งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Nan River Ping River Wang Wang Rive Yom River แม่น้ำเจ้าพระยา Phumipol Dam Sirikit Dam Chowphaya Dam Narasuan Dam Basin of Ping Wang Yom Nan Basin of.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Nan River Ping River Wang Wang Rive Yom River แม่น้ำเจ้าพระยา Phumipol Dam Sirikit Dam Chowphaya Dam Narasuan Dam Basin of Ping Wang Yom Nan Basin of."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Nan River Ping River Wang Wang Rive Yom River แม่น้ำเจ้าพระยา Phumipol Dam Sirikit Dam Chowphaya Dam Narasuan Dam Basin of Ping Wang Yom Nan Basin of Ping Wang Yom Nan KiwLom Dam

3 สร้างเขื่อนเก็บกักน้ำห้วย สักหรือ เขื่อนแก่งเสือ เต้น เหนือโครงการ ชลประทานแม่ยม อำเภอ สอง จังหวัดแพร่ ซึ่งคาด ว่าจะช่วยเหลือพื้นที่ เพาะปลูกได้ประมาณ 231,250 ไร่ สร้างเขื่อนทดน้ำ บริเวณแก่ง หลวง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อส่งน้ำ ให้แก่พื้นที่เพาะปลูกใน จังหวัดสุโขทัย ได้ประมาณ 668,750 ไร่ ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ซึ่งมี แหล่งน้ำบาดาลที่ดีในเขต อำเภอสวรรคโลกและ อำเภอศรีนคร จังหวัด สุโขทัย

4 หนอง จรเข้ หนองแม่ระวิง บึงช่อ บึงลับแล Yomriver Nanriver หนองปลาหมอ โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาสุโขทัย โซน 1 สวรรค โลก พื้นที่ = 36,000 ไร่ = 104 บ่อ โซน 2 ศรีนคร พื้นที่ = 35,000 ไร่ = 1oo บ่อ

5

6

7 ชั้นหินอุ้มน้ำ (Aquifer)

8

9 . National Pumpset (USA) 139 wells Zone1 104 wells,zone2 35 wells

10 National Pumpset (USA) 65 wells zone2

11 ระบบบ่อสูบน้ำใต้ดินด้วย ไฟฟ้า

12 พื้นที่บ่อ E3 หัวจ่ายน้ำ ท่อ PVC

13 ระบบท่อส่งน้ำ

14 หัวจ่ายน้ำ

15

16

17

18 เปอร์เซ็นต์การปลูกพืชฤดูแล้งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย

19 เปอร์เซ็นต์การปลูกพืชฤดูฝนโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย

20 การกำหนดพื้นที่เพาะปลูกตาม ศักยภาพของน้ำต้นทุน  ปริมาณน้ำต้นทุน 1. อัตราการไหลของบ่อสูบน้ำใต้ดิน 2. ชั่วโมงการสูบน้ำ = 10 ชั่วโมงต่อวัน 3. จำนวนวันที่สูบน้ำ 5 วันต่อสัปดาห์ ( หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ )  ค่าการใช้น้ำของพืช - ฤดูแล้งพืชไร่ ใช้น้ำสัปดาห์ละ 70 ม. 3 / ไร่ / สัปดาห์ ข้าว ใช้น้ำสัปดาห์ละ 100 ม. 3 / ไร่ / สัปดาห์ เฉลี่ย 80 ม. 3 / ไร่ / สัปดาห์ - ฤดูฝนพืชไร่ ใช้น้ำสัปดาห์ละ 60 ม. 3 / ไร่ / สัปดาห์ - ฤดูฝนพืชไร่ ใช้น้ำสัปดาห์ละ 60 ม. 3 / ไร่ / สัปดาห์ ข้าว ใช้น้ำสัปดาห์ละ 80 ม. 3 / ไร่ / สัปดาห์ เฉลี่ย 70 ม. 3 / ไร่ / สัปดาห์

21 หลักการคำนวณในการวางแผนการ ส่งน้ำในบ่อสูบน้ำใต้ดิน  ตัวอย่างหาจำนวนพื้นที่ส่งน้ำ บ่อ 10  ข้อมูลในการคำนวณหาพื้นที่ชลประทาน ( ฤดูแล้ง ) พื้นที่บ่อสูบน้ำ = 350 ไร่ พื้นที่บ่อสูบน้ำ = 350 ไร่ อัตราการไหล = 200 ลบ. ม / ชั่วโมง อัตราการไหล = 200 ลบ. ม / ชั่วโมง ค่าความต้องการใช้น้ำของพืช = 80 ลบ. ม / ไร่ / สัปดาห์ ค่าความต้องการใช้น้ำของพืช = 80 ลบ. ม / ไร่ / สัปดาห์ สูบน้ำวันละ = 10 ชั่วโมง สูบน้ำวันละ = 10 ชั่วโมง สูบน้ำสัปดาห์ละ = 5 วัน สูบน้ำสัปดาห์ละ = 5 วัน พื้นที่ชลประทาน = อัตราการไหล X ชั่วโมงการสูบน้ำ / วัน X จำนวนวัน / สัปดาห์ พื้นที่ชลประทาน = อัตราการไหล X ชั่วโมงการสูบน้ำ / วัน X จำนวนวัน / สัปดาห์ ความต้องการใช้น้ำของพืช ( ไร่ / สัปดาห์ ) ความต้องการใช้น้ำของพืช ( ไร่ / สัปดาห์ ) =200 ลบ. ม / ชม x 10 ชม / วัน x 5 วัน / สัปดาห์ =200 ลบ. ม / ชม x 10 ชม / วัน x 5 วัน / สัปดาห์ 80 ลบ. ม / ไร่ / สัปดาห์ 80 ลบ. ม / ไร่ / สัปดาห์ = 125 ไร่ = 125 ไร่

22 คำนวณหา % ของพื้นที่เพาะปลูกในบ่อสูบน้ำ ใต้ดินที่ 10 = จำนวนพื้นที่ชลประทานที่คำนวณได้ x 100 จำนวนพื้นที่ทั้งหมดของบ่อนั้น = 125 ไร่ x 100 350 ไร่ 350 ไร่ = 36 %

23 การหาพื้นที่ส่งน้ำแต่ระราย = พื้นที่เกษตรกร x เปอร์เซ็นต์พื้นที่การ ส่งน้ำ = พื้นที่เกษตรกร x เปอร์เซ็นต์พื้นที่การ ส่งน้ำ การหาชั่วโมงสูบน้ำต่อพื้นที่ 1 ไร่ = ค่าการใช้น้ำของพืช อัตราการไหล อัตราการไหล = 80 ลบ. ม / สัปดาห์ 200 ลบ. ม / ชั่วโมง 200 ลบ. ม / ชั่วโมง = 0.4 ชั่วโมง / ไร่ หรือ 24 นาที / ไร่

24 Day Time 06.0007.0008.0009.0010.0011.0012.0013.0014.0015.0016.0017.00 MONDAY MR.SOMKOUNMR.THAWAT TUESDAY MR.WEERAMRS.SOMPONG WEDNESDA Y MRS.NANTANA THURSDAY MISS NONGNUT MR.SANAE FRIDAY MR.SANAEMRS.JAMPEE MONDAY MRS.THONGKAM TUESDAY MRS.THONGKAMMR.JAMLONG WEDNESDA Y MR.JAMLONG THURSDAY MRS.SANYA FRIDAY MR.SUKITMR.ANAN WELL No A1 MISS NONGNUT 2 hour/week 4 hour/2week

25

26 การคิดค่ากระแสไฟฟ้า ของฝ่ายส่งน้ำและ บำรุงรักษาที่ 1 จะเป็นการคิดค่ากระแสไฟฟ้าในการสูบน้ำแบบเฉลี่ยรายเดือน ของสหกรณ์ผู้ใช้ใต้ดินสวรรคโลก จำกัด จำนวน 90 บ่อ และ สหกรณ์นิคมพระร่วง จำกัด จำนวน 13 บ่อ สูตรที่ 1 กรณีที่มีการใช้น้ำจากบ่อสูบน้ำ ค่าน้ำที่เกษตรกรจะต้องจ่าย คิดได้ดังนี้ ก. ค่าน้ำ =( ผลรวมค่ากระแสไฟฟ้า – ค่าไฟฟ้าที่ผู้รักษาอาคารใช้ ) x ปริมาณน้ำที่เกษตรกรใช้แต่ละราย ก. ค่าน้ำ =( ผลรวมค่ากระแสไฟฟ้า – ค่าไฟฟ้าที่ผู้รักษาอาคารใช้ ) x ปริมาณน้ำที่เกษตรกรใช้แต่ละราย ปริมาณน้ำทั้งหมดจากทุกบ่อที่มีการสูบน้ำของแต่ ละสหกรณ์ ปริมาณน้ำทั้งหมดจากทุกบ่อที่มีการสูบน้ำของแต่ ละสหกรณ์ สูตรที่ 2 กรณีที่ไม่มีผู้ใช้น้ำจะต้องเฉลี่ยค่าบำรุงมิเตอร์ เท่ากับ 123.22 บาท / เดือน / บ่อ ข. ค่าบำรุงมิเตอร์ = บิลค่ากระแสไฟฟ้า – ค่าไฟฟ้าที่ผู้รักษาอาคาร ใช้ ข. ค่าบำรุงมิเตอร์ = บิลค่ากระแสไฟฟ้า – ค่าไฟฟ้าที่ผู้รักษาอาคาร ใช้ จำนวนเกษตรกรทั้งหมดของแต่ละสหกรณ์ จำนวนเกษตรกรทั้งหมดของแต่ละสหกรณ์

27 การคิดค่ากระแสไฟฟ้า ของฝ่ายส่งน้ำ และบำรุงรักษาที่ 2 เป็นการคิดค่ากระแสไฟฟ้าในการสูบน้ำของแต่ละบ่อ สูตรที่ 1 กรณีที่มีการใช้น้ำจากบ่อสูบน้ำ ค่าน้ำที่เกษตรกรผู้ใช้น้ำ แต่ละรายจะต้องจ่ายคิดเป็นได้ดังนี้ ก. ค่าน้ำ = ( บิลค่ากระแสไฟฟ้า – ค่าไฟฟ้าที่ผู้รักษาอาคารใช้ ) x ปริมาณน้ำที่เกษตรกรใช้ ก. ค่าน้ำ = ( บิลค่ากระแสไฟฟ้า – ค่าไฟฟ้าที่ผู้รักษาอาคารใช้ ) x ปริมาณน้ำที่เกษตรกรใช้ ปริมาณน้ำทั้งหมดของ บ่อสูบน้ำนั้น ปริมาณน้ำทั้งหมดของ บ่อสูบน้ำนั้น สูตรที่ 2 กรณีที่ไม่มีผู้ใช้น้ำจะต้องเฉลี่ยค่าบำรุงมิเตอร์ เท่ากับ 123.22 บาท / เดือน ข. ค่าบำรุงมิเตอร์ = บิลค่ากระแสไฟฟ้า – ค่าไฟฟ้าที่ ผู้รักษาอาคารใช้ ข. ค่าบำรุงมิเตอร์ = บิลค่ากระแสไฟฟ้า – ค่าไฟฟ้าที่ ผู้รักษาอาคารใช้ จำนวนหัวจ่ายน้ำทั้งหมดในบ่อสูบน้ำนั้น จำนวนหัวจ่ายน้ำทั้งหมดในบ่อสูบน้ำนั้น

28 ตัวอย่างการคำนวณค่ากระแสไฟฟ้าในการสูบน้ำ เฉลี่ยค่ากระแสไฟฟ้าในการสูบ = 0.43 บาท / ลบ. เมตร ค่าน้ำ = ( บิลค่ากระแสไฟฟ้า – ค่าไฟฟ้าที่ผู้รักษาอาคารใช้ ) x ปริมาณน้ำที่เกษตรกรใช้ ปริมาณน้ำทั้งหมดของบ่อสูบน้ำนั้น

29 No.Well No. Water pumping (m3) Cost of Electricity (Baht) Cost of Pump Operator (Baht)Remark 1A01 5,231 2,137.97 Unit cost 2A02 12,676 5,925.30 0.43 3A03 9,049 3,895.85 Baht 4B01 17,150 7,611.16 5B02 2,300 888.67 Total of water pumping 6B03 13,000 4,842.43 90 wells 7B04 9,317 3,372.67 1,570,181 m 3 8B05 6,402 2,031.88 Total of Electricity 9B06 5,270 2,309.28 679,081.01 ฿ 10C01 19,700 9,538.88 11C02 24,329 9,672.71 Totle cost of Pump Operator 12C03 8,010 4,611.26 50.00 130 ฿ 13C04 7,404 3,156.10 50.00 14D17 24,888 11,417.45 15D18 29,493 14,040.15 30.00 16D19 28,235 8,874.56 Report On Jan 25 2012

30 NO.Well No.Farmer's NameDate Water pumping (m3) Cost of Electricity (Baht) Remark 1A01-13Miss Nongnut 25/2/2012 519 223.53 Unit cost of water 2A01-06Mr.Sukit 7/3/2012 261 112.41 0.43 3A01-13Miss Nongnut 10/3/2012 1,664 716.67 Baht 4A01-11Mrs.Sanya 11/3/2012 1,655 712.80 5A01-12Mrs.Sompong 24/2/2012 467 201.13 6A01-02Mr.Anan 7/3/2012 665 286.41 7A02-04Mr.pratin 9/3/2012 1,070 460.84 8A02-05Mrs.Toom 1/3/2012 1,080 465.15 9A02-05Mrs.Toom 2/3/2012 1,080 465.15 10A02-05Mrs.Toom 3/3/2012 428 184.34 11A02-05Mrs.Toom 10/3/2012 1,070 460.84 12A02-05Mrs.Toom 11/3/2012 652 280.81 13A02-05Mrs.Toom 23/2/2012 328 141.27 14A02-06Mr.Kearn 7/3/2012 1,071 461.27 Report On Jan 25 2012 X0.43

31 กลุ่มบริหารการใช้น้ำ สองตำบลสามัคคี พัฒนา 29 บ่อ Irrigation Water Management Group

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41 คุณภาพน้ำ

42 คุณภาพดิน

43


ดาวน์โหลด ppt Nan River Ping River Wang Wang Rive Yom River แม่น้ำเจ้าพระยา Phumipol Dam Sirikit Dam Chowphaya Dam Narasuan Dam Basin of Ping Wang Yom Nan Basin of.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google