งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนบ้านหนองสีซอ นายจำปา ถี จันทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุนทรภู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนบ้านหนองสีซอ นายจำปา ถี จันทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุนทรภู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนบ้านหนองสีซอ นายจำปา ถี จันทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุนทรภู่

2 วันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน

3 ประวัติสุนทรภู่ สุนทรภู่เกิดวันที่ 26 มิถุนายน 2329 ตรงกับขึ้น 1 ค่ำ เดือน 8 ปีมะเมีย สมัยรัชกาลที่ 1 หลังสร้างกรุงเสร็จ 4 ปี ( จ. ศ. 1148 )

4 เศวต เปี่ยมพงศ์สานต์อดีตส. ส. ระยอง สร้างอนุสาวรีย์ไว้ เดิมบอกว่าเกิดที่ระยอง ตำบลบ้านกร่ำ นักวิชาการรุ่นใหม่ได้โต้แย้ง โดยระบุว่ามารดาของสุนทร ภู่เป็นพระนมของพระเจ้าลูก เธอในกรมพระราชวังหลัง และสุนทรภู่เติบโตเป็นข้าวัง หลัง

5 ยูเนสโกประกาศเชิดชูเกียรติ 26 มิถุนายน 2529 ยูเนสโก ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่น ทางวัฒนธรรมระดับโลก ใน วาระครบรอบ 200 ปี เป็น สามัญชนคนแรกของไทย

6 สุนทรภู่เกิดในรัชกาลใด 15 1 2 3 4

7 ออกบวชในรัชกาลที่ 3 เพราะเกรงอาญาที่เคยทรงทำให้ขัดเคืองพระราชหฤทัย แต่งนิราศสุพรรณ นิราศภูเขาทอง นิราศเมืองแกลง นิราศพระบาท นิราศพระปฐม นิราศเมืองเพชร

8 เป็นผู้เริ่มแต่ง กลอนสุภาพขึ้น เรียกอีกอย่างว่า กลอนเพลงยาว แบ่งเป็น 5 ประเภท เช่น เพลงยาวสังวาส เพลงยาวนิราศ เพลงยาวสุภาษิต เพลงยาว พงศาวดาร เพลง ยาวเสภา

9 เป็นผู้เริ่มสัมผัสใน พระอภัยมณี ยาวถึง 64 ตอน 94 เล่มสมุดไทย มี 12,706 บท อาจกล่าวได้ว่าเป็นกวีนิพนธ์ที่ยาวที่สุดในโลกก็ ว่าได้ ถึงแก่กรรมรัชกาลที่ 4 พ. ศ. 2398 รวมอายุ 70 ปี รับราชการในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าใน บรรดาศักดิ์ พระสุนทรโวหาร ตำแหน่งเจ้ากรม พระอาลักษณ์ ฝ่ายบวรราชวัง

10 สุนทรภู่เป็นผู้เริ่มแต่งกลอนเพลงยาว ใช่ ไม่ใช่

11 สุนทรภู่ออกบวชในรัชกาลใด

12 จงจับคู่ข้อความที่มีความสัมพันธ์กับ รูปภาพ โดยการลากข้อความมาไว้ที่ภาพ อนุสาวรีย์ พระอภัยมณี วัด

13 จงลากเส้นข้อความที่มีความสัมพันธ์ กัน บวช ยูเนสโก ตาย กลอนสุภาพ สิงห์ไกรภพ นิทาน 23 98 25 29 กลอนเพลงยาว รัชกาลที่ 3 รัชกาล ที่ 2

14


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนบ้านหนองสีซอ นายจำปา ถี จันทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุนทรภู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google