งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช
การอบรมผู้จัดการพื้นที่ตามการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ และหัวหน้ากลุ่มวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 พลิกมุมคิด ชีวิตก็เปลี่ยน

3 ทุกคนคิดที่จะเปลี่ยนโลก แต่ไม่มีใครเลยที่คิดจะเปลี่ยนตัวเอง
ลีโอ ตอล์สตอย

4 มีครึ่งแก้ว หรือ ขาดครึ่งแก้ว

5 หญิงแก่ หรือ หญิงสาว

6 + - จะพูดว่า "ฉันทำได้ดี แต่ยังไม่ดีเท่ากับที่ฉันต้องการ"
จะพูดว่า " ยังมีคนอื่นอีกหลายคนที่มีผลงานแย่กว่าฉัน "

7 + - ต้องมีวิธีที่จะทำให้ดีขึ้นได้เสมอ
จะพูดว่า " นี่คือหนทางเดียวที่ทำได้ "

8 ท่านคิดว่าอะไร ??? ที่ทำให้คนเราประสบ ความสำเร็จ.....

9 A T T I T U D E ทัศนคติ

10 คนล้มเหลว เพียงอย่างเดียว
ผู้ยิ่งใหญ่ ต่างกับ คนล้มเหลว เพียงอย่างเดียว คือ ทัศนคติที่ต่างกัน One thing makes everything different

11 ทัศนคติ สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้
A T T I T U D E can change the World ทัศนคติ สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้

12 วันนี้เราจะร่วมกันเปลี่ยน ทัศนคติและมุมมอง
Change การตลาดเกษตร

13

14


ดาวน์โหลด ppt รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google