งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ การเงิน เขตสุขภาพที่ 4. สรุปวิกฤตทางการเงิน 7 ระดับ ระดับวิกฤติปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 จำนว น % % % วิกฤติระดับ 7 57.1411.4 3 34.2 9 วิกฤติระดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ การเงิน เขตสุขภาพที่ 4. สรุปวิกฤตทางการเงิน 7 ระดับ ระดับวิกฤติปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 จำนว น % % % วิกฤติระดับ 7 57.1411.4 3 34.2 9 วิกฤติระดับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์ การเงิน เขตสุขภาพที่ 4

2 สรุปวิกฤตทางการเงิน 7 ระดับ ระดับวิกฤติปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 จำนว น % % % วิกฤติระดับ วิกฤติระดับ วิกฤติระดับ วิกฤติระดับ วิกฤติระดับ วิกฤติระดับ วิกฤติระดับ ระดับปกติ รวม

3 ประสิทธิภาพ ด้านการบริหาร จัดการ เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 4

4 Financial Planning Accounting Quality Benchmarking วิเคราะห์เฝ้า ระวังทาง การเงิน Unit Cost Internal Control “tool” Financial Plan PLANDOCHECK ACT

5 การพัฒนาข้อมูลทางบัญชี ( ไตรมาส 4 / 2557) จังหวัด 100 คะแนน > = 80 คะแนน < 80 คะแนน รวม ลพบุรี 11-- สิงห์บุรี 42-6 อ่างทอง 7--7 นนทบุรี 4116 ปทุมธานี 6-28 สระบุรี พระนครศรี อยุธยา นครนายก -4-4 รวม

6 การจัดทำแผนการเงิน ( รับ - จ่าย ) ปี 2558 จังหวัดผลการจัดทำ ลพบุรีจัดลงข้อมูลแล้วเสร็จทั้ง 11 โรงพยาบาล สิงห์บุรีจัดลงข้อมูลแล้วเสร็จทั้ง 6 โรงพยาบาล อ่างทองจัดลงข้อมูลแล้วเสร็จทั้ง 7 โรงพยาบาล นนทบุรีจัดลงข้อมูลแล้วทั้ง 6 โรงพยาบาล ปทุมธานีจัดลงข้อมูลแล้วเสร็จทั้ง 8 โรงพยาบาล สระบุรีจัดลงข้อมูลแล้วเสร็จทั้ง 12 โรงพยาบาล พระนครศรีอยุธ ยา จัดลงข้อมูลแล้วเสร็จทั้ง 16 โรงพยาบาล นครนายกจัดลงข้อมูลแล้วเสร็จทั้ง 4 โรงพยาบาล

7 ประสิทธิภาพ การจัดบริการ เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 4

8 ประสิทธิภาพการให้บริการอัตราการ ครองเตียง ปี 2557 จังหวัดแห่ง >1 00 >8 0 >6 0 >40< 40 ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นนทบุรี ปทุมธานี สระบุรี พระนครศรีอ ยุธยา นครนายก รวม

9 ประสิทธิภาพการให้บริการค่า CMI ปี 2557 จังหวัดแห่ง CMI > เกณฑ์ CMI< เกณฑ์ ลพบุรี 1192 สิงห์บุรี 642 อ่างทอง 734 นนทบุรี 66- ปทุมธานี 871 สระบุรี 1275 พระนครศรีอยุธ ยา นครนายก 44- รวม


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ การเงิน เขตสุขภาพที่ 4. สรุปวิกฤตทางการเงิน 7 ระดับ ระดับวิกฤติปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 จำนว น % % % วิกฤติระดับ 7 57.1411.4 3 34.2 9 วิกฤติระดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google