วไป ระบบการศึกษา และระบบอาจารย์ที่ปรึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลทั่วไป ระบบการศึกษา และระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
General Information on Academic and Student Advising Systems by Prof. Dr. Pruettha Nanakorn Assistant Director for Academic Affairs

2 หลักสูตร SIIT 2015 Curriculums (Programs)
Nine Programs in five Schools plus Department of Common Studies

3 Schools & Department Bio-Chemical Engineering and Technology (BCET)
Civil Engineering and Technology (CET) Manufacturing Systems and Mechanical Engineering (MSME) Information, Computer and Communication Technology (ICT) Management Technology (MT) Common and Graduate Studies (CGS)

4 หลักสูตร Curriculums 1. School of Bio-Chemical Engineering and Technology (BCET) Chemical Engineering Program (ChE) Option I : Bio-Chemical Engineering Option II : Chemical Process and Materials

5 หลักสูตร Curriculums 2. School of Civil Engineering and Technology (CET) Civil Engineering Program (CE) Option I : General Civil Engineering Option II : Infrastructure Engineering

6 หลักสูตร Curriculums 3. School of Manufacturing Systems & Mechanical Engineering (MSME) Industrial Engineering Program (IE) Option I : Industrial Engineering Option II : Manufacturing Engineering Mechanical Engineering Program (ME) Option I : General Mechanical Engineering Option II : Energy Management

7 หลักสูตร Curriculums 4. School of Information, Computer & Communication Technology (ICT) Computer Engineering Program (CPE) Option I : Intelligent Systems Option II : Pervasive Technology Option III : General Computer Engineering (CPE) Information Technology Program (IT) Option I : Information and Communication Technology Option II : Information Technology Management Option III : Information Technology Electronics and Communication Engineering Program (EC) No option

8 หลักสูตร Curriculums 5. School of Management Technology (MT)
Engineering Management Program (EM) No option Management Technology Program (MT) Option I : Management Information Systems (MIS)/ Services Science, Management and Engineering (SSME) Option II : Supply Chain Management (SCM) Remark: An option will be offered when a minimum number of students is satisfied.

9 Semesters Regular Semesters Summer Semester June–July
1st semester : 2nd week of August–3rd week of December 2nd semester : 2nd week of January–3rd week of May Summer Semester June–July Mainly for students who got “F”, “U” or “W”. Grades of the summer semester are considered as part of the 2nd semester’s grades.

10 การให้คะแนนผลการเรียน Grading System
Students are required to attend each class for not less than 70% of the total class hours. A = Excellent B+ = 3.5 B = Good C+ = 2.5 C = Fair D+ = 1.5 D = Minimum F = Fail

11 การลงทะเบียน Registration
Registration Period: Semester 1/2015 3 Aug (Mon) : Registration for new undergraduate students. 10 Aug (Mon) : First day of fine for late registration (45 baht/day is applied). Aug : Add-drop period. Dropping a course within this period will leave no “W” in the academic record. In addition, 50% of the tuition fee will be refunded for the dropped course. 25 Aug (Tue) : 1st day of withdrawal with “W” in the academic record (no tuition refund).

12 การถอนรายวิชาหลังสอบกลางภาค Withdrawal after Midterm Exam
Midterm Examination 28 Sept - 10 Oct : Mid-term examination. 26 Oct : Last day for announcement of results of midterm examination. Withdrawal after Midterm Examination 2 Nov : Withdrawal deadline with “W” in the academic record. (Request for withdrawal after this deadline may not be approved) Final Examination Dec : Final examination 30 Dec : Grade announcement PLEASE SEE YOUR ADVISOR! (Online registration is available to all students)

13 การเพิ่มและถอนรายวิชา Add / Drop
Course addition เพิ่มวิชา within 2 weeks ภายใน 2 สัปดาห์ Withdrawal ถอนวิชา - within 2 weeks – 50% fee refund and no record of “W” ภายใน 2 สัปดาห์ คืนเงิน 50% และไม่บันทึกในระเบียน - after 2 weeks until 12 weeks “W” and no fee refund หลังจาก 2 สัปดาห์ ถึง 12 สัปดาห์ “W” และไม่คืนเงิน - no withdrawal allowed after 12 weeks (except special cases) หลัง 12 สัปดาห์ ขอถอนไม่ได้ (ยกเว้นกรณีพิเศษ)

14 Academic Program Selection
Students have been grouped into 4 groups according to the choices made at admission: 1. Engineering Programs (CE, ChE, IE, ME, EC) students take : - Physics (SCS 138, 139, 183, 184) - Chemistry (SCS 126, 176) - Mathematics (MAS 116, 117) etc. 2. Technology Program (IT) students take : - General Sciences (GTS 121, 122) - Mathematics for Technologists I, II (GTS 116, GTS 117) etc. 3. Engineering Program (CPE) students take : - Physics (SCS 138, 139) 4. Management Programs (MT, EM) students take : - General Sciences (GTS 121,122) - Mathematical Analysis for Management Science (GTS 111) - Linear Algebra (GTS 112) etc.

15 Academic Program Selection
23 April 2016 (Sat) : Information Session for Program Selection April : Academic Program Selection Period 8 June : Announcement Criteria : Equivalent GPA, choices of selection.

16 การจบการศึกษา Graduation
Cumulative grade point average of 2.00 นักศึกษาจะจบได้ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมอย่างน้อย 2.0 Study for no fewer than 7 regular semesters. English proficiency (before graduation)

17 เกียรตินิยม Honors อันดับ 1 First Class Honors
Completing the study within 4 years. The final cumulative grade point average is not lower than 3.5. The cumulative grade point average of the courses in the major is not lower than 2.00. None of the courses is given a U grade, or a grade lower than C. None of the courses is repeated.

18 เกียรตินิยม Honors อันดับ 2 Second Class Honors
1. Completing the study within 4 years. 2. The final cumulative grade point average is not lower than 3.25. 3. The cumulative grade point average of the courses in the major is not lower than 2.00. 4. None of the courses is given a U or F grade. 5. None of the courses is repeated.

19 สถานะภาพของนักศึกษาที่พึงระวัง Warning and Probation Status
CGPA < 1.50 in the first semester Warning CGPA < 1.50 at the end the second semester Dismissed From the second semester onwards, the student status will be given as follows: Warning 1: if CGPA < 2.00 for one semester Warning 2: if CGPA < 2.00 for two consecutive semesters Probation: if CGPA < 2.00 for three consecutive semesters Dismissed: if CGPA < 2.00 for four consecutive semesters

20 อาจารย์ที่ปรึกษา Advisors
Do not hesitate to see your advisor to discuss Registration, The results of midterm examinations, Addition & withdrawal of courses, Grades, Training programs, Other matters including some private matters. See the Counseling Committee for Students

21 Thank you for your attention
The End Thank you for your attention


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลทั่วไป ระบบการศึกษา และระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google