งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกระทำผิดกฏหมาย เกี่ยวกับการป่าไม้ ท้องที่จังหวัดสุรินทร์ โดย นายธีระพล อินทรทัต เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน สนง. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกระทำผิดกฏหมาย เกี่ยวกับการป่าไม้ ท้องที่จังหวัดสุรินทร์ โดย นายธีระพล อินทรทัต เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน สนง. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกระทำผิดกฏหมาย เกี่ยวกับการป่าไม้ ท้องที่จังหวัดสุรินทร์ โดย นายธีระพล อินทรทัต เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน สนง. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์

2 ข้อมูลเบื้องต้น จังหวัดสุรินทร์ มีพื้นที่ 5,007,555 ไร่ มีพื้นที่ป่า แยกตามประเภทได้ดังนี้ ป่าสงวนแห่งชาติ มี 29 ป่า เนื้อที่รวม 1,115,440 ไร่ มอบให้ สปก. 960,804 ไร่ คงเหลือพื้นที่ 154,636 ไร่ วนอุทยาน 2 แห่ง 1. วนอุทยานป่าสนหนองคู อ. สังขะ เนื้อที่ 625 ไร่ 2. วนอุทยานพนมสวาย อ. เมืองสุรินทร์ เนื้อ ที่ 1,975 ไร่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ห้วยทับทัน - ห้วย สำราญ เนื้อที่ 313,750 ไร่ ป่าชุมชน 35,738 ไร่

3

4

5

6 ข้อมูลการกระทำผิดกฎหมาย เกี่ยวกับการป่าไม้ ( ข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2556- วันที่ 27 พฤษภาคม 2557) การตรวจยึด / จับกุม ทั้งสิ้น 233 คดี ผู้ต้องหา 158 คน แบ่งเป็น - การบุกรุกพื้นที่ป่า 3 คดี รวมเนื้อที่ 14 - 2 - 95 ไร่ - จำนวนไม้พะยูงท่อนรวม 5,182 ท่อน ปริมาตร 140.425 ลบ. ม. - จำนวนไม้พะยูงแปรรูป 1,249 แผ่น / เหลี่ยม ปริมาตร 24.642 ลบ. ม. - จำนวนไม้อื่นๆ ท่อน 11 ท่อน ปริมาตร 5.23 ลบ. ม. - จำนวนไม้อื่นๆ แปรรูป 51 แผ่น / เหลี่ยม 6.589 ลบ. ม.

7 ข้อมูลการกระทำผิดกฎหมาย เกี่ยวกับการป่าไม้ ( ต่อ ) - การจับ / ตรวจยึด สัตว์ป่า 4 คดี ของกลาง ชะมดเช็ด 1 ซาก, แมวดาว 1 ซาก, หนู ท้องขาว 1 ซาก, นกเขาใหญ่ 9 ตัว

8 แผนภูมิแสดงจำนวนคดีป่าไม้ราย อำเภอ ( ข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2556- วันที่ 27 พฤษภาคม 2557)

9 สรุป การกระทำผิดกฏหมายเกี่ยวกับการ ป่าไม้ - จำนวนคดี ร้อยละ 90 เป็นคดีตรวจยึด / จับกุมไม้พะยูง - ผู้ต้องหา ร้อยละ 36 เป็นชาวกัมพูชา - ตรวจยึดจับกุมในพื้นที่อำเภอติดแนว ชายแดน ไทย - กัมพูชา ร้อยละ 67 __________


ดาวน์โหลด ppt การกระทำผิดกฏหมาย เกี่ยวกับการป่าไม้ ท้องที่จังหวัดสุรินทร์ โดย นายธีระพล อินทรทัต เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน สนง. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google