งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาเหตุ ค่าเงินบาทแข็ง-อ่อน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาเหตุ ค่าเงินบาทแข็ง-อ่อน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาเหตุ ค่าเงินบาทแข็ง-อ่อน

2 สาเหตุค่าเงินบาทแข็ง

3 สาเหตุค่าเงินบาทแข็ง
อุปสงค์ของเงินตราต่างประเทศ (ความต้องการเงินตราต่างประเทศ) น้อยกว่า อุปทานของเงินตราต่างประเทศ (ปริมาณเงินตราต่างประเทศที่มีอยู่)

4 สาเหตุค่าเงินบาทแข็ง
เงินตราต่างประเทศไหลเข้าสู่ประเทศ มากกว่าไหลออก ( ไทยถือครองเงินตราต่างประเทศมาก )

5 สาเหตุค่าเงินบาทแข็ง
ไทยได้เปรียบดุลการค้า (ดุลการค้าเกินดุล) ส่งออกมากกว่านำเข้า

6 เงินดอลลาร์สหรัฐ ไหลเข้า มากกว่า ไหลออก

7 สาเหตุค่าเงินบาทอ่อน

8 สาเหตุค่าเงินบาทอ่อน
อุปสงค์ของเงินตราต่างประเทศ (ความต้องการเงินตราต่างประเทศ) มากกว่า อุปทานของเงินตราต่างประเทศ (ปริมาณเงินตราต่างประเทศที่มีอยู่)

9 สาเหตุค่าเงินบาทอ่อน
เงินตราต่างประเทศไหลออกนอกประเทศ มากกว่าไหลเข้า (ไทยถือครองเงินตราต่างประเทศน้อย)

10 สาเหตุค่าเงินบาทอ่อน
ไทยเสียเปรียบดุลการค้า (ดุลการค้าขาดดุล) นำเข้ามากกว่าส่งออก

11 เงินดอลลาร์สหรัฐ ไหลออกมากกว่า ไหลเข้า


ดาวน์โหลด ppt สาเหตุ ค่าเงินบาทแข็ง-อ่อน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google