งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบขับถ่าย ของเสีย. ความหมายของของเสีย โครงสร้างการขับถ่ายของ เสียในสิ่งมีชีวิต การขับถ่ายของเสียของคน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบขับถ่าย ของเสีย. ความหมายของของเสีย โครงสร้างการขับถ่ายของ เสียในสิ่งมีชีวิต การขับถ่ายของเสียของคน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบขับถ่าย ของเสีย

2 ความหมายของของเสีย โครงสร้างการขับถ่ายของ เสียในสิ่งมีชีวิต การขับถ่ายของเสียของคน

3 ความหมายของของเสีย ของเสีย (Waste) ใน สิ่งมีชีวิต คือ สิ่งที่เหลือหรือ เกิดจากกระบวนการเมแทบอ ลิซึมภายในร่างกาย ของ สิ่งมีชีวิต น้ำ CO 2 N - Waste

4 ของเสีย ยูเรีย แอมโมเนี ย กรด ยูริก ของเสีย ในรูปของ Nitrogen waste มี 3 แบบ

5

6 โครงสร้างการขับถ่ายของ เสียในสิ่งมีชีวิต

7

8

9

10 แบบฝึกหัด 1. อวัยวะขับถ่ายที่ทำหน้าที่ คล้ายคลึงกับหน่วยเนฟรอน ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง มากที่สุด คือ 1. nephridium 2. malpighian tubules 3. flame cells 4. gastrovascular cavity

11 2. สิ่งมีชีวิตชนิดใด ขับถ่าย ของเสียพวกสารไนโตรเจน ในรูปของกรดยูริก ซึ่งเป็น ของแข็ง 1. แมลง 2. นก 3. สัตว์เลื้อยคลาน 4. ถูกทุกข้อ

12 3. สัตว์ชนิดใดขับถ่ายของเสีย ประกอบไนโตรเจนในรูป ผลึกกรดยูริก โดยอวัยวะ ขับถ่าย เรียกว่า ท่อมัลพิ เจียน (malpighian tubule) 1. พยาธิปากขอ 2. ไส้เดือนดิน 3. แมลง 4. พลานาเลีย

13 4. ฟองน้ำและไฮดราขับถ่าย โดย 1. การแพร่ของเสียสู่ สิ่งแวดล้อมโดยตรง 2. flame cell 3. contractile vacuole 4. nephridia

14 5. คอนแทร็กไทล์แวคิวโอล (contractile vacuole) ที่ พบในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ทำหน้าที่ใด 1. ย่อยอาหาร 2. กำจัดกากอาหาร 3. กำจัดน้ำ 4. ข้อ 1 และ ข้อ 2

15 การขับถ่ายของเสียของ คน

16

17 ไต โครงสร้างของ หน่วยไต หน่วยไต การทำงานของ หน่วยไต


ดาวน์โหลด ppt ระบบขับถ่าย ของเสีย. ความหมายของของเสีย โครงสร้างการขับถ่ายของ เสียในสิ่งมีชีวิต การขับถ่ายของเสียของคน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google