งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์การเงิน เขตสุขภาพที่ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์การเงิน เขตสุขภาพที่ 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์การเงิน เขตสุขภาพที่ 4

2 สรุปวิกฤตทางการเงิน 7 ระดับ
สรุปวิกฤตทางการเงิน 7 ระดับ ระดับวิกฤติ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 จำนวน % วิกฤติระดับ 7 5 7.14 1 1.43 3 4.29 วิกฤติระดับ 6 2 2.86 วิกฤติระดับ 5 วิกฤติระดับ 4 7 10.00 4 5.71 วิกฤติระดับ 3 6 8.57 วิกฤติระดับ 2 8 11.43 13 18.57 วิกฤติระดับ 1 15 21.43 17 24.29 25 35.71 ระดับปกติ 29 41.43 20 28.57 รวม 70 100.00

3 ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 4

4 Benchmarking วิเคราะห์เฝ้าระวังทางการเงิน
Financial Planning Accounting Quality Unit Cost Benchmarking วิเคราะห์เฝ้าระวังทางการเงิน Financial Plan Internal Control “tool” PLAN DO CHECK ACT

5 การพัฒนาข้อมูลทางบัญชี (ไตรมาส 4 / 2557)
จังหวัด 100 คะแนน > = 80 คะแนน < 80 คะแนน รวม ลพบุรี 11 - สิงห์บุรี 4 2 6 อ่างทอง 7 นนทบุรี 1 ปทุมธานี 8 สระบุรี 12 พระนครศรีอยุธยา 13 16 นครนายก 53 70

6 การจัดทำแผนการเงิน (รับ-จ่าย) ปี 2558
จังหวัด ผลการจัดทำ ลพบุรี จัดลงข้อมูลแล้วเสร็จทั้ง โรงพยาบาล สิงห์บุรี จัดลงข้อมูลแล้วเสร็จทั้ง โรงพยาบาล อ่างทอง จัดลงข้อมูลแล้วเสร็จทั้ง โรงพยาบาล นนทบุรี จัดลงข้อมูลแล้วทั้ง 6 โรงพยาบาล ปทุมธานี จัดลงข้อมูลแล้วเสร็จทั้ง โรงพยาบาล สระบุรี จัดลงข้อมูลแล้วเสร็จทั้ง โรงพยาบาล พระนครศรีอยุธยา จัดลงข้อมูลแล้วเสร็จทั้ง โรงพยาบาล นครนายก จัดลงข้อมูลแล้วเสร็จทั้ง 4 โรงพยาบาล

7 ประสิทธิภาพการจัดบริการ เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 4

8 ประสิทธิภาพการให้บริการอัตราการครองเตียง ปี 2557
ประสิทธิภาพการให้บริการอัตราการครองเตียง ปี จังหวัด แห่ง >100 >80 >60 >40 < 40 ลพบุรี 11 4 - 5 2 สิงห์บุรี 6 1 3 อ่างทอง 7 นนทบุรี ปทุมธานี 8 สระบุรี 12 พระนครศรีอยุธยา 16 นครนายก รวม 70 21 22 14

9 ประสิทธิภาพการให้บริการค่า CMI ปี 2557
จังหวัด แห่ง CMI > เกณฑ์ CMI< เกณฑ์ ลพบุรี 11 9 2 สิงห์บุรี 6 4 อ่างทอง 7 3 นนทบุรี - ปทุมธานี 8 1 สระบุรี 12 5 พระนครศรีอยุธยา 16 นครนายก รวม 70 51 19


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์การเงิน เขตสุขภาพที่ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google