งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2558 เขตบริการสุขภาพที่ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2558 เขตบริการสุขภาพที่ 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2558 เขตบริการสุขภาพที่ 4

2 ระยะเวลาการตรวจราชการ ตรวจราชการ จำนวน 5 วัน/ 2 จังหวัด วันที่ 1-2 ผู้ตรวจประเมินลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล 2 จังหวัด วันที่ 3ผู้ตรวจราชการฯ และคณะลงพื้นที่ 09.00-10.00 น.- ตรวจบูรณาการ 10.15-12.00 น.- สสจ. นำเสนอข้อมูลพื้นที่ ปัญหาด้าน สาธารณสุข, แนวทางแก้ไขของจังหวัด (ประมาณ 30 นาที) - รพศ./รพท.นำเสนอการดำเนินงาน Service Plan (ประมาณ 10 นาที) - ตรวจเยี่ยม ศูนย์ดำรงธรรม 13.00-16.30 น.- ตรวจเยี่ยม คปสอ.(2-3 คปสอ.), รพ.สต. เขตบริการสุขภาพที่ 4

3 ระยะเวลาการตรวจราชการ(ต่อ) วันที่ 4 08.30-12.00 น. - ผู้ตรวจประเมินนำเสนอผลการ ตรวจราชการ ครั้งที่ 1/2558 12.30-ออกเดินทางไปจังหวัดที่สอง 13.30-14.00-ตรวจเยี่ยม ศูนย์ดำรงธรรม 14.00-15.00-ตรวจบูรณาการ 15.00-16.30-สสจ. นำเสนอ ข้อมูลพื้นที่ ปัญหาด้านสาธารณสุข, แนวทางแก้ไขของจังหวัด (ประมาณ 30 น.) - รพศ./รพท.นำเสนอการดำเนินงาน (ประมาณ 10 นาที) เขตบริการสุขภาพที่ 4

4 ระยะเวลาการตรวจราชการ(ต่อ) วันที่ 5 09.00-12.00 น - ตรวจเยี่ยม คปสอ.(2-3 คปสอ.), รพ.สต. 13.30-17.00 - ผู้ตรวจประเมินนำเสนอผลการ ตรวจราชการ ครั้งที่ 1/2558 เขตบริการสุขภาพที่ 4

5 ระยะเวลาการตรวจราชการ(ต่อ) ลำดับจังหวัด วันที่ตรวจ ราชการครั้งที่ 1 วันที่ตรวจ ราชการครั้งที่ 2 1จ.อ่างทอง - จ.พระนครฯ26-30 ม.ค.588-12 มิ.ย.58 2จ.สระบุรี - จ.นครนายก2-6 ก.พ.582-5 มิ.ย.58 3จ.ลพบุรี – จ.สิงห์บุรี9-13 มี.ค.5822-26 มิ.ย.58 4จ.ปทุมธานี - จ.นนทบุรี30 มี.ค.-3เม.ย.5825-29 พ.ค.58 การแข่งขันกีฬาสาธารณสุข วันที่ 9-13 ก.พ. 57 เขตบริการสุขภาพที่ 4

6 สิ่งที่ต้องเตรียมการของจังหวัด จังหวัดที่จะรับการตรวจราชการ จัดเตรียมข้อมูลในส่วน - File Power Point การนำเสนอการตรวจบูรณาการ การนำเสนอของ สสจ., รพศ/รพท. - ข้อมูล File Word การตรวจราชการแบบบูรณาการ การตรวจราชการ ครั้งที่ 1/2558 ส่งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ตรวจประเมินก่อนล่วงหน้า 1 สัปดาห์ ทาง E-Mail ก่อนกำหนดการออกตรวจราชการ เขตบริการสุขภาพที่ 4

7 แนวทางการนำเสนอของจังหวัด การนำเสนอของจังหวัดในการตรวจราชการ ประกอบด้วย (นำเสนอ30 นาที) 1. ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด ทรัพยากรด้าน สาธารณสุข(คน, เงิน, ของ) ปัญหาทางด้าน สาธารณสุข/ภัยสุขภาพ 2. แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการของจังหวัด การดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุข/ภัย สุขภาพตามลำดับความสำคัญ ผลการดำเนินงาน แนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะต่อไป 3.ความต้องการความช่วยเหลือจาก เขต/ กระทรวง เขตบริการสุขภาพที่ 4

8 แนวทางการนำเสนอของ รพศ/รพท. การนำเสนอของจังหวัดในการตรวจราชการ ประกอบด้วย (นำเสนอ10 นาที) 1. ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลทรัพยากรด้านสาธารณสุข (คน, เงิน, ของ) ของ รพ., แสดงแผนที่/ที่ตั้งของ รพ. 2.การดำเนินงาน Service Plan ของ รพศ/รพท. และการบูรณาการร่วมกับ รพช., รพ.สต. 3. ผลการดำเนินงาน แนวทางการแก้ไขปัญหาใน ระยะต่อไป 4. ความต้องการความช่วยเหลือจาก เขต/กระทรวง ในปัญหาดังกล่าว เขตบริการสุขภาพที่ 4

9 แนวทางการนำเสนอของ คปสอ. การนำเสนอของจังหวัดในการตรวจราชการ ประกอบด้วย (นำเสนอ15 นาที) Quick Round 15 นาที 1. ปัญหาทางด้านสาธารณสุข/ภัยสุขภาพ ตามที่เรียงลำดับความสำคัญ 2.ผลการดำเนินงาน แนวทางการแก้ไขปัญหา ในระยะต่อไป 3. ความต้องการความช่วยเหลือจาก จังหวัด/ เขต/กระทรวง ในปัญหาดังกล่าว เขตบริการสุขภาพที่ 4

10 แนวทางการนำเสนอของ รพ.สต. การนำเสนอของจังหวัดในการตรวจราชการ ประกอบด้วย (นำเสนอ15 นาที) Quick Round 10 นาที 1. ปัญหาทางด้านสาธารณสุข/ภัยสุขภาพ ตามที่เรียงลำดับความสำคัญ 2.ผลการดำเนินงาน แนวทางการแก้ไขปัญหา ในระยะต่อไป 3. ความต้องการความช่วยเหลือจาก จังหวัด/ เขต/กระทรวง ในปัญหาดังกล่าว เขตบริการสุขภาพที่ 4


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2558 เขตบริการสุขภาพที่ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google