งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการจัดการทรัพยากร บนอินเทอร์เน็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการจัดการทรัพยากร บนอินเทอร์เน็ต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการจัดการทรัพยากร บนอินเทอร์เน็ต
วัตถุประสงค์ การเรียนรู้ กรณีศึกษา Resource Management System on the Internet ระบบการจัดการทรัพยากร บนอินเทอร์เน็ต

2 Resource Management System on the Internet
ระบบการจัดการทรัพยากรบนอินเทอร์เน็ต

3 สิ่งที่ต้องคำนึงถึง ความหลากหลายของแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ
ความหลากหลายของระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ตามส่วนต่างๆ ของโลก จำนวนผู้ใช้ที่มีความคิดและความต้องการที่ต่างกัน Human-Computer Interface-HCI Usability

4 Human-Computer Interface-HCI
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ กระบวนการในการสื่อสาร ทำความเข้าใจกันระหว่างมนุษย์ซึ่งเป็นผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ถูกใช้ คำทีเกี่ยวข้องและมีความหมายใกล้เคียงกัน HCI – Human Computer Interaction CHI – Computer Human Interaction MMI – Man-Machine Interface

5 ทำไมต้องเรียน HCI เป็นส่วนสำคัญที่ต้องปฏิบัติจริงของโปรแกรม
เราเป็นผู้สร้างโปรแกรมสำหรับผู้ใช้อื่นๆไม่ใช่ตัวเอง User Interface (UI) ที่ไม่ดีทำให้ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น เป็นเรื่องยากในการออกแบบ UI ที่ดี การเดาใจคนเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก

6 HCI กับ User Interface คอมพิวเตอร์ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและการประเมินผลการดำเนินงานของระบบคอมพิวเตอร์แบบโต้ตอบสำหรับการใช้งานของมนุษย์และกับการศึกษาของปรากฏการณ์ที่สำคัญล้อมรอบพวกเขา ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับแง่มุมทางกายภาพของระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้มีประสบการณ์โดยตรง เหล่านี้รวมถึงการป้อนข้อมูลและอุปกรณ์ส่งออกและโครงสร้างการสื่อสาร

7 Human vs Computer Computers Humans เร็ว(Fast) ประสิทธิภาพ(Efficient)
ตายตัว(Rigid) ข้อจำกัด(finite) ช้า(Slower) ไม่ประสิทธิภาพ(Inefficient) หยืดหยุ่น(Flexible) ขยายตัวได้(expansive)

8 ความสำคัญของการออกแบบ User Interface
User interface = computer system ปัญหาที่เกิดจาก User Interface ที่ไม่ดี ไม่เหมาะสม ความยุ่งยากของผู้ใช้ ความไม่พอใจ ความปลอดภัย

9 ความสำเร็จของ UI ความคุ้นเคย (Used) เป็นความสำเร็จสูงที่สุด
เพราะมีความหมายรวมถึงความน่าใช้ หรือการทำให้ผู้ใช้เกิดความต้องการใช้ระบบอย่างจริงจัง สะดวกต่อการใช้งาน (Usable) สามารถใช้งาน และเข้าใจได้ง่าย โดยมีความปลอดภัย และปราศจากข้อผิดพลาด (Error) มีประโยชน์ (Useful) ระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นต้องสามารถทำงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ตั้งแต่เริ่มต้น

10 องค์ประกอบของ Human-Computer Interface-HCI
end-user ของ program Computer เครื่องที่โปรแกรมรัน หรือทำงาน Interface ผู้ใช้บอกความต้องการแก่คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์รายงานผลการปฏิบัติต่อผู้ใช้

11 ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ
การออกแบบ มนุษย์ งาน (Task) เทคโนโลยี

12 Interaction Styles Batch interface Command-line user interface Graphical user interface Direct manipulation

13 Batch interface non-interactive user interfaces ผู้ใช้กำหนดรายละเอียดของงานล่วงหน้าให้แก่ batch processing และรับ output เมื่อเสร็จสิ้นการประมวลผล

14 Command line user interface
ข้อดี ยืดหยุ่นได้ expert users. สนับสนุนการใช้ script หรือ macros. เหมาะสำหรับการปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายที่มีความเร็วในการรับส่งข้อมูล (bandwidth) ต่ำ

15 Command line user interface
ข้อเสีย การ error สูง ไม่เหมาะสำหรับ non-expert user

16 Form Filling ข้อดี ทำให้การคีย์ข้อมูลเข้าง่าย
สามารถกำหนดค่าล่วงหน้าได้ ข้อเสีย ใช้พื้นที่บนหน้าจอมาก

17 Menu Selection ข้อดี สำหรับผู้ใช้ทั่วไป
ดึงดูด expert userถ้าต้องการการแสดงเพื่อการเลือกที่รวดเร็ว สนับสนุนการสำรวจคำสั่ง ช่วยในการตัดสินใจ ข้อเสีย เมนู overload

18 Direct Manipulation ข้อดี เห็นภาพชัด ง่ายต่อการเรียนรู้
สามารถหลีกเลี่ยง Errorsได้ง่าย กระตุ้นการสำรวจ ความพึงพอใจสูง ช่วยทางด้านความจำ

19 Direct Manipulation ข้อเสีย ยากในการเขียนโปรแกรม
ไม่เหมาะกับการแสดงกราฟิกขนาดเล็ก บางครั้งผู้ใช้ไม่ชอบการนำเสนอ spatial and visual Expert user อาจไม่ชอบ

20

21 Bad designs

22 Bad designs

23

24

25

26 ทำยังไงถึงออกแบบให้มีประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ความเชื่อถือ แก่ผู้ใช้สูงสุด
HCI กับ User Interface

27 Usability Goals of HCI Safe Functional Usable •Easy to learn
•Easy to use Usability

28 Good User interface = usability การใช้ประโยชน์ได้
user-friendly; easy to use; accessible; comprehensible

29 Speed of performance

30 การออกแบบโดยคำนึงถึงผู้ใช้ User-centered design
“Know the users” รู้จักผู้ใช้ Novice สมัครเล่น Expert ผู้เชี่ยวชาญ Cognitive abilities ความสามารถ visual & aural perception เห็น ฟัง physical manipulation การควบคุมร่างกาย memory ความจำ Organizational / job abilities การจัดการ การทำงาน Keep users involved throughout project ให้ผู้ใช้มีความเกี่ยวข้องตลอดการทำงาน

31 RMSI Design Space Community Technology Services Content

32

33 Collection ? หนังสือ เสียง Video CAI & Courseware ภาพ เว็บไซต์ อีเมล์

34 วัตถุประสงค์ของการใช้
การจัดเก็บรักษาโดยการออกแบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการจัดเก็บด้วย ADPDBAPI Sqlite engine ขยายวงการเข้าใช้ ใช้ได้ทุกที่ ทุกเวลา เข้าถึงเนื้อหาฉบับเต็ม

35 พัฒนาโปรแกรม รองรับข้อมูลเนื้อหาสาระโดยการป้อนข้อมูล รองรับข้อมูล pdf ppt word‏ รองรับแฟ้มข้อมูลรูปภาพ เสียง video รองรับการสืบค้น เผยแพร่ได้ทั้ง Online และ Offline

36 เอกสารเก่า สแกน ถ่ายภาพ 2D 3D Special Media เช่น VR, Panorama

37 มาตรฐานรูปแบบการนำเสนอภาพ
ภาพต้นฉบับ ภาพ สื่อสิ่งพิมพ์ ภาพสำหรับ Digital Archive Presentation Database Website Preview Format JPEG, TIFF TIFF JPEG GIF JPG PNG TIF Resolution Up to 350 dpi 72 dpi Size Up to  1232 pixels Up to  768 pixels  300  250 pixels  100  100 pixels

38 ชื่อไฟล์ภาพ ภาษาอังกฤษ ผสมตัวเลขตามรหัส เช่น v0001,p001 เป็นต้น ไม่ควรมีช่องว่าง ไม่ควรยาวมากเกินไป

39 เอกสารต้นฉบับดิจิทัล
เอกสารจาก Word, Excel, PowerPoint ให้ความสำคัญกับ ฟอนต์มาตรฐาน ลักษณะการพิมพ์ Document Metadata

40 เลือกใช้ฟอนต์มาตรฐาน
แบบอักษร (Fonts) เลือกใช้ฟอนต์มาตรฐาน ตระกูล NEW, UPC Tahoma Tahoma, MS Sans Serif, Thonburi

41 ปัญหาภาษาไทยกับสื่อดิจิทัล

42 Web Metadata Web Title URL :Uniform Resource Locator Meta Tag
Description เนื้อหา 1 – 2 Kb ของเอกสารเว็บ Authors Keyword Generator H1, H2, H3 Tag Contents Alternate Text for Image/Multimedia

43 How Search Engine Work

44 Web Title <head>
<title>NECTEC : Thailand : National Electronics and Computer Technology Center</title> </head> เปิดดูด้วยคำสั่ง View, Source

45 Web Title & Google

46 Meta tag: Description <head> </head>
<META NAME="Description" CONTENT="มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรทางการเกษตรแห่งแรกของประเทศไทย ถือกำเนิดมาจากโรงเรียนฝึกหัดครู ประถมกสิกรรม เมื่อ พ.ศ ต่อมาได้ขยายและยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และพัฒนาจนกระทั่งก่อตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วยวิทยาเขตที่เปิดเรียนแล้ว 5 วิทยาเขต และโครงการ จัดตั้ง 2 วิทยาเขต"> </head> เปิดดูด้วยคำสั่ง View, Source

47 Meta tag อื่นๆ Authors, Creator Keyword Generator

48 Author & Keyword <META NAME="Author" CONTENT="KMUTT University, Thailand, Bangkok"> <META NAME="Keywords" CONTENT=“KMUTT University, Thailand, University, Bangkok, Higher Education, Equality in Education, Colleges, School, Campuses, Faculty, Resource management system on the Internet">

49 กิจกรรม ใช้กลุ่มเดิมโดยแบ่งงานกันทำ ออกแบบฐานข้อมูลและตาราง ออกแบบ HCI กับ User Interface พัฒนาโปรแกรม โดยใช้หลักการ ADODBAPIs


ดาวน์โหลด ppt ระบบการจัดการทรัพยากร บนอินเทอร์เน็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google