งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การถอดประกอบชุด กลไกลิ้นของเครื่องยนต์.  วาล์ว (Valve)  จะเป็นจุดสัมผัสกับ ฝา สูบ (Cylinder head) ด้านบนห้องเผาไหม้ ที่ เรียกกันว่า " บ่าวาล์ว " เมื่อวาล์วเปิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การถอดประกอบชุด กลไกลิ้นของเครื่องยนต์.  วาล์ว (Valve)  จะเป็นจุดสัมผัสกับ ฝา สูบ (Cylinder head) ด้านบนห้องเผาไหม้ ที่ เรียกกันว่า " บ่าวาล์ว " เมื่อวาล์วเปิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การถอดประกอบชุด กลไกลิ้นของเครื่องยนต์

2  วาล์ว (Valve)  จะเป็นจุดสัมผัสกับ ฝา สูบ (Cylinder head) ด้านบนห้องเผาไหม้ ที่ เรียกกันว่า " บ่าวาล์ว " เมื่อวาล์วเปิด ออกอากาศจะไหล ผ่านเข้าหรือออก จาก ห้องเผาไหม้ได้ เมื่อ วาล์วปิด หน้าวาล์วก็จะ คืนกลับ ( ด้วยการ กระทำของสปริงวาล์ว ) ชิ้นส่วนต่างๆของกลไก ลิ้น

3  ก้านกระทุ้ง เป็นแกนรับแรง ที่ส่งต่อมาจาก ลูกกระทุ้ง (Cam follower) ไปให้กับกระเดื่อง วาล์ว (Rocker arm) ในเครื่องยนต์ประเภท Over Head Valve ก้านกระทุ้ง (Pushrod)

4  เมื่อเพลาลูกเบี้ยว (Camshaft) หมุน ก็จะส่ง แรงกระทำไปกับ ลูกกระทุ้ง (Cam follower) ส่งต่อไปให้กับก้านกระทุ้ง ไปดันให้ กระเดื่อง วาล์ว เกิดการกระเดื่องวาล์วกดวาล์วให้เปิด กระเดื่องวาล์ว (Rocker arm)

5 สปริงวาล์ว

6 การทำงานของกลไกลิ้น

7  1. ถอดจานจ่าย ( ที่ติดกับฝาสูบออก ) การถอดประกอบกลไกลิ้น

8 2. ถอดเสื้อท่อน้ำออก 3. ถอดท่อร่วมไอเสีย

9  4. ถอดหัวเทียนทั้ง 4 หัว  5. ถอดปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง  - ถอดท่อน้ำเชื้อเพลิง  - ถอดโบลต์ยึดปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง และหน้าแปลนปั๊ม  6. ถอดคาร์บูเรเตอร์

10 7. ถอดท่อร่วมไอดี

11 - คลายโบลต์ยึดฝาประกับแบริ่งทีละ น้อย เรียงตามลำดับหมายเลข - ถอดเพลาลูกเบี้ยว ซีลกันน้ำมัน และ ฝาประกับแบริ่งเพลาลูกเบี้ยว 8. ถอดเพลาลูก เบี้ยว

12  - คลายโบลต์ยึดฝาสูบออกทีละน้อย เรียงตามลำดับหมายเลขแสดงในภาพ จำนวน 3 ครั้ง  - ยกฝาสูบออกจากเดือยบนเสื้อสูบ และ วางบนแผ่นไม้บนโต๊ะทำงาน ถ้ายกฝา สูบออกยาก ให้ใช้เหล็กงัดส่วนที่ยื่น ออกมาระหว่างฝาสูบ และเสื้อสูบ ถอดและประกอบฝาสูบ

13 หลักการถอดฝาสูบ การคลายฝา สูบ การขันฝา สูบ

14 - ตีเบอร์หรือทำเครื่องหมายลงบนวาล์วทุก ตัว ด้วยเครื่องมือพิเศษ - ใช้เครื่องมือพิเศษกดสปริงลิ้นและ ถอด ประกับก้านลิ้น การถอดลิ้นเครื่องยนต์ - ถอดแป้นของสปริงลิ้น สปริงลิ้นบ่ารองและลิ้น - ให้ทำเครื่องหมายที่หัวลิ้นทุกตัว วีดีโอ

15  - ใช้ไมโครมิเตอร์วัดเส้นผ่าศูนย์กลาง ของก้านวาล์ว  - วาล์วไอดี 8.473 – 8.489 มม.  - วาล์วไอเสีย 8.454 – 8.470 มม.  - วัดความยาวอิสระของสปริงวาล์ว  - ค่าจำกัดการซ่อม : 35.8 มม. ( 1.41 นิ้ว ) การตรวจสอบ

16  ใช้ลูกยางบดลิ้นขนาด พอดีกับลิ้น กดลงบนหัวลิ้น แล้วหมุนก้านบดลิ้นไปมา อย่างช้า ๆ หลังจากบดด้วย กากเพชรหยาบจนรอยบน หน้าสัมผัสหายไปแล้ว ใช้ กากเพชรละเอียดบดอีก ครั้งหนึ่งตามเดิม  บดน้ำมัน เมื่อหน้าสัมผัส ลิ้นเรียบดีแล้วให้ล้างทำ ความสะอาดกากเพชร ที่ติด ค้างให้หมด จากนั้นทา น้ำมันเครื่องที่หน้าสัมผัส ของลิ้นแล้วบดอีกครั้งด้วย วิธีเดียวกัน การบดลิ้นของเครื่องยนต์


ดาวน์โหลด ppt การถอดประกอบชุด กลไกลิ้นของเครื่องยนต์.  วาล์ว (Valve)  จะเป็นจุดสัมผัสกับ ฝา สูบ (Cylinder head) ด้านบนห้องเผาไหม้ ที่ เรียกกันว่า " บ่าวาล์ว " เมื่อวาล์วเปิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google