งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศิลปะในการใช้ภาษา คำพูดที่ดี ให้มีความสำเร็จ บทที่ 8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศิลปะในการใช้ภาษา คำพูดที่ดี ให้มีความสำเร็จ บทที่ 8."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศิลปะในการใช้ภาษา คำพูดที่ดี ให้มีความสำเร็จ บทที่ 8

2 ทางวิชาการแบ่งภาษาไว้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ 1. วจนภาษา ได้แก่ ภาษาที่สื่อด้วย คำพูด เป็นคำ หรือประโยค 2. อวจนภาษา ได้แก่ ภาษาที่ไม่สื่อ ด้วยคำพูด ซึ่งก็อาจจะเป็นกิริยา ท่าทาง การแต่งกาย ภาษามือ บุคลิกภาพ พฤติกรรม เป็นต้น

3 ทั้งภาษาพูดและภาษาท่าทางล้วนแต่มี อิทธิพล ต่อผู้ถ่ายทอดเป็นอย่างสูง ว่ามีศิลปะหรือลีลาเฉียบขาดขนาด ไหน ในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

4 หลักในการพูดสื่อสารอย่างมี ประสิทธิภาพ 1. อักษร ร ล ควบกล้ำ ชัดเจน 2. จังหวะการพูดถูกต้อง 3. ชัดเจน 4. ขยะคำพูดไม่ควรใช้ ( ได้แก่ คำซ้ำ ต่าง ๆ เช่น เอ้อ อ้า นะคะ นะฮะ แบบว่า คือแบบ ฯ )

5 หลักในการพูดสื่อสารอย่างมี ประสิทธิภาพ 5. ใช้ลักษณะนามให้ถูกต้อง 6. ไม่ใช้คำย่อ 7. ไม่ใช้ศัพท์ที่คนอื่นไม่เข้าใจ 8. ใช้ภาษาที่ผู้รับเข้าใจ 9. ใช้คำสุภาพให้เหมาะสม 10. ระดับเสียงเหมาะสม

6 เทคนิคการแสดงออกทาง กิริยาท่าทาง 1. การยืน มีความมั่นคง การวางเท้าห่างกัน พอสมควร ไม่ยืนพักขาข้างใดข้าง หนึ่ง 2. การเดิน ไม่เดินเพ่นพ่าน เดินอย่าง กระตือรือร้น มีชีวิตชีวา มั่นคงและ มั่นใจ

7 3. อากัปกิริยาท่าทาง ไม่เกร็งตัวมากไป อย่าโยกขา ปล่อย มือลงข้างลำตัวตามสบาย ใช้สายตา อย่างทั่วถึง ใช้มือประกอบถูกจังหวะ ไม่ ควรเอามือล้วงกระเป๋าหรือแคะแกะเกา ขณะพูด แสดงสีหน้าใบหน้าสอดคล้อง กับเรื่องราวที่พูด อย่าเอามือเท้าโต๊ะ เท้าสะเอว กอดอก เทคนิคการแสดงออกทาง กิริยาท่าทาง

8 อุปสรรคในการใช้ภาษา เพื่อการพูดสื่อสาร 1. ใช้คำยากเกินไป ไม่วิเคราะห์ผู้ฟัง 2. เข้าใจต่างกัน ระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง 3. รูปประโยคซับซ้อน เข้าใจยาก พูด เหมือนแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ 4. เรียงลำดับสับสน วกวนจนจับต้นชน ปลายไม่ถูก 5. ใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสมกับระดับการ สื่อสาร คือ บุคคล โอกาส เวลา และ สถานที่

9 ปัญหาที่พบในการพากย์หนัง มักเกิดจากประสบการณ์ของ นักพากย์ นักพากย์มือใหม่ ช่วงแรก ๆ เสียงพากย์ จะโดดหรือลอยโทนเสียง นักพากย์มืออาชีพจะมีเทคนิคในการ ควบคุมระดับเสียงสูง เสียงทุ้มต่ำ มี น้ำหนัก ให้อยู่ในระดับเดียวกับนักพากย์ คนอื่นได้

10 ระดับภาษา 5 ระดับที่ใช้ ในการพูดสื่อสาร 1. ระดับพิธีการ ใช้ในราชพิธี รัฐพิธี คำ ปราศรัย 2. ระดับทางการ ใช้กล่าวสุนทรพจน์ คำ กล่าวเปิด คำสั่ง 3. ระดับกึ่งทางการ ใช้ในการประชุม อภิปราย ฝึกอบรม 4. ระดับสนทนา ใช้แนะนำตัว สนทนา บริการต้อนรับ 5. ระดับปาก / ระดับกันเอง ใช้กับบุคคล ในครอบครัวหรือเพื่อนฝูง

11 ตัวอย่างภาษาระดับปาก อาจทำให้ตีความหมายผิด หรือเกิด ความเข้าใจผิด เช่น ไม่ ( เอา ) พริก – ไม่พลิก, ข้าวไหม – เข้าค่ะ

12 ตัวอย่างภาษาที่ต้อง ตีความ เพื่อนผู้หญิงด้วยกันพูดขึ้นระหว่างกิน ก๋วยเตี๋ยวมื้อกลางวันว่า “ เธอช่วยแก้เผ็ด ให้ฉันหน่อยสิ ” ประโยคนี้อาจตีความได้ ว่า เผ็ดจากก๋วยเตี๋ยว หรือแก้แค้นแฟน ของเธอแทนให้ด้วย ตัวอย่างภาษาที่ต้องตีความที่พูดหรือ เขียนต่างกัน ความหมายก็อาจจะต่างกัน ด้วย เช่น ชมเชย – เชยชม, น้องเมีย – เมียน้อง

13 ตัวอย่างภาษากำกวม “ ห้องน้ำอยู่โน่นไปทำความสะอาด ก่อน แล้วค่อยให้หมอตรวจ ” หมายความว่า “ ให้ไปล้างห้องน้ำ ก่อน ” หรือว่าให้ไปทำความสะอาด ร่างกายของคนไข้

14 พูดภาษาต่างถิ่น ที่ใกล้เคียงกับภาษาไทยแต่มี ความหมายที่แตกต่างกัน เช่น ผ้าอนามัย ( ภาษาลาว ) แปลว่า ผ้าเย็น ในขณะที่ภาษาไทย ผ้าอนามัย คือ แผ่น ซึบซับประจำเดือน, ภาษาใต้ แหว้น แปลว่า แหวน และ แหวน แปลว่า แว่น

15 คำพูดที่ระคายหู คำพูดที่ระคายหูที่ต้องคิดก่อนพูด มิใช่ พูดโดยไม่ได้คิด อันอ้อยตลาดหวานลิ้นแล้วสิ้น ซาก แต่ลมปากหวานหูไม่รู้หาย แม้นเจ็บอื่นหมื่นแสนไม่แคลนคลาย เจ็บจนตายก็เพราะเหน็บให้เจ็บใจ

16 สรุปหลักสำคัญในการใช้ คำพูดเพื่อการสื่อสาร 1. ความชัดเจน ไม่กำกวม ตีความหลากนัย 2. ความถูกต้อง ถูกต้องในแง่ของหลักภาษา ความหมาย สรรพนาม 3. ความเหมาะสม เหมาะสมกับประเภทของงาน กับสื่อ กาลเทศะและบุคคล

17 สรุปหลักสำคัญในการใช้ คำพูดเพื่อการสื่อสาร 4. ความมีน้ำหนัก ใช้คำมีพลัง ไม่ใช้คำฟุ่มเฟือย หรือ ขยะคำพูด หรือคำย่อมากจนเกินไป 5. การบรรลุเป้าหมาย ใช้ภาษาได้เหมาะสมกับผู้ฟัง ใช้ เวลาได้เหมาะสม เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของผู้พูดและผู้ฟัง

18 พูดหรือสื่อสารอย่างไรจึงได้ เกิดปัญหา 1. พูดขัดคอไปเรื่อยเปื่อย 2. พูดซ้ำซากวกวน 3. พูดคุยโตโอ้อวด 4. พูดมากมีแต่น้ำ ไม่มีเนื้อหาสาระ 5. พูดโจมตีสิ่งที่ผู้ฟังเคารพและศรัทธา

19 มีผู้กล่าวว่า “ อย่าทานทุกอย่างที่ ชอบ และอย่าพูดทุกอย่างที่รู้ ” เพราะ ถ้าหากทานทุกอย่างที่ชอบ ก็อาจจะกลายเป็นตุ่มเดินได้ หรือถ้า หากพูดทุกอย่างที่รู้ ก็จะตกที่นั่งลำบากเหมือนกัน เพราะ “ ปลาหมอตายเพราะปาก ” ดังนั้นการ ใช้ภาษาทั้งคำพูดและภาษาท่าทาง ต้องเหมาะสมกับบุคคล โอกาส เวลา เงื่อนไข ลักษณะงาน สถานที่ ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt ศิลปะในการใช้ภาษา คำพูดที่ดี ให้มีความสำเร็จ บทที่ 8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google