งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรักคืออะไร ? What is love? Love of God vs the world’s love ความรักที่แท้จริงของพระเจ้า เปรียบเทียบกับความรักของโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรักคืออะไร ? What is love? Love of God vs the world’s love ความรักที่แท้จริงของพระเจ้า เปรียบเทียบกับความรักของโลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรักคืออะไร ? What is love? Love of God vs the world’s love ความรักที่แท้จริงของพระเจ้า เปรียบเทียบกับความรักของโลก

2 ความรักที่แท้จริงของพระเจ้า เปรียบเทียบกับความรักของโลก  โลกคิดว่าความรักคืออะไร ?

3 โลกคิดว่าความรักคือ อะไร ?  _______________________________________________________ _________________________________

4 โลกคิดว่าความรัก …  ความสุข  ฐานะ  อำนาจ  เงิน  ความสวยงาม  ความสัมพันธ์ ทางเพศ  ความหลงใหล  หลงรัก  ความตื่นเต้น

5 อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อ  ไม่ทำให้ หรือ ไม่มี  ความสุข  หรือ ไม่มี …  ฐานะ  อำนาจ  เงิน  ความสวยงาม  ความสัมพันธ์ทาง เพศ  ความหลงใหล  หลงรัก  ความตื่นเต้น

6 ความรักแบบนี้ทนได้ หรือไม่ ?

7 โฟกัสของความรักแบบนี้คือ อะไร ?  เห็นแก่ตัว

8 ความรักของพระเจ้า คืออะไร ?

9 ที่เราเห็นในพระ คัมภีร์  อพยพ 15:13; 20: 6 / เอสรา 3:11 / เนหะมีย์ 1: 5/ สดุดี 18: 1, 86: 5, 136: 1 ความรักของพระเจ้า มั่นคง ไม่เปลี่ยนแปลง

10 รายการบอกเราว่าเรา สามารถไว้วางใจในความรัก ของพระเจ้า มั่นคง ไม่เปลี่ยนแปลง ตาง ไจ

11 “… ด้วยความกรุณานิรันดร์ เราจะเมตตาเจ้า ” อิสยาห์ 54:8 รักนิรันดร์ของพระเจ้ามี ความเมตตา

12 “ แต่พระเจ้าทรงสำแดง ความรักของพระองค์เองแก่ เราทั้งหลาย คือขณะที่เรา ยังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระ คริสต์ได้สิ้นพระชนม์เพื่อ เรา ” โรม 5:8

13 ความรักของพระเจ้าคือ การเสียสละเพื่อเรา  แม้เมื่อเราไม่น่ารัก  พระเจ้าทำอะไรที่ดีที่สุด สำหรับเรา ก่อน

14 วิธีการที่เราแสดง ความรัก  Lev. 19:18 / Deut 6:5 / Matt 5:44 / Mark 12:31 = รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง / เริ่มต้นด้วย ครอบครัวของเรา  โรม 5:8 : ผลประโยชน์ของเขาหรือ ประโยชน์ของเรา … …. เกทเสมนี

15 For the best of others 1st  Rom 5:8 God sought what was best for us, before himself. Jesus died on the cross for us—was that good for him or for us? Garden of Gasthemane, he prayed not his will but God’s and he did what was in our best interest first.

16 สามีและภรรยา : เอเฟซัส 5:21-33; 5:25  จงยอมเชื่อฟังซึ่งกันและกัน / เคารพซึ่งกันและกัน  เพราะภรรยารู้ว่าสามีแสวงหาสิ่งที่เป็นที่ ดีที่สุดสำหรับเธอ  เคารพ / ยอม / เชื่อฟัง / ข้อที่ 25 เกิดขึ้นเมื่อหัวใจของเราแสวงหาสิ่งที่ พระเจ้าต้องการให้คนอื่น ๆ

17 ยอห์น 13:34 (TNCV) 34 “ เราให้บัญญัติใหม่แก่ท่านทั้งหลาย คือ จงรักซึ่งกันและกัน พวกท่านต้อง รักซึ่งกันและกันเหมือนที่เราได้รัก พวกท่าน …” ยอห์น 15:12-13 (TNCV) 12 คำบัญชาของเราก็คือ จงรักซึ่งกันและ กันเหมือนที่เราได้รักพวกท่าน 13 ไม่มีผู้ใด มีความรักยิ่งใหญ่กว่านี้คือ การที่เขายอม สละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหายของ ตนเอง

18 John 15:12-13 / Romans 5:8 ไม่มีผู้ใดมีความรักยิ่งใหญ่กว่านี้คือ การที่ เขายอมสละชีวิตของตนเพื่อมิตร สหายของตนเอง  # 1 ความสัมพันธ์ของมนุษย์ ? เสียสละชีวิต ของเราสำหรับสามีหรือภรรยาของเรา

19 Romans 12:9-10; 13:8-10  ความรักซึ่งกันและกัน, การดูแล ซึ่งกันและกัน, การแสวงหาอะไร เป็นสิ่งที่ดีที่สุดซึ่งกันและกัน  ไม่ผิดกับเพื่อนบ้านของเรา, ไม่ผิด กับสามีของเรา / ภรรยา / ท่าน / ผู้ปกครอง …

20 1 โครินธ์ 13:4-8 ความรักคือ การกระทำ  1 โครินธ์ 13:4-8 4 ความรักย่อมอดทนนาน ความรักคือความเมตตา ไม่อิจฉา ไม่อวดตัว ไม่หยิ่งผยอง 5 ไม่หยาบคาย ไม่ เห็นแก่ตัว ไม่ฉุนเฉียว ไม่จดจำความผิด 6 ความรัก ไม่ปีติยินดีในความชั่ว แต่ชื่นชมยินดีในความจริง 7 ความรักปกป้องคุ้มครองเสมอ ไว้วางใจเสมอ มี ความหวังอยู่เสมอและอดทนบากบั่นอยู่เสมอ 8 ความรักไม่มีวันสูญสิ้น

21 ความเชื่ออันแสดงออกด้วย ความรัก  กาลาเทีย 5:6  กาลาเทีย 5:13-14 “ แต่จงรับใช้กันและกันด้วย ความรัก ”

22 ส่วนผลของพระ วิญญาณ  Gal 5:22-23, 24-26 “… ความรัก ความชื่นชม ยินดี สันติสุข ความอดทน ความ ปรานี ความดี ความสัตย์ซื่อ 23 ความ สุภาพอ่อนโยนและการควบคุม ตนเอง ”…  “… ในเมื่อเรามีชีวิตอยู่โดยพระ วิญญาณก็ให้เราดำเนินตามพระ วิญญาณเถิด 26 เราอย่าอวดดี ยั่ว โมโห และอิจฉากันเลย ”

23 นำมาความสามัคคี  Unity that God wants to see in our families: Love that thinks of others first makes:  _____________________________________________________________  อเฟซัส 4:2-3 (TNCV)  2 จงถ่อมใจและสุภาพอ่อนโยนในทุกด้าน จง อดทนอดกลั้นต่อกันและกันด้วยความรัก 3 จงเพียร พยายามรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในพระ วิญญาณโดยมีสันติสุขเป็นเครื่องผูกพัน

24 Dr. Worthington กำหนดความรัก  ความรักเป็นความเต็มใจที่จะเห็น / ให้ คุณค่า ของคน  และจะไม่เต็มใจที่จะลดคุณค่าของคน  Matt 13:44 = สมบัติ / ของขวัญจากพระเจ้า  รักษาพวกเขาเป็นไข่มุกแห่งความคุ้มค่าสูงสุด  อย่าลดค่าสามี / ภรรยาของฉัน  คุณค่าสามี / ภรรยาของฉัน

25 Sources  Worthington, Everett Jr. 2005. Hope-Focused Marriage Counseliing: A Brief Guide to Therapy. IVP Academic. Downers Grove. p xxix, 32-33


ดาวน์โหลด ppt ความรักคืออะไร ? What is love? Love of God vs the world’s love ความรักที่แท้จริงของพระเจ้า เปรียบเทียบกับความรักของโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google