งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรม การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างประหยัด ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ( สสวท.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรม การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างประหยัด ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ( สสวท.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรม การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างประหยัด ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ( สสวท.)

2

3

4

5 กิจกรรม การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างประหยัด ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ( สสวท.)

6 สาระการ เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ – การใช้ไฟฟ้าอย่าง ประหยัด คณิตศาสตร์ – อ่านแผนภูมิ รูปภาพ, การคำนวณค่าใช้จ่าย เทคโนโลยี – ประโยชน์และโทษการใช้ งานอุปกรณ์ไอที วิศวกรรมศาสตร์ – การออกแบบและหา วิธีการประหยัด ค่าใช้จ่ายการใช้งาน อุปกรณ์ไอที ตามกระบวนการ เทคโนโลยี


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรม การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างประหยัด ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ( สสวท.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google