งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนบ้านหนองสีซอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนบ้านหนองสีซอ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนบ้านหนองสีซอ
สุนทรภู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นายจำปา ถีจันทร์

2 วันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน

3 ประวัติสุนทรภู่ สุนทรภู่เกิดวันที่ 26 มิถุนายน 2329
สุนทรภู่เกิดวันที่ 26 มิถุนายน 2329 ตรงกับขึ้น 1 ค่ำ เดือน 8 ปีมะเมีย สมัยรัชกาลที่ 1 หลังสร้างกรุงเสร็จ 4 ปี (จ.ศ )

4 เศวต เปี่ยมพงศ์สานต์อดีตส.ส.ระยองสร้างอนุสาวรีย์ไว้
เดิมบอกว่าเกิดที่ระยองตำบลบ้านกร่ำ นักวิชาการรุ่นใหม่ได้โต้แย้งโดยระบุว่ามารดาของสุนทรภู่เป็นพระนมของพระเจ้าลูกเธอในกรมพระราชวังหลังและสุนทรภู่เติบโตเป็นข้าวังหลัง

5 ยูเนสโกประกาศเชิดชูเกียรติ
26 มิถุนายน 2529 ยูเนสโกประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมระดับโลก ในวาระครบรอบ 200 ปี เป็นสามัญชนคนแรกของไทย

6 สุนทรภู่เกิดในรัชกาลใด
15 1 2 4 3

7 ออกบวชในรัชกาลที่ 3 เพราะเกรงอาญาที่เคยทรงทำให้ขัดเคืองพระราชหฤทัย
แต่งนิราศสุพรรณ นิราศภูเขาทอง นิราศเมืองแกลง นิราศพระบาท นิราศพระปฐม นิราศเมืองเพชร

8 เป็นผู้เริ่มแต่งกลอนสุภาพขึ้น เรียกอีกอย่างว่า กลอนเพลงยาว
แบ่งเป็น 5 ประเภท เช่น เพลงยาวสังวาส เพลงยาวนิราศ เพลงยาวสุภาษิต เพลงยาวพงศาวดาร เพลงยาวเสภา

9 เป็นผู้เริ่มสัมผัสใน
พระอภัยมณี ยาวถึง 64 ตอน 94 เล่มสมุดไทย มี12,706 บท อาจกล่าวได้ว่าเป็นกวีนิพนธ์ที่ยาวที่สุดในโลกก็ว่าได้ ถึงแก่กรรมรัชกาลที่ 4 พ.ศ รวมอายุ 70 ปี รับราชการในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าในบรรดาศักดิ์ พระสุนทรโวหาร ตำแหน่งเจ้ากรมพระอาลักษณ์ ฝ่ายบวรราชวัง

10 สุนทรภู่เป็นผู้เริ่มแต่งกลอนเพลงยาว
ไม่ใช่ ใช่

11 สุนทรภู่ออกบวชในรัชกาลใด
<Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.>

12 จงจับคู่ข้อความที่มีความสัมพันธ์กับรูปภาพ โดยการลากข้อความมาไว้ที่ภาพ
วัด อนุสาวรีย์ พระอภัยมณี

13 จงลากเส้นข้อความที่มีความสัมพันธ์กัน
นิทาน บวช ยูเนสโก 2398 2529 ตาย กลอนสุภาพ กลอนเพลงยาว สิงห์ไกรภพ รัชกาลที่ 3 รัชกาลที่2

14 <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนบ้านหนองสีซอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google