งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MATLAB Graphics II 3D plot

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MATLAB Graphics II 3D plot"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MATLAB Graphics II 3D plot
Week 6

2 MATLAB Graphics Polar plot Plot กราฟลงบน polar coordinate คำสั่ง
polar(q,r) plot vector มุม q ในหน่วย radian เทียบกับรัศมีที่มีขนาด เท่ากับ vector r ลงบน polar coordinate

3 MATLAB Graphics Plot บน complex Plane
Complex number สามารถ plot ลงบน complex plane โดย คำสั่ง quiver(X,Y) เขียนลูกศรแต่ละคู่ด้วย coordinate xij,yij feature(Z) เขียนลูกศรแสดง magnitude และ argument ของแต่ละ element ของ Z โดยมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่แกน x compass(Z) เขียนลูกศรจากจุดเริ่มต้น (0,0) แสดง magnitude และ argument ของแต่ละ element ของ Z rose(v,n) เขียน argument histogram แสดง frequency ของ argument ของ vector v ส่วน n เป็น option ของจำนวน ช่วงที่ใช้ ถ้าไม่กำหนด n=36

4 MATLAB Graphics Plot บน complex Plane

5 MATLAB Graphics Plot บน complex Plane

6 MATLAB Graphics Plot บน complex Plane

7 MATLAB Graphics Plot บน complex Plane

8 MATLAB Graphics 3D plot plot3(x,y,z) plot กราฟลงบน Cartesian coordinate โดยที่ x,y,z เป็น vector ที่มีขนาดเท่ากัน

9 MATLAB Graphics 3D plot : mesh หรือ การเขียนผิวลายเส้น
mesh(X,Y,Z,C) plot กราฟลงบน Cartesian coordinate (xij,yij,zij) โดยที่ X,Y,Z,C เป็น matrix ที่มีขนาด mxn (C กำหนดสีของแต่ละจุด) mesh(x,y,z,C) plot กราฟลงบน Cartesian coordinate (xij,yij,zij) โดยที่ x,y เป็น vector และ Z,C เป็น matrix ที่มีขนาด mxn (C กำหนดสีของแต่ละจุด) mesh(Z) เหมือนข้างบน แต่เป็นการ plot (i,j,zij) โดย z ต้องเป็น matrix meshc(…) เหมือน mesh แต่จะมี contour curve ใต้ภาพ meshz(…) เหมือน mesh แต่จะมีการเขียน grid ตามแกน x และ y ขนาน แกน z waterfall(…) เหมือน mesh แต่จะมีการเขียน grid ตามแกนเดียว

10 MATLAB Graphics

11 MATLAB Graphics

12 MATLAB Graphics Contour line
contour(Z) เขียนกราฟ contour ของ matrix z ถ้า z มีขนาด m x n จะ แบ่งแกน x เป็น 1 ถึง m และ y เป็น 1 ถึง n contour(Z,n) เขียน contour line ของ matrix z เป็นจำนวน n ระดับ ถ้าไม่ กำหนดจะแบ่ง n=10 contour(x,y,z) เขียน contour line โดย x,y เป็นตัวกำหนดขนาดและ scale ของ แกน x และแกน y ตามลำดับ C=contour(…) คำนวณ matrix C เพือใช้ในการเขียน label ของเส้น contour

13 MATLAB Graphics


ดาวน์โหลด ppt MATLAB Graphics II 3D plot

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google