งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรม การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างประหยัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรม การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างประหยัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรม การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างประหยัด
กิจกรรม การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างประหยัด ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

2

3

4

5 กิจกรรม การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างประหยัด
กิจกรรม การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างประหยัด ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

6 สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ – การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด
คณิตศาสตร์ – อ่านแผนภูมิรูปภาพ, การคำนวณค่าใช้จ่าย เทคโนโลยี – ประโยชน์และโทษการใช้งานอุปกรณ์ไอที วิศวกรรมศาสตร์ – การออกแบบและหาวิธีการประหยัด ค่าใช้จ่ายการใช้งานอุปกรณ์ไอที ตามกระบวนการเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรม การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างประหยัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google