งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ALCOHOL, SMOKING, SUBSTANCE INVOLVEMENT SCREENING TEST Thailand ASSIST-SBI Implementation Project บทนำ : ASSIST.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ALCOHOL, SMOKING, SUBSTANCE INVOLVEMENT SCREENING TEST Thailand ASSIST-SBI Implementation Project บทนำ : ASSIST."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ALCOHOL, SMOKING, SUBSTANCE INVOLVEMENT SCREENING TEST Thailand ASSIST-SBI Implementation Project บทนำ : ASSIST

2 วัตถุประสงค์ของบทเรียน เมื่อจบบทเรียน ผู้เรียนจะสามารถ  อธิบายได้ว่า ASSIST คืออะไร  อธิบายบทบาทของ ASSIST ในงานเวชปฏิบัติ ปฐมภูมิ  สามารถใช้เครื่องมือและเอกสารประกอบต่างๆ ได้

3 บทนำสู่ เครื่องมือ ASSIST  ASSIST คืออะไร  ASSIST ใช้ทำอะไร  ทำไมต้องทำ ASSIST  การพัฒนา ASSIST  ใช้ ASSIST ได้ที่ไหนบ้าง  ใครทำ ASSIST ได้บ้าง  เอกสารประกอบต่างๆ

4 ASSIST คืออะไร Alcohol, Smoking, Substance Involvement Screening Test  เป็นแบบสอบถามมี 8 ข้อคำถาม ใช้ถาม โดยบุคลากรทางคลินิก  ใช้เวลาสัมภาษณ์ประมาณ 10 นาที  ถูกพัฒนามาเพื่อใช้โดยผู้ทำงานด้าน สุขภาพในสถานบริการระดับปฐมภูมิ และ หน่วยงานด้านสวัสดิการสังคม  มีโอกาสพัฒนาสำหรับใช้ในสถานบริการแบบอื่นๆ  ไม่ขึ้นกับวัฒนธรรม

5 ASSIST ใช้ทำอะไร  ใช้คัดกรองการใช้สารเสพติดแบบเสี่ยง อันตราย  ยาสูบ สุรา กัญชา โคเคน ยาบ้า ยา กล่อมประสาท / ยานอนหลับ ยาหลอน ประสาท สารระเหย สารกลุ่มฝิ่น และสาร อื่นๆ  บอกคะแนนความเสี่ยงจากการใช้สารแต่ ละชนิด  เสี่ยงต่ำ เสี่ยงปานกลาง เสี่ยงสูง  เพิ่มโอกาสที่จะเริ่มการพูดคุยหรือให้การ บำบัดแบบย่อเกี่ยวกับปัญหาการใช้สาร เสพติดกับผู้ป่วย

6 ทำไมควรทำ ASSIST  ผู้ที่มีความเสี่ยงปานกลางและเสี่ยงสูงจาก ใช้สารเสพติดเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ สำคัญของประเทศชาติ  แพทย์ พยาบาลจะรู้จักและวินิจฉัยผู้ติด สารเสพติดได้มากกว่าผู้ที่มีความเสี่ยงปาน กลาง  แต่ผู้เสี่ยงปานกลางมีจำนวนมากกว่าผู้ติด สารเสพติดมาก และเพิ่มภาระการดูแล สุขภาพได้มากกว่า  ASSIST และการบำบัดแบบย่อที่เชื่อมต่อ กันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถค้นหา ผู้ที่มีความเสี่ยงปานกลางและนำเข้าสู่การ บำบัดได้

7 ทำไมควรทำ ASSIST  คนใช้สารเสพติดก็เพราะมันทำให้เขารู้สึก เป็นสุข หรือได้ฤทธิ์ตามที่เขาต้องการ  ปัญหาจากการใช้สารอาจจะเกิดได้จาก  การเมาสาร (acute intoxication)  การใช้เป็นประจำ  การติดสาร  การฉีดสาร  ASSIST ครอบคลุมปัญหาเหล่านี้ทั้งหมด

8 เนื้อหาโดยย่อของ ASSIST  ประกอบด้วยคำถามเกี่ยวกับการใช้สารเสพติดทุกชนิด  โดยถามถึงการเคยใช้สารแต่ละชนิดในชีวิต ( คำถามที่ 1)  การใช้ในสามเดือนที่ผ่านมา  Q2: ความถี่ของการใช้  Q3: ความต้องการที่จะใช้สาร  Q4: ปัญหาสุขภาพ สังคม กฎหมาย และการเงิน  Q5: การไม่สามารถทำหน้าที่ได้ตามปกติ  การใช้ในชีวิต  Q6: ความเป็นห่วงของคนอื่นต่อการใช้สารเสพติด  Q7: ความล้มเหลวในการควบคุมการใช้สาร  Q8: การฉีดสารเสพติด

9 การพัฒนา ASSIST by WHO  late 1980’s : Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) developed  Phase I (1997-1999) ASSIST development: 9 countries involved  ASSIST reliable & feasible instrument for use in primary health care settings cross culturally  Phase II (2000-2003): 7 countries involved  ASSIST valid instrument for use in primary care settings cross culturally  Pilot study - Brief Intervention successfully linked to the ASSIST  Phase III (2004-2007): 4 countries involved (N=731)  RCT to investigate efficacy of an ASSIST-linked BI for cannabis, stimulants and opioids -> results showed significant reduction in ASSIST scores for clients receiving a BI  15 mins. to administer ASSIST & BI

10 Acknowledgements World Health Organisation Dept. Mental Health & Substance Abuse Australian Government Department of Health and Ageing World Health Organisation ASSIST Study Group R. Ali (Australia) E. Awwad (Palestine) T. Babor (USA) F. Bradley (Ireland) T. Butau (Zimbabwe) M. Farrell (UK) M. Formigoni (Brazil) R. Humeniuk (Australia) R. Isralowitz (Israel) J. Jittiwutikarn (Thailand) R. de Lacerda (Brazil) W. Ling (USA) J. Marsden (UK) J. Martinez (Spain) B. McRee (USA) M. Monteiro (WHO) D. Newcombe (Australia) S. Nhiwatiwa (Zimbabwe) H. Pal (India) V. Poznyak (WHO) M. Rubio-Stipec (Puerto Rico) S. Simon (USA) J. Vendetti (USA)

11 ทำ ASSIST ได้ที่ไหนบ้าง  สถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ SETTINGS Health Care Centres General WelfareSpeciality Centres Organizations Primary careCorrectional Services STD ClinicsAny Work place Community careVocational Services PsychiatryNGOs, Youth Org. Tertiary careDrop-in – Centres/VCTC Obstetrics

12 ใครเป็นคนใช้ ASSIST  เจ้าหน้าที่บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิทุก คน Personnel Health ProfessionalsPara-medicalGeneral Welfare General PractitionersHealth WorkersSocial Workers NursesMid WivesCorrectional Officers InternsHealth EducatorManagers at workplace Counsellors

13 Resources “The Alcohol, Smoking & Substance Involvement Screening Test (ASSIST): Manual for use in Primary Care” “The ASSIST-linked Brief Intervention for Problematic Substance Use: A manual for use in Primary Care” “Self-Help Strategies for Cutting Down or Stopping Substance Use: Self-Help Guide”  http://www.who.int/substance_abuse/activities/assist/en/index.html http://www.who.int/substance_abuse/activities/assist/en/index.html  Technical Advice: WHO Collaborating Centre, Adelaide, South Australia, Australia  http://health.adelaide.edu.au/pharmacology/who_centre.html

14 ขอบคุณ โครงการพัฒนาระบบบริการคัดกรอง และบำบัดอย่างย่อในสถานบริการ ปฐมภูมิ ได้รับทุนสนับสนุนจาก แผนงานบูรณ การบำบัดรักษาผู้มีปัญหาจากการ ดื่มสุรา ( ผรส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง เสริมสุขภาพ ( สสส.) A/Prof. Robert Ali & Dr. Sonali Meena, WHO Collaborating Centre: Research in the treatment of Drug and Alcohol Problems, University of Adelaide, South Australia, Australia


ดาวน์โหลด ppt ALCOHOL, SMOKING, SUBSTANCE INVOLVEMENT SCREENING TEST Thailand ASSIST-SBI Implementation Project บทนำ : ASSIST.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google