งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 เป็นชุดช่วยบริหารปอดใช้สำหรับลด ภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังการ ผ่าตัด ป้องกันและลดอาการปอด อักเสบ ปอดบวม หรือ สำหรับผู้สูงอายุ ที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายหรือนอนบน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " เป็นชุดช่วยบริหารปอดใช้สำหรับลด ภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังการ ผ่าตัด ป้องกันและลดอาการปอด อักเสบ ปอดบวม หรือ สำหรับผู้สูงอายุ ที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายหรือนอนบน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  เป็นชุดช่วยบริหารปอดใช้สำหรับลด ภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังการ ผ่าตัด ป้องกันและลดอาการปอด อักเสบ ปอดบวม หรือ สำหรับผู้สูงอายุ ที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายหรือนอนบน เตียงเป็นเวลานานๆ เครื่องนี้จะช่วยให้ ผู้ป่วยได้ฝึกการหายใจเข้าลึก ๆ อย่าง ช้า ๆ เพื่อบริหารกล้ามเนื้อที่ใช้ในการ หายใจ และช่วยให้การทำงานของ ปอดเป็นปกติ Triflow meter

3 ตัวอย่างเครื่อง Triflow meter

4  ให้ผู้ป่วยนั่งหลังตรง ถือ เครื่องมือไว้ระดับอก โดยให้ ผู้ป่วยสูดหายใจเข้าลึกๆ แล้ว ผ่อนลมหายใจออกช้าๆ ประมาณ 2-3 ครั้ง วิธีการสอน

5  ค่อยๆดูด จนกระทั่งลูกบอล ลอยขึ้นทั้ง 3 ลูก ดูดขึ้นค้างไว้ ประมาณ 3-5 วินาที ( นับ 1-5) หรือเท่าที่ร่างกายจะสามารถ ทำได้ แล้วผ่อนลมหายใจออก ทำเช่นนี้ 10-20 ครั้ง วันละ 3-4 รอบ ( พยายามให้ผู้ป่วยดูดได้ อย่างน้อยวันละ 100 ครั้ง / วัน ก็จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานของปอดได้ดีขึ้น )  วิธีการทำความสะอาดให้ถอด ท่อเป่าออกทำความสะอาด ด้วยน้ำเปล่าหรือน้ำสบู่ สะบัด น้ำที่ค้างในท่อออกวางผึ่งจน แห้งก่อนเก็บ วิธีการสอน

6 การใช้ขวดน้ำและ หลอดดูด  เตรียมขวดน้ำใส่น้ำไว้ ประมาณครึ่งขวด ให้ ผู้ป่วยนั่งหลังตรงถือขวด น้ำไว้ระดับอก หายใจ เข้าออกลึกๆ 2-3 ครั้ง การใช้อุปกรณ์แบบประยุกต์อื่นๆ

7  ให้ผู้ป่วยหายใจยาว ๆ เข้าทางจมูก แล้วเป่าลม ออกทางปากผ่านหลอด ลงไปในขวดน้ำโดยเริ่ม จำนวนครั้งน้อยๆแล้วเพิ่ม จำนวนไปเรื่อยๆ หรือทำ 3-5 ครั้งต่อเซ็ต การใช้ขวดน้ำและหลอดดูด

8  ให้ผู้ป่วยนั่งหลังตรง ถือกระดาษทิชชูไว้ ระดับอก หายใจเข้า ออกลึกๆ 2-3 ครั้ง การใช้กระดาษทิชชู

9  ให้ผู้ป่วยหายใจยาว ๆ เข้าทางจมูก แล้วเป่า ลมออกทางปากช้าๆ ให้กระดาษชำระปลิว ไปตามแรงเป่า ทำ 3- 5 ครั้งต่อเซ็ต การใช้กระดาษทิชชู

10 Thank You


ดาวน์โหลด ppt  เป็นชุดช่วยบริหารปอดใช้สำหรับลด ภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังการ ผ่าตัด ป้องกันและลดอาการปอด อักเสบ ปอดบวม หรือ สำหรับผู้สูงอายุ ที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายหรือนอนบน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google