งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกระทำผิดกฏหมายเกี่ยวกับการป่าไม้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกระทำผิดกฏหมายเกี่ยวกับการป่าไม้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกระทำผิดกฏหมายเกี่ยวกับการป่าไม้
ท้องที่จังหวัดสุรินทร์ โดย นายธีระพล อินทรทัต เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์

2 ข้อมูลเบื้องต้น จังหวัดสุรินทร์ มีพื้นที่ 5,007,555 ไร่
มีพื้นที่ป่า แยกตามประเภทได้ดังนี้ ป่าสงวนแห่งชาติ มี 29 ป่า เนื้อที่รวม 1,115,440 ไร่ มอบให้ สปก. 960,804 ไร่ คงเหลือพื้นที่ 154,636 ไร่ วนอุทยาน 2 แห่ง 1.วนอุทยานป่าสนหนองคู อ.สังขะ เนื้อที่ 625 ไร่ 2.วนอุทยานพนมสวาย อ.เมืองสุรินทร์ เนื้อที่ 1,975 ไร่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ เนื้อที่ 313,750 ไร่ ป่าชุมชน 35,738 ไร่

3

4

5

6 ข้อมูลการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้
(ข้อมูลตั้งแต่ วันที่1 ตุลาคม วันที่ 27 พฤษภาคม 2557) การตรวจยึด/จับกุม ทั้งสิ้น 233 คดี ผู้ต้องหา 158 คน แบ่งเป็น - การบุกรุกพื้นที่ป่า 3 คดี รวมเนื้อที่ ไร่ - จำนวนไม้พะยูงท่อนรวม 5,182 ท่อน ปริมาตร ลบ.ม. - จำนวนไม้พะยูงแปรรูป 1,249 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร ลบ.ม. - จำนวนไม้อื่นๆ ท่อน 11 ท่อน ปริมาตร 5.23 ลบ.ม. - จำนวนไม้อื่นๆ แปรรูป 51 แผ่น/เหลี่ยม ลบ.ม.

7 ข้อมูลการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ (ต่อ)
การจับ/ตรวจยึด สัตว์ป่า 4 คดี ของกลาง ชะมดเช็ด 1 ซาก, แมวดาว 1 ซาก,หนูท้องขาว 1 ซาก, นกเขาใหญ่ 9 ตัว

8 แผนภูมิแสดงจำนวนคดีป่าไม้รายอำเภอ
(ข้อมูลตั้งแต่ วันที่1 ตุลาคม วันที่ 27 พฤษภาคม 2557)

9 สรุป การกระทำผิดกฏหมายเกี่ยวกับการป่าไม้
- จำนวนคดี ร้อยละ 90 เป็นคดีตรวจยึด/จับกุมไม้พะยูง - ผู้ต้องหา ร้อยละ 36 เป็นชาวกัมพูชา - ตรวจยึดจับกุมในพื้นที่อำเภอติดแนวชายแดน ไทย-กัมพูชา ร้อยละ 67 __________


ดาวน์โหลด ppt การกระทำผิดกฏหมายเกี่ยวกับการป่าไม้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google