งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Self-access materials By Self-access Learning Centre, KMUTT Copyright © 2011 Self-access Learning Centre, KMUTT Phrasal verbs.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Self-access materials By Self-access Learning Centre, KMUTT Copyright © 2011 Self-access Learning Centre, KMUTT Phrasal verbs."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Self-access materials By Self-access Learning Centre, KMUTT Copyright © 2011 Self-access Learning Centre, KMUTT Phrasal verbs

2 What is a ‘phrasal verb’? A ‘phrasal verb’ is a combination of words that is used as a verb. It consists of a verb and a preposition or adverb. The following are examples of phrasal verbs: v. + pp.: stand by (=1. stick by 2. abide by, adhere to) v.+ adv.: boil down (=condense) Do you want to improve your vocabulary bank? Try this vocabulary learning strategy No.10! Why learn ‘phrasal verbs’? Some newly formed phrasal verbs keep the same meaning, while some change in their meaning. It is the latter case that causes us problems. To overcome this problem, we have to try as much as possible to learn more phrasal verbs! ทำไมต้องเรียนรู้ Phrasal verbs? Phrasal verbs ที่เกิด ขึ้นมาใหม่ บางคำก็มีความหมาย เหมือนเดิมในขณะที่ บางคำก็เปลี่ยน ความหมายไป กรณี หลังนี้มักทำให้เรา สับสน เพื่อแก้ปัญหานี้ เราจึงต้องพยายามให้ มากที่จะเรียนรู้ Phrasal verb ที่เราไม่ คุ้นเคย ! Phrasal verb คือ อะไร ? Phrasal verb คือการ ผสมผสานคำต่าง หน้าที่และนำมาใช้ ร่วมกันของคำและถูก นำมาใช้เป็นคำกริยา Phrasal verb ประกอบไปด้วย คำกริยาและคำบุพบท หรือคำกริยาคำ วิเศษณ์ ต่อไปนี้เป็น ตัวอย่างของ Phrasal verb ได้แก่ v. + pp.: stand by (=1. stick by 2. abide by, adhere to) v.+ adv.: boil down (=condense) Phrasal verbs How to use this learning record Step 1: Use an English-English dictionary. You can also use online ones. Step 2: Choose some verbs for which you would like to study their combinations as phrasal verbs. Step 3: Find your chosen verbs in the dictionaries. When come across with phrasal verbs, read through their explanations and uses in sentences. Step 4: Note down the meaning and the use of interesting phrasal verbs in your learning record. Suggestions: Phrasal verbs are commonly used in conversations. Thus, pay attention when you listen to conversations. This is an interesting way to learn phrasal verbs in context! การใช้แผ่นบันทึกการ เรียนรู้นี้ ขั้นตอนที่ 1 เตรียม พจนานุกรม ภาษาอังกฤษ - อังกฤษ หรือคุณอาจเลือกใช้ พจนานุกรมออนไลน์ก็ ได้ ขั้นตอนที่ 2 เลือกกริยา ที่คุณต้องการศึกษาการ ใช้ร่วมกับคำอื่นใน ลักษณะ Phrasal verbs ขั้นตอนที่ 3 กวาด สายตาในพจนานุกรม หาคำกริยาที่เลือกไว้เมื่อ พบ Phrasal verb อ่าน คำอธิบายและการใช้ใน ประโยค ขั้นตอนที่ 4 จด ความหมายและตัวอย่าง การใช้ Phrasal verb ที่ สนใจลงในแผ่นบันทึก การเรียนรู้ของคุณ คำแนะนำ มีการใช้ Phrasal verbs บ่อยมากในการสนทนา ดังนั้นควรฟังบทสนทนา ด้วยความตั้งใจ วิธีนี้เป็น การเรียนรู้ Phrasal verb ในบริบทที่น่าสนใจอีก ทางหนึ่ง !

3 Examples ตัวอย่างการ กรอกแผ่นบันทึก Phrasal verbsMy exploration: meaning & example sentences การค้นคว้าของฉัน : ความหมายและตัวอย่างประโยค come across= discover We have come across serious problems. eat away= slowly reduce it or remove it by rubbing against it or by chemical action. He showed them where the waves were eating the walls away. buy in= If you buy in something such as food, you buy large amounts of it for a future occasion We bought in plenty of coal before the strike started. kick about= If something is kicking about somewhere, it is lying there and has usually been forgotten. His old bike has been kicking about among the bushes for days. see off= If you see someone off, you go with them to the station, airport, etc, that they are leaving from and say goodbye to them there. She saw him off at the station. See an example of how to use our learning record on the next page.

4 Working period: Starting … …/......./...... Ending… …/… …/… … Phrasal verbs My exploration: meaning & example sentences การค้นคว้าของฉัน : ความหมายและตัวอย่างประโยค

5


ดาวน์โหลด ppt Self-access materials By Self-access Learning Centre, KMUTT Copyright © 2011 Self-access Learning Centre, KMUTT Phrasal verbs.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google