งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประสงค์ การเรียนรู้ กรณีศึกษา Resource Management System on the Internet ระบบการจัดการทรัพยากรบนอินเทอร์เน็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประสงค์ การเรียนรู้ กรณีศึกษา Resource Management System on the Internet ระบบการจัดการทรัพยากรบนอินเทอร์เน็ต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัตถุประสงค์ การเรียนรู้ กรณีศึกษา Resource Management System on the Internet ระบบการจัดการทรัพยากรบนอินเทอร์เน็ต

2 Resource Management System on the Internet ระบบการจัดการทรัพยากร บนอินเทอร์เน็ต

3 สิ่งที่ต้องคำนึงถึง ความหลากหลายของแหล่งทรัพยากร สารสนเทศ ความหลากหลายของระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ ตามส่วนต่างๆ ของโลก จำนวนผู้ใช้ที่มีความคิดและความต้องการที่ ต่างกัน Human-Computer Interface-HCI Usability

4 Human-Computer Interface-HCI ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง มนุษย์กับคอมพิวเตอร์ กระบวนการในการ สื่อสาร ทำความเข้าใจ กันระหว่างมนุษย์ซึ่งเป็น ผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์ซึ่ง เป็นเครื่องมือที่ถูกใช้ คำทีเกี่ยวข้องและมี ความหมายใกล้เคียงกัน HCI – Human Computer Interaction CHI – Computer Human Interaction MMI – Man-Machine Interface

5 ทำไมต้องเรียน HCI เป็นส่วนสำคัญที่ต้องปฏิบัติจริงของโปรแกรม เราเป็นผู้สร้างโปรแกรมสำหรับผู้ใช้อื่นๆไม่ใช่ ตัวเอง User Interface (UI) ที่ไม่ดีทำให้ค่าใช้จ่ายใน การปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น เป็นเรื่องยากในการออกแบบ UI ที่ดี – การเดาใจคนเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก

6 HCI กับ User Interface คอมพิวเตอร์ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการ ออกแบบและการประเมินผลการดำเนินงานของระบบ คอมพิวเตอร์แบบโต้ตอบสำหรับการใช้งานของมนุษย์และกับ การศึกษาของปรากฏการณ์ที่สำคัญล้อมรอบพวกเขา ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับแง่มุมทางกายภาพของระบบ คอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้มีประสบการณ์โดยตรง เหล่านี้รวมถึงการ ป้อนข้อมูลและอุปกรณ์ส่งออกและโครงสร้างการสื่อสาร

7 Human vs Computer Computers เร็ว (Fast) ประสิทธิภาพ (Efficient) ตายตัว (Rigid) ข้อจำกัด (finite) Humans ช้า (Slower) ไม่ประสิทธิภาพ (Inefficient) หยืดหยุ่น (Flexible) ขยายตัวได้ (expansive)

8 ความสำคัญของการ ออกแบบ User Interface User interface = computer system ปัญหาที่เกิดจาก User Interface ที่ไม่ดี ไม่เหมาะสม ความยุ่งยากของผู้ใช้ ความไม่พอใจ ความปลอดภัย

9 ความสำเร็จของ UI ความคุ้นเคย (Used) เป็นความสำเร็จสูง ที่สุด เพราะมีความหมายรวมถึงความน่าใช้ หรือการทำให้ผู้ใช้เกิดความต้องการใช้ ระบบอย่างจริงจัง สะดวกต่อการใช้งาน (Usable) สามารถใช้งาน และเข้าใจได้ง่าย โดยมี ความปลอดภัย และปราศจากข้อผิดพลาด (Error) มีประโยชน์ (Useful) ระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นต้องสามารถทำงานได้ ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ตั้งแต่เริ่มต้น

10 องค์ประกอบของ Human-Computer Interface-HCI Human มนุษย์ end-user ของ program Computer เครื่องที่ โปรแกรมรัน หรือทำงาน Interface ผู้ใช้บอกความ ต้องการแก่ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์รายงาน ผลการปฏิบัติต่อผู้ใช้

11 ความสัมพันธ์ของ องค์ประกอบต่างๆ การออกแบบ มนุษย์ งาน (Task) เทคโนโลยี

12 Interaction Styles Batch interface Command-line user interface Graphical user interfaceGraphical user interface Direct manipulation

13 Batch interface non-interactive user interfaces ผู้ใช้กำหนดรายละเอียดของงานล่วงหน้าให้แก่ batch processing และรับ output เมื่อเสร็จสิ้น การประมวลผล

14 Command line user interface ข้อดี ยืดหยุ่นได้ expert users. สนับสนุนการใช้ script หรือ macros. เหมาะสำหรับการปฏิสัมพันธ์ กับคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย ที่มีความเร็วในการรับส่ง ข้อมูล (bandwidth) ต่ำ

15 Command line user interface ข้อเสีย การ error สูง ไม่เหมาะสำหรับ non- expert user

16 Form Filling ข้อดี ทำให้การคีย์ข้อมูลเข้า ง่าย สามารถกำหนดค่า ล่วงหน้าได้ ข้อเสีย ใช้พื้นที่บนหน้าจอมาก

17 Menu Selection ข้อดี สำหรับผู้ใช้ทั่วไป ดึงดูด expert user ถ้า ต้องการการแสดงเพื่อการ เลือกที่รวดเร็ว สนับสนุนการสำรวจคำสั่ง ช่วยในการตัดสินใจ ข้อเสีย เมนู overload

18 Direct Manipulation ข้อดี เห็นภาพชัด ง่ายต่อการเรียนรู้ สามารถหลีกเลี่ยง Errors ได้ง่าย กระตุ้นการสำรวจ ความพึงพอใจสูง ช่วยทางด้านความจำ

19 Direct Manipulation ข้อเสีย ยากในการเขียนโปรแกรม ไม่เหมาะกับการแสดง กราฟิกขนาดเล็ก บางครั้งผู้ใช้ไม่ชอบการ นำเสนอ spatial and visual Expert user อาจไม่ชอบ

20

21 Bad designs

22

23

24

25

26 HCI กับ USER INTERFACE ทำยังไงถึงออกแบบให้มีประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ความเชื่อถือ แก่ผู้ใช้ สูงสุด

27 Goals of HCI Functional Safe Usable Easy to learn Easy to use

28 GOOD USER INTERFACE = USABILITY การใช้ประโยชน์ได้ user-friendly; easy to use; accessible; comprehensible

29 Speed of performance

30 การออกแบบโดยคำนึงถึง ผู้ใช้ User-centered design “Know the users” รู้จักผู้ใช้ –Novice สมัครเล่น –Expert ผู้เชี่ยวชาญ Cognitive abilities ความสามารถ –visual & aural perception เห็น ฟัง –physical manipulation การควบคุม ร่างกาย –memory ความจำ Organizational / job abilities การ จัดการ การทำงาน Keep users involved throughout project ให้ผู้ใช้มีความเกี่ยวข้องตลอดการ ทำงาน

31

32

33 Collection ? หนังสือ เสียง Video CAI & Courseware ภาพ เว็บไซต์ อีเมล์

34 วัตถุประสงค์ของการใช้ การจัดเก็บรักษาโดยการออกแบบฐานข้อมูล เพื่อรองรับการจัดเก็บด้วย ADPDBAPI Sqlite engine ขยายวงการเข้าใช้ ใช้ได้ทุกที่ ทุกเวลา เข้าถึงเนื้อหาฉบับเต็ม

35 พัฒนาโปรแกรม รองรับข้อมูลเนื้อหาสาระโดยการป้อนข้อมูล รองรับข้อมูล pdf ppt word‏ รองรับแฟ้มข้อมูลรูปภาพ เสียง video รองรับการสืบค้น เผยแพร่ได้ทั้ง Online และ Offline

36 เอกสารเก่า สแกน ถ่ายภาพ 2D 3D Special Media เช่น VR, Panorama

37 มาตรฐานรูปแบบ การนำเสนอภาพ ภาพ ต้นฉบับ ภาพ สื่อสิ่งพิมพ์ ภาพสำหรับ Digital Archive Presentatio n Databas e Websit e Previe w Format JPEG, TIFF TIFFJPEG GIF JPG PNG TIF GIF JPG PNG Resolutio n Up to 350 dpi 72 dpi SizeUp to 1840  1232 pixels Up to 1024  768 pixels  300  250 pixels  100  100 pixels

38 ชื่อไฟล์ภาพ ภาษาอังกฤษ ผสมตัวเลขตามรหัส เช่น v0001,p001 เป็นต้น ไม่ควรมีช่องว่าง ไม่ควรยาวมากเกินไป

39 เอกสารต้นฉบับดิจิทัล เอกสารจาก Word, Excel, PowerPoint ให้ความสำคัญกับ – ฟอนต์มาตรฐาน – ลักษณะการพิมพ์ –Document Metadata

40 แบบอักษร (Fonts) เลือกใช้ฟอนต์มาตรฐาน – ตระกูล NEW, UPC –Tahoma –Tahoma, MS Sans Serif, Thonburi

41 ปัญหาภาษาไทยกับสื่อ ดิจิทัล

42 Web Metadata Web Title URL :Uniform Resource Locator Meta Tag –Description เนื้อหา 1 – 2 Kb ของเอกสารเว็บ –Authors –Keyword –Generator H1, H2, H3 Tag Contents Alternate Text for Image/Multimedia

43 How Search Engine Work

44 Web Title NECTEC : Thailand : National Electronics and Computer Technology Center เปิดดูด้วยคำสั่ง View, Source

45 Web Title & Google

46 Meta tag: Description เปิดดูด้วยคำสั่ง View, Source

47 Meta tag อื่นๆ Authors, Creator Keyword Generator

48 Author & Keyword

49 กิจกรรม ใช้กลุ่มเดิมโดยแบ่งงานกันทำ ออกแบบฐานข้อมูลและตาราง ออกแบบ HCI กับ User Interface พัฒนาโปรแกรม โดยใช้หลักการ ADODBAPIs


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประสงค์ การเรียนรู้ กรณีศึกษา Resource Management System on the Internet ระบบการจัดการทรัพยากรบนอินเทอร์เน็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google