งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์โรคมะเร็ง จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2000 - 2011.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์โรคมะเร็ง จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2000 - 2011."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์โรคมะเร็ง จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2000 - 2011

2 โรคมะเร็งในจังหวัดเชียงใหม่ Chiang Mai Cancer Registry 2014

3 โรคมะเร็งในจังหวัดเชียงใหม่ Incidence per 100,000 population Chiang Mai Cancer Registry 2014

4 ผู้ป่วยโรคมะเร็งเสียชีวิต Chiang Mai Cancer Registry 2014

5 โรคมะเร็งในจังหวัดเชียงใหม่ Mortality per 100,000 population Chiang Mai Cancer Registry 2014

6 โรคมะเร็งที่พบบ่อยในจังหวัดเชียงใหม่ Incidence per 100,000 population เพศชาย Chiang Mai Cancer Registry 2014

7 โรคมะเร็งที่พบบ่อยในจังหวัดเชียงใหม่ Incidence per 100,000 population เพศหญิง Chiang Mai Cancer Registry 2014

8 โรคมะเร็งปอดในจังหวัดเชียงใหม่ Incidence/Mortality per 100,000 population เพศหญิง Chiang Mai Cancer Registry 2014

9 โรคมะเร็งตับในจังหวัดเชียงใหม่ Incidence/Mortality per 100,000 population Chiang Mai Cancer Registry 2014

10 โรคมะเร็งเต้านมในจังหวัดเชียงใหม่ Incidence/Mortality per 100,000 population Chiang Mai Cancer Registry 2014

11 โรคมะเร็งปากมดลูกในจังหวัดเชียงใหม่ Incidence/Mortality per 100,000 population Chiang Mai Cancer Registry 2014


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์โรคมะเร็ง จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2000 - 2011.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google