งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MATLAB Graphics II 3D plot Week 6. MATLAB Graphics Polar plot –Plot กราฟลงบน polar coordinate คำสั่ง polar(q,r)plot vector มุม q ในหน่วย radian เทียบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MATLAB Graphics II 3D plot Week 6. MATLAB Graphics Polar plot –Plot กราฟลงบน polar coordinate คำสั่ง polar(q,r)plot vector มุม q ในหน่วย radian เทียบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MATLAB Graphics II 3D plot Week 6

2 MATLAB Graphics Polar plot –Plot กราฟลงบน polar coordinate คำสั่ง polar(q,r)plot vector มุม q ในหน่วย radian เทียบ กับรัศมีที่มีขนาดเท่ากับ vector r ลงบน polar coordinate

3 MATLAB Graphics Plot บน complex Plane –Complex number สามารถ plot ลงบน complex plane โดย คำสั่ง quiver(X,Y) เขียนลูกศรแต่ละคู่ด้วย coordinate x ij,y ij feature(Z) เขียนลูกศรแสดง magnitude และ argument ของแต่ละ element ของ Z โดยมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่แกน x compass(Z) เขียนลูกศรจากจุดเริ่มต้น (0,0) แสดง magnitude และ argument ของแต่ละ element ของ Z rose(v,n) เขียน argument histogram แสดง frequency ของ argument ของ vector v ส่วน n เป็น option ของจำนวน ช่วงที่ใช้ ถ้าไม่กำหนด n=36

4 MATLAB Graphics Plot บน complex Plane

5 MATLAB Graphics Plot บน complex Plane

6 MATLAB Graphics

7 Plot บน complex Plane

8 MATLAB Graphics 3D plot plot3(x,y,z)plot กราฟลงบน Cartesian coordinate โดยที่ x,y,z เป็น vector ที่มีขนาดเท่ากัน

9 MATLAB Graphics 3D plot : mesh หรือ การเขียนผิวลายเส้น mesh(X,Y,Z,C)plot กราฟลงบน Cartesian coordinate (x ij,y ij,z ij ) โดยที่ X,Y,Z,C เป็น matrix ที่มีขนาด mxn (C กำหนดสีของแต่ละจุด ) mesh(x,y,z,C)plot กราฟลงบน Cartesian coordinate (x ij,y ij,z ij ) โดยที่ x,y เป็น vector และ Z,C เป็น matrix ที่มีขนาด mxn (C กำหนดสีของแต่ละจุด ) mesh(Z) เหมือนข้างบน แต่เป็นการ plot (i,j,zij) โดย z ต้องเป็น matrix meshc(…) เหมือน mesh แต่จะมี contour curve ใต้ภาพ meshz(…) เหมือน mesh แต่จะมีการเขียน grid ตามแกน x และ y ขนานแกน z waterfall(…) เหมือน mesh แต่จะมีการเขียน grid ตามแกนเดียว

10 MATLAB Graphics

11

12 Contour line contour(Z) เขียนกราฟ contour ของ matrix z ถ้า z มีขนาด m x n จะแบ่งแกน x เป็น 1 ถึง m และ y เป็น 1 ถึง n contour(Z,n) เขียน contour line ของ matrix z เป็นจำนวน n ระดับ ถ้าไม่กำหนดจะแบ่ง n=10 contour(x,y,z) เขียน contour line โดย x,y เป็นตัวกำหนด ขนาดและ scale ของ แกน x และแกน y ตามลำดับ C=contour(…) คำนวณ matrix C เพือใช้ในการเขียน label ของเส้น contour

13 MATLAB Graphics


ดาวน์โหลด ppt MATLAB Graphics II 3D plot Week 6. MATLAB Graphics Polar plot –Plot กราฟลงบน polar coordinate คำสั่ง polar(q,r)plot vector มุม q ในหน่วย radian เทียบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google