งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ถ้าลูกค้าทำประกัน ในส่วนสีฟ้า จะไม่ สามารถแก้ไขได้อีก สามารถ ปรับค่างวด ก่อนประกัน จนค่า งวดหลังประกันลงท้ายเป็น 5 หรือ 0 ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ถ้าลูกค้าทำประกัน ในส่วนสีฟ้า จะไม่ สามารถแก้ไขได้อีก สามารถ ปรับค่างวด ก่อนประกัน จนค่า งวดหลังประกันลงท้ายเป็น 5 หรือ 0 ได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ถ้าลูกค้าทำประกัน ในส่วนสีฟ้า จะไม่ สามารถแก้ไขได้อีก สามารถ ปรับค่างวด ก่อนประกัน จนค่า งวดหลังประกันลงท้ายเป็น 5 หรือ 0 ได้

2 วิธีคำนวณส่วนลด จะคำนวณส่วนลดจากยอดเงินก่อนทำประกัน ค่างวดลูกค้าก่อนทำประกัน (15%) 4031 บาท ทวีเฮงให้ส่วนลด ที่ (12%) อยู่ที่ 3781 บาท ส่วนลดจะได้ 4031 – 3781 = 250 บาท หากลูกค้าชำระค่างวดตรง จะต้องชำระค่างวดที่ = 3930 บ.

3 ต้องออกใบรับฝากเงินประกันภายในวันเดียวกันกับตั้งเบิกถ้าไม่ออกใบรับฝาก เงินประกันโปรแกรมจะไม่ให้ส่งเงิน และหากส่งเงินในวันนั้นๆ แล้วโปรแกรมจะไม่สามารถตั้งเบิกเพิ่มอีกต้องไปตั้ง เบิกในวันถัดไป ( แต่เซ็นสัญญาไว้ก่อนได้ )

4 เมื่อออกใบฝากแล้วปุ่มจะกลายเป็น ถอนเงินประกัน ทวีเฮงคิดดอกเบี้ย 15% =4,031 ( ก่อนประกัน ) ทวีเฮงคิดดอกเบี้ย 12% =3,781 ( ก่อนประกัน ) ส่วนลด 250 บาท ( ไม่มีส่วนลดเพิ่ม 10%)( ก่อนประกัน ) * ค่างวดส่วนลดรวมประกัน =3,930

5 2. ทุกครั้งที่ Login โปรแกรมจะ Load ผลการทำจากเว็บ มาแสดง หากผลยังไม่มา จะแสดง “ ยังไม่ระบุ ” หากผล มาจะแสดง “ อนุมัติ ” หรือ “ ไม่อนุมัติ ” โดยสามารถกดที่ ปุ่มเพิ่มออกใบเสร็จได้เลย เมื่อ Login เข้าโปรแกรม โปรแกรมจะโหลด ข้อมูลจากเว็บ 1. ดึงข้อมูล PriceList

6 ส่งข้อมูลให้ Head Office ให้เลือกส่ง ทั้งหมดทุกครั้ง หากเอกสารยังไม่ครบ ค่อยส่งตามไปในอาทิตย์ถัดไป

7 สาขาพิมพ์ใบปะหน้าซอง Application Application ฟอร์ม ของ AIA 1. สีขาว ใส่ในซองส่ง Head Office ส่งต่อให้ AIA 2. สีฟ้า ใส่ในซองสัญญา ทวีเฮงเก็บไว้ 3. สีชมพู ให้ลูกค้าเก็บไว้ หมายเหตุ หากลูกค้าทำประกันใช้พิมพ์ลายนิ้วมือ ใบ สมัคร และ เอกสารแนบ จะต้องมีพนานเซ็นต์ร่วมกัน 2 คน และ ต้องระบุด้วยว่า ใช้นิ้วหัวแม่มือข้างไหนในการ ประทับ

8 Head Office จะได้รับรายชื่อลูกค้า ทำประกัน กดปุ่มนี้ รายชื่อจะขึ้นไปโชว์บนเว็บทวีเฮง เมนู รายชื่อลูกค้าทำประกัน AIA ในกรณีที่ส่งข้อมูลครบ ปุ่มจะเป็น สี เขียว กดปุ่ม เพื่อ Export รายการเป็น Excel ส่ง ให้ AIA เมื่อ aia ส่งไฟล์กลับมาจะมา พนักงานจะเอากลับมา save กลับเข้าระบบ กดปุ่มนี้ ผลการทำประกันจะขึ้นไปแสดงที่ เว็บ 5 กดปุ่มนี้ เพื่อส่งผลการตรวจบิล ถอนเงินขึ้นเว็บ

9 เว็บทวีเฮง => เมนูลูกค้าทำประกัน วันที่ที่ Head Office ส่งข้อมูล ขึ้นเว็บ วันที่ที่ Head Office นำผลการทำ ประกันขึ้นเว็บ วันที่ที่ Head Office ตรวจบิลถอนเงิน การทำประกัน

10 เว็บทวีเฮง => เมนูลูกค้าทำประกัน หากผลการทำประกันจาก AIA มาแล้วเป็น อนุมัติ รายการจะเป็นสีเขียว พร้อมทั้งมีวันที่ อนุมัติต่อท้าย

11 Flow การดำเนินการสัญญาที่ทำ ประกัน ลูก ค้า สาขา HO Web ทวี เฮง HO Web ทวี เฮง HO ส่งใบถอนเงิน ออกให้ทันรอบส่งข้อมูล อาทิตย์นั้นๆ AIA (60%) Vat 7% Tax 3% ผจ ก. 25% ทวี เฮง 75% ใบถอน เงิน โอนเงิน สาขาแม่จัน ส่งใบเสร็จรับเงิน และ Withholding Tax HO Fax ใบเสร็จ ออกใบกำกับ ภาษี Vat 7% ทำ สัญญา ใบฝากเงินประกัน ออกพร้อมกับตั้งเบิก ภายในวัน ส่งเอกสารทั้งหมด พร้อมทั้งข้อมูล ในรอบอาทิตย์ ส่งข้อมูลขึ้นเว็บ เอกสาร ส่ง AIA 1. สีขาว ตัวจริง ส่งให้ AIA 2. สีฟ้า สำเนา ให้ผู้ถือกรมธรรม์ ( ทวีเฮง ) ใส่ในซองสัญญา 3. สีชมพู สำเนา ให้ลูกค้าเก็บไว้ ส่งไฟล์ Excel ทาง 1. ผลการทำประกัน 2.Payment ส่งผล ขึ้นเว็บ ดู ผลที่ เว็บ เพื่อ ออกใบ ถอนเงิน ลูก ค้า กรมธรรม์ Fax Payment Head Office เก็บเอกสาร เป็นชุด 1. ใบปะหน้าผู้ทำประกัน 2. ใบฝากเงิน + ถอน ประกันสีเหลือง 3. ใบ Pay in ที่โอนเงินให้ AIA


ดาวน์โหลด ppt ถ้าลูกค้าทำประกัน ในส่วนสีฟ้า จะไม่ สามารถแก้ไขได้อีก สามารถ ปรับค่างวด ก่อนประกัน จนค่า งวดหลังประกันลงท้ายเป็น 5 หรือ 0 ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google