งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาเหตุ ค่าเงินบาทแข็ง - อ่อน. สาเหตุ ค่าเงินบาท แข็ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาเหตุ ค่าเงินบาทแข็ง - อ่อน. สาเหตุ ค่าเงินบาท แข็ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาเหตุ ค่าเงินบาทแข็ง - อ่อน

2 สาเหตุ ค่าเงินบาท แข็ง

3 อุปทานของเงินตรา ต่างประเทศ ( ปริมาณเงินตรา ต่างประเทศที่มีอยู่ ) อุปสงค์ของเงินตรา ต่างประเทศ ( ความต้องการเงินตรา ต่างประเทศ ) น้อยกว่า

4 สาเหตุค่าเงิน บาทแข็ง เงินตราต่างประเทศ ไหลเข้าสู่ประเทศ มากกว่า ไหลออก ( ไทยถือครองเงินตรา ต่างประเทศมาก )

5 สาเหตุค่าเงิน บาทแข็ง ไทยได้เปรียบ ดุลการค้า ( ดุลการค้าเกินดุล ) ส่งออกมากกว่า นำเข้า

6 เงิน ดอลลาร์ สหรัฐ ไหลเข้า มากกว่า ไหลออก

7 สาเหตุ ค่าเงินบาท อ่อน

8 อุปทานของเงินตรา ต่างประเทศ ( ปริมาณเงินตรา ต่างประเทศที่มีอยู่ ) อุปสงค์ของเงินตรา ต่างประเทศ ( ความต้องการเงินตรา ต่างประเทศ ) มากกว่า

9 สาเหตุค่าเงิน บาทอ่อน เงินตราต่างประเทศ ไหลออกนอก ประเทศ มากกว่า ไหลเข้า ( ไทยถือครองเงินตรา ต่างประเทศน้อย )

10 สาเหตุค่าเงิน บาทอ่อน ไทยเสียเปรียบ ดุลการค้า ( ดุลการค้าขาดดุล ) นำเข้ามากกว่า ส่งออก

11 เงิน ดอลลาร์ สหรัฐ ไหลออก มากกว่า ไหลเข้า


ดาวน์โหลด ppt สาเหตุ ค่าเงินบาทแข็ง - อ่อน. สาเหตุ ค่าเงินบาท แข็ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google