งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Stop Global Warming รู้ไหม?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Stop Global Warming รู้ไหม?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Stop Global Warming รู้ไหม?
น้ำมัน 1 ลิตร ที่ใช้ในการเดินทางได้ประมาณ กิโลเมตร ลดคาร์บอนไดออกไซด์… ลดโลกร้อน จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 ประมาณ 2.2 – 2.8 กิโลกรัม มาร่วมปั่นจักรยานไป… ปลูกต้นไม้กันเถอะ เมื่อเดินทางใกล้ ๆ ใช้เดิน หรือ ถีบสองล้อกันดีกว่านะ รู้ไหม? ต้นไม้ใหญ่ 1 ต้น... สามารถดูดซับ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ได้ประมาณ 8 กิโลกรัมต่อปี Stop Global Warming

2 ปั่นจักรยานลดพลังงาน ลดโลกร้อน ร่วมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมืองทุ่งสงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อย CO2 ร่วมลดโลกร้อนด้วยกิจกรรม “ปั่นจักรยาน” อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ชาวทุ่งสงได้มีความรู้ เกิดความตระหนัก รู้รักษาสิ่งแวดล้อม เกิดจิตสำนึกร่วม ให้ความร่วมมือ รวมใจ ร่วมกิจกรรมและลงมือปฏิบัติ ด้วยการ g ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด… / ลดขยะและแยกขยะก่อนทิ้ง… _ ใกล้ ๆ ใช้เดินหรือปั่นจักรยาน… W ช่วยกันปลูกและดูแลรักษาต้นไม้… ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ได้จัดให้มีการรณรงค์ลดใช้พลังงาน โดยใช้กิจกรรมปั่นจักรยานนำร่องกิจกรรมต่าง ๆ จำนวน 8 ครั้งด้วยกัน

3 ต้นไม้พันธุ์พื้นเมือง 3,300 ต้น
ที่ วันที่ สถานที่ดำเนินการ ผู้ร่วม กิจกรรม รายละเอียด 1 1 ธ.ค. 49 สวนพฤกษาสิรินธร 500 คน รณรงค์เชิญชวนลดใช้พลังงาน ให้ความรู้ เรื่องโลกร้อน แจกเอกสารลดใช้พลังงาน เปิดงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ 2 20 ม.ค. 50 รณรงค์เชิญชวนลดใช้พลังงาน, ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬานครศรีธรรม ราชเกมส์ 3 3 มี.ค. 50 ลำคลองขุดใหม่ หนองป่าแก ตำบลปากแพรก 800 คน ครั้งที่ 1 ปลูกหญ้าแฝก 15,000 ต้น ครั้งที่ 2 ปลูกหญ้าแฝก 20,000 ต้น ครั้งที่ 3 ปลูกต้นกล้วย ต้นมังคุด ต้นยางนา จำนวน 300 ต้น 4 19 พ.ค.50 ป่าต้นน้ำ บ้านวังแท่น ตำบลนาหลวงเสน พื้นที่ 12ไร่ พันธ์ไม้ท้องถิ่น จำนวน 2,500 ต้น 5 16 มิ.ย.50 บ้านกำนัน ตำบลถ้ำใหญ่ 200 คน ให้ความรู้แก่เยาวชนเรื่องโลกร้อน การประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวัน เวทีชาวบ้านเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อม 6 21 ก.ค.50 อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง ตำบลถ้ำใหญ่ 350 คน เรียนรู้ธรรมชาติจากป่าต้นน้ำลำธาร 7 18 ส.ค.50 สวนสาธารณะถ้ำตลอด ตำบลปากแพรก 250 คน ฐานกิจกรรมลดเมืองร้อน รณรงค์ลดใช้ ถุงพลาสติกต่อเนื่องจากกิจกรรมถุงผ้ายั่งยืน และเรียนรู้การคัดแยกขยะ 8 29 ก.ย.50 ถึง 1 ธ.ค. 50 ลำคลองขุดใหม่ ตำบลที่วัง 2000 คน ปลูกหญ้าแฝก 100,809 ต้น และต้นไม้พันธุ์พื้นเมือง 500 ต้น ระยะทาง ประมาณ 1.30 กิโลเมตร (ปลูกทั้งสองฝั่งคลอง 2 ระดับ) ต้นไม้พันธุ์พื้นเมือง 3,300 ต้น หญ้าแฝก 140,000 ต้น

4 ครั้งที่ 1 ลงทะเบียน มุ่งหน้าสู่จุดหมาย รอ…พร้อม ลงทะเบียนเพิ่ม

5 ทีมจากโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
ทานข้าวต้ม ขนมจีน จอดเป็นระเบียบ รวมพลัง…ลดพลังงาน

6 ได้รับแรงสนับสนุนของขวัญ จากภาคีต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก
จับคูปอง รับรางวัลจักรยานจาก ผกก.ตชด.และนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง

7 ครั้งที่ 2 ผวจ.นศ. นำขบวน

8 _ เส้นทางธรรมชาติ เป็นที่ประทับใจแก่ผู้ร่วมกิจกรรม

9 ทานอาหารเช้า ลงทะเบียน(ต่อ) เตรียมพร้อมพบปะผู้ว่าราชการจังหวัด

10 นายอำเภอกล่าวรายงาน ท่านผู้ว่าฯ พบปะผู้ร่วมกิจกรรม และมอบรางวัล
เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า ปัญหาโลกร้อน เป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อโลกอย่างมากมาย การประหยัดพลังงานจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลด CO2ได้ ดังนั้นผู้ที่ใช้รถยนต์ จักรยานยนต์ ต้องให้เกียรติ เอื้อเฟื้อการใช้ถนนแก่ผู้ปั่นจักรยาน …. เพราะเขาคือผู้ทำประโยชน์ต่อโลกของเรา

11 ครั้งที่ 3

12 เลี้ยวเข้าถนนเปรมประชาผ่านหน้าสวนสาธารณถ้ำตลอด

13 รวมพลัง รดน้ำหญ้าแฝกที่ปลูกไว้เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550
หนองป่าแก่ รวมพลัง รดน้ำหญ้าแฝกที่ปลูกไว้เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 ภูเขาแจ่ม ลำคลองขุดใหม่

14

15 มีความสุข สนุกจังเลย… ไชโย

16 นักโทษจากเรือนจำ มาร่วม… ขุดร่องปลูกหญ้าเสร็จ… ก็ขนส่งต้นกล้ามาปลูก…
นักโทษจากเรือนจำ มาร่วม… ขุดร่องปลูกหญ้าเสร็จ… ก็ขนส่งต้นกล้ามาปลูก…

17 สวนยางพารา สุดยอด

18 นายอำเภอ จะรอดไหมนี่ … นายกเทศมนตรี ผกก.ตชด.

19 ปั่นจักรยานไปวัดท่าแพ ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา…

20 วัดท่าแพ บริเวณวัดมีต้นไม้ใหญ่ และร่มรื่น…
วัดท่าแพ บริเวณวัดมีต้นไม้ใหญ่ และร่มรื่น…

21 เมื่อใช้รถยนต์ หรือมอเตอร์ไซต์ เราต้องสิ้นเปลืองพลังงาน เมื่อมาปั่นจักรยานเราได้สองต่อ คือ หนึ่งประหยัดพลังงาน และสองสุขภาพแข็งแรง… การทำงานสิ่งแวดล้อม ไม่ง่าย ผู้ทำต้องมีความมุ่งมั่นอดทน… จึงจะสำเร็จ และยั่งยืน… พระครูอินทปัญญากร เจ้าอาวาสวัดท่าแพ

22 ครั้งที่ 4

23 ภาคีเมืองทุ่งสงทั้งทหาร ตำรวจ พลเรือน รัฐวิสาหกิจ เทศบาล อบต
ภาคีเมืองทุ่งสงทั้งทหาร ตำรวจ พลเรือน รัฐวิสาหกิจ เทศบาล อบต. ครู นักเรียน สื่อมวลชน พ่อค้า ประชาชน ได้ร่วมกันปลูกพรรณไม้ในท้องถิ่นเช่นตะเคียนทอง แซะ ยางนา ประ พะยอม ฯลฯ จำนวน 2,500 ต้น ณ ผืนป่าบนเขาพื้นที่ 12 ไร่ เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ชาวเมืองเกิดความตระหนักรักษา “ป่าต้นน้ำ” เพราะน้ำคือชีวิต ป่าต้นน้ำคือ ผู้ให้กำเนิดชีวิต ดังนั้นทุกคนต้องรักษาชีวิต และผู้ให้กำเนิดชีวิตร่วมกัน

24

25 ร่วมแรง ร่วมใจ ตั้งใจ และมุ่งมั่น จาก ชุมชน โรงเรียน ทหาร ตำรวจ และพลเรือน

26

27 หลังจากปั่นกันมาประมาณ 5 ก. ม. ก็ถึงเวลาเดินเท้าขึ้นเขากันอีก 3 ก. ม
หลังจากปั่นกันมาประมาณ 5 ก.ม. ก็ถึงเวลาเดินเท้าขึ้นเขากันอีก 3 ก.ม. ใครไม่ไหวก็กระโดดขึ้นรถกะบะ

28 มีไม่น้อยที่จูงจักรยานจนถึง ฮึดมาก ก ก ก ก เข่าถลอก เลือดไหล ก็มี

29 กว่าจะถึงเป้าหมาย “ปลูกป่าต้นน้ำ”
รู้ไหม? เจออะไร?

30 ระหว่างการเดินทาง สองข้างทาง

31 ไผ่หักโค่นบนถนนรถไม่สามารถผ่านไปได้
ช้างลากขนไม้ยางพารา ต้นกล้าไม้จากถุงเพาะชำ โดนถอนทำลายทิ้งกระจัดกระจาย

32 บริเวณตีนเขา ต้นไม้ยังหนาแน่น

33 บริเวณตีนเขา ต้นไม้ยังหนาแน่น
บนเขาถูกถากถาง ทำลายเตียนโล่ง

34

35

36

37

38 ครั้งที่ 5 นายอำเภอทุ่งสง และคณะทำงานแก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ ร่วมทำกิจกรรมด้านสังคมทุกวันเสาร์ที่ 3 ของเดือน ในเดือนมิถุนายนนี้ ชาวทุ่งสงได้ร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ รณรงค์ลดใช้พลังงานจากตัวเมือง มุ่งสู่บ้านกำนันอนันต์ ด่านสกุล ตำบลถ้ำใหญ่ ระยะทาง 12 กิโลเมตร ร่วมรับประทานอาหารเช้า ให้ความรู้แก่เยาวชนเรื่องโลกร้อน การประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวัน และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต่อมา กก.ตชด.ที่ 42 ได้จัดเวทีชาวบ้านเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อม ประเด็นที่ถกเถียงกันมากคือ ปัญหามลภาวะจากโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ เสียงจากการระเบิดหินกลิ่นเหม็นจากโรงงานยางพารา และน้ำเสียจากโรงงาน หลังจากนั้นร่วมกินขนมจีนกันอย่างเอร็ดอร่อย และแยกย้ายกันกลับหลังเที่ยงวัน

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48 ครั้งที่ 6

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61 คณะทำงานด้านสังคม นำโดย พ. ต. อ
คณะทำงานด้านสังคม นำโดย พ.ต.อ.สมเกียรติ เนื้อทอง ผู้กำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 42, นายชิโนรส สุคนธปฏิภาค หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง, นายปรีชา วิทยพันธ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง, นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ข้าราชการพนักงาน พ่อค้า ประชาชน ชมรม คุณครูและนักเรียนจาก ร.ร.สตรีทุ่งสง ร.ร.เทศบาลวัดชัยชุมพล ร.ร.เทศบาลวัดโคกสะท้อน ร.ร.เทศบาลวัดท่าแพ และร.ร.เทศบาลบ้านนาเหนือ ประมาณ 350 คน ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ รณรงค์ลดใช้พลังงาน จากสวนเฉลิมพระเกียรติ ฯ ตั้งแต่เวลา07.00 น. ไปยังอุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง ระยะทางประมาณ 7.50 กิโลเมตร ร่วมรับประทานอาหารเช้า ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงาม ร่วมเรียนรู้เรื่องป่าจากห้องเรียนธรรมชาติมุ่งปลูกป่าในหัวใจของทุกคน จากนั้นทีมงานสื่อความหมายได้นำทุกคนเดินป่าศึกษาธรรมชาติน้ำตกโยง เล่นน้ำในลำธารและเดินทางกลับเมื่อเวลา น. อย่างมีความสุขและสนุกสนาน

62 ครั้งที่ 7

63

64

65 ให้ความรู้ สร้างความตระหนัก เล่นเกม และการแสดงบนเวที

66 ฐานกิจกรรมโลกร้อน จำลองภาวะเรือนกระจก

67 ครั้งที่ 8

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79


ดาวน์โหลด ppt Stop Global Warming รู้ไหม?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google