งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ การเงิน เขตสุขภาพที่ 4. สรุปวิกฤตทางการเงิน 7 ระดับ ระดับวิกฤติปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 จำนว น % % % วิกฤติระดับ 7 57.1411.4 3 34.2 9 วิกฤติระดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ การเงิน เขตสุขภาพที่ 4. สรุปวิกฤตทางการเงิน 7 ระดับ ระดับวิกฤติปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 จำนว น % % % วิกฤติระดับ 7 57.1411.4 3 34.2 9 วิกฤติระดับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์ การเงิน เขตสุขภาพที่ 4

2 สรุปวิกฤตทางการเงิน 7 ระดับ ระดับวิกฤติปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 จำนว น % % % วิกฤติระดับ 7 57.1411.4 3 34.2 9 วิกฤติระดับ 6 11.431 22.8 6 วิกฤติระดับ 5 000011.4 3 วิกฤติระดับ 4 710.0 0 45.7 1 710. 00 วิกฤติระดับ 3 57.145 68.5 7 วิกฤติระดับ 2 811.4 3 1318. 57 68.5 7 วิกฤติระดับ 1 1521.4 3 1724. 29 2535. 71 ระดับปกติ 2941.4 3 2941. 43 2028. 57 รวม 70100. 00 70100.00 7010 0.0 0

3 ประสิทธิภาพ ด้านการบริหาร จัดการ เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 4

4 Financial Planning Accounting Quality Benchmarking วิเคราะห์เฝ้า ระวังทาง การเงิน Unit Cost Internal Control “tool” Financial Plan PLANDOCHECK ACT

5 การพัฒนาข้อมูลทางบัญชี ( ไตรมาส 4 / 2557) จังหวัด 100 คะแนน > = 80 คะแนน < 80 คะแนน รวม ลพบุรี 11-- สิงห์บุรี 42-6 อ่างทอง 7--7 นนทบุรี 4116 ปทุมธานี 6-28 สระบุรี 84-12 พระนครศรี อยุธยา 132116 นครนายก -4-4 รวม 5313470

6 การจัดทำแผนการเงิน ( รับ - จ่าย ) ปี 2558 จังหวัดผลการจัดทำ ลพบุรีจัดลงข้อมูลแล้วเสร็จทั้ง 11 โรงพยาบาล สิงห์บุรีจัดลงข้อมูลแล้วเสร็จทั้ง 6 โรงพยาบาล อ่างทองจัดลงข้อมูลแล้วเสร็จทั้ง 7 โรงพยาบาล นนทบุรีจัดลงข้อมูลแล้วทั้ง 6 โรงพยาบาล ปทุมธานีจัดลงข้อมูลแล้วเสร็จทั้ง 8 โรงพยาบาล สระบุรีจัดลงข้อมูลแล้วเสร็จทั้ง 12 โรงพยาบาล พระนครศรีอยุธ ยา จัดลงข้อมูลแล้วเสร็จทั้ง 16 โรงพยาบาล นครนายกจัดลงข้อมูลแล้วเสร็จทั้ง 4 โรงพยาบาล

7 ประสิทธิภาพ การจัดบริการ เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 4

8 ประสิทธิภาพการให้บริการอัตราการ ครองเตียง ปี 2557 จังหวัดแห่ง >1 00 >8 0 >6 0 >40< 40 ลพบุรี 114-52- สิงห์บุรี 61-23- อ่างทอง 72131- นนทบุรี 6312-- ปทุมธานี 8-314- สระบุรี 1212432 พระนครศรีอ ยุธยา 16-124-- นครนายก 4-211- รวม 70112122142

9 ประสิทธิภาพการให้บริการค่า CMI ปี 2557 จังหวัดแห่ง CMI > เกณฑ์ CMI< เกณฑ์ ลพบุรี 1192 สิงห์บุรี 642 อ่างทอง 734 นนทบุรี 66- ปทุมธานี 871 สระบุรี 1275 พระนครศรีอยุธ ยา 16115 นครนายก 44- รวม 705119


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ การเงิน เขตสุขภาพที่ 4. สรุปวิกฤตทางการเงิน 7 ระดับ ระดับวิกฤติปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 จำนว น % % % วิกฤติระดับ 7 57.1411.4 3 34.2 9 วิกฤติระดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google