งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ข้อมูลทั่วไป ระบบ การศึกษา และระบบอาจารย์ที่ ปรึกษา by Prof. Dr. Pruettha Nanakorn Assistant Director for Academic Affairs General Information on Academic.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ข้อมูลทั่วไป ระบบ การศึกษา และระบบอาจารย์ที่ ปรึกษา by Prof. Dr. Pruettha Nanakorn Assistant Director for Academic Affairs General Information on Academic."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ข้อมูลทั่วไป ระบบ การศึกษา และระบบอาจารย์ที่ ปรึกษา by Prof. Dr. Pruettha Nanakorn Assistant Director for Academic Affairs General Information on Academic and Student Advising Systems

2 2 หลักสูตร Nine Programs in five Schools plus Department of Common Studies SIIT 2015 Curriculums (Programs)

3 3 Schools & Department 1.Bio-Chemical Engineering and Technology (BCET) 2.Civil Engineering and Technology (CET) 3.Manufacturing Systems and Mechanical Engineering (MSME) 4.Information, Computer and Communication Technology (ICT) 5.Management Technology (MT) 6.Common and Graduate Studies (CGS)

4 4 หลักสูตร Curriculums 1. School of Bio-Chemical Engineering and Technology (BCET) Chemical Engineering Program (ChE) Option I : Bio-Chemical Engineering Option II : Chemical Process and Materials

5 5 2. School of Civil Engineering and Technology (CET) Civil Engineering Program (CE) Option I : General Civil Engineering Option II : Infrastructure Engineering หลักสูตร Curriculums

6 6 3. School of Manufacturing Systems & Mechanical Engineering (MSME) Industrial Engineering Program (IE) Option I : Industrial Engineering Option II : Manufacturing Engineering Mechanical Engineering Program (ME) Option I : General Mechanical Engineering Option II : Energy Management

7 7 หลักสูตร Curriculums 4. School of Information, Computer & Communication Technology (ICT) Computer Engineering Program (CPE) Option I : Intelligent Systems Option II : Pervasive Technology Option III : General Computer Engineering (CPE) Information Technology Program (IT) Option I : Information and Communication Technology Option II : Information Technology Management Option III : Information Technology Electronics and Communication Engineering Program (EC) No option

8 8 หลักสูตร Curriculums 5. School of Management Technology (MT) Engineering Management Program (EM) No option Management Technology Program (MT) Option I : Management Information Systems (MIS)/ Services Science, Management and Engineering (SSME) Option II : Supply Chain Management (SCM) Remark: An option will be offered when a minimum number of students is satisfied.

9 9 Semesters Regular Semesters 1 st semester : 2 nd week of August–3 rd week of December 2 nd semester : 2 nd week of January–3 rd week of May Summer Semester June–July (a) Mainly for students who got “F”, “U” or “W”. (b) Grades of the summer semester are considered as part of the 2 nd semester’s grades.

10 10 การให้คะแนนผล การเรียน Grading System A= 4.0 Excellent B+= 3.5 B = 3.0 Good C+=2.5 C = 2.0 Fair D+=1.5 D = 1.0 Minimum F=0.0 Fail Students are required to attend each class for not less than 70% of the total class hours.

11 11 การลงทะเบียน Registration Registration Period: Semester 1/2015  3 Aug (Mon) : Registration for new undergraduate students.  10 Aug (Mon) : First day of fine for late registration (45 baht/day is applied).  10 - 24 Aug : Add-drop period. Dropping a course within this period will leave no “ W ” in the academic record. In addition, 50% of the tuition fee will be refunded for the dropped course.  25 Aug (Tue) : 1 st day of withdrawal with “W” in the academic record (no tuition refund).

12 12 การถอนรายวิชาหลัง สอบกลางภาค Withdrawal after Midterm Exam Midterm Examination  28 Sept - 10 Oct 2015 : Mid-term examination.  26 Oct 2015 : Last day for announcement of results of midterm examination. Withdrawal after Midterm Examination  2 Nov 2015 : Withdrawal deadline with “ W ” in the academic record. (Request for withdrawal after this deadline may not be approved) Final Examination  8 - 19 Dec 2015 : Final examination  30 Dec 2015 : Grade announcement PLEASE SEE YOUR ADVISOR! (Online registration is available to all students)

13 13 การเพิ่มและถอน รายวิชา Add / Drop Course addition เพิ่มวิชา within 2 weeks ภายใน 2 สัปดาห์ Withdrawal ถอนวิชา - within 2 weeks – 50% fee refund and no record of “W” ภายใน 2 สัปดาห์ คืนเงิน 50% และไม่ บันทึกในระเบียน - after 2 weeks until 12 weeks “W” and no fee refund หลังจาก 2 สัปดาห์ ถึง 12 สัปดาห์ “W” และไม่คืนเงิน - no withdrawal allowed after 12 weeks (except special cases) หลัง 12 สัปดาห์ ขอถอนไม่ได้ ( ยกเว้น กรณีพิเศษ )

14 14 Academic Program Selection Students have been grouped into 4 groups according to the choices made at admission: 1.Engineering Programs (CE, ChE, IE, ME, EC) students take : - Physics (SCS 138, 139, 183, 184) - Chemistry (SCS 126, 176) - Mathematics (MAS 116, 117) etc. 2. Technology Program (IT) students take : - General Sciences (GTS 121, 122) - Mathematics for Technologists I, II (GTS 116, GTS 117) etc. 3.Engineering Program (CPE) students take : - Physics (SCS 138, 139) - Mathematics for Technologists I, II (GTS 116, GTS 117) etc. 4. Management Programs (MT, EM) students take : - General Sciences (GTS 121,122) - Mathematical Analysis for Management Science (GTS 111) - Linear Algebra (GTS 112) etc.

15 15  Academic program selection  23 April 2016 (Sat) : Information Session for Program Selection  25 - 29 April 2016 : Academic Program Selection Period  8 June 2016 : Announcement  Criteria : Equivalent GPA, choices of selection. Academic Program Selection

16 16 การจบการศึกษา Graduation  Cumulative grade point average of 2.00 นักศึกษาจะจบได้ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม อย่างน้อย 2.0  Study for no fewer than 7 regular semesters.  English proficiency (before graduation)

17 17 เกียรตินิยม Honors 1. Completing the study within 4 years. 2. The final cumulative grade point average is not lower than 3.5. 3. The cumulative grade point average of the courses in the major is not lower than 2.00. 4. None of the courses is given a U grade, or a grade lower than C. 5. None of the courses is repeated. อันดับ 1 First Class Honors

18 18 เกียรตินิยม Honors 1. Completing the study within 4 years. 2. The final cumulative grade point average is not lower than 3.25. 3. The cumulative grade point average of the courses in the major is not lower than 2.00. 4. None of the courses is given a U or F grade. 5. None of the courses is repeated. อันดับ 2 Second Class Honors

19 19 สถานะภาพของ นักศึกษาที่พึงระวัง Warning and Probation Status From the second semester onwards, the student status will be given as follows: Warning 1: if CGPA < 2.00 for one semester Warning 2: if CGPA < 2.00 for two consecutive semesters Probation: if CGPA < 2.00 for three consecutive semesters Dismissed: Dismissed: if CGPA < 2.00 for four consecutive semesters CGPA < 1.50 at the end the second semester CGPA < 1.50 in the first semester Warning Dismissed

20 20 อาจารย์ที่ปรึกษา Advisors  Do not hesitate to see your advisor to discuss –Registration, –The results of midterm examinations, –Addition & withdrawal of courses, –Grades, –Training programs, –Other matters including some private matters.  See the Counseling Committee for Students

21 21 The End The End Thank you for your attention


ดาวน์โหลด ppt 1 ข้อมูลทั่วไป ระบบ การศึกษา และระบบอาจารย์ที่ ปรึกษา by Prof. Dr. Pruettha Nanakorn Assistant Director for Academic Affairs General Information on Academic.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google