งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่างการจัดการที่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่างการจัดการที่ดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่างการจัดการที่ดี
อาหาร กลางวัน ในโรงเรียน โดย. โกศล บุญยวง นักวิชาการอิสระด้านเด็กและเยาวชน ทีมวิทยากรโภชนาการสมวัย และเด็กไทยแก้มใส

2 อาหารกลางวันโรงเรียนญี่ปุ่น

3 เริ่มต้นที่การเลี้ยงเด็กๆ
ยากจน

4 อาหารกลางวันเมื่อตอนเริ่มต้น

5 ช่วงหลัง สงครามโลกครั้งที่ 2

6 ให้ความสำคัญต่อเรื่อง อาหารและสุขภาพ แม้ลำบาก

7 การเลี้ยงกลางวันในโรงเรียนยุคปี 1950-60 ที่เน้น สุขภาพ และความสะอาด

8 อาหารกลางวันสร้างคน ให้คนสร้างชาติ
Clip 1

9 การให้ความสำคัญกับสุขอนามัย
Clip 2

10 ข้าวและตะเกียบ วัฒนธรรม

11 ผูกพันกับข้าว

12 ข้าวญี่ปุ่นเพื่อเด็กญี่ปุ่น
นาข้าว ข้าวญี่ปุ่นเพื่อเด็กญี่ปุ่น

13 เมนู อาหาร โดยนักโภชนาการ
เมนู อาหาร โดยนักโภชนาการ

14 พืชพันธุ์และข้าวจากท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับเมนูอาหาร
Clip 3

15 เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ ตั้งนานมาแล้ว
โภชนาการสร้างคน คนสร้างชาติ เป็นนโยบาย ชาติ 1954

16 มีนักโภชนาการรับผิดชอบ ปี 2004
Clip 4

17 ญี่ปุ่น จัดเมนูอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ที่เหมาะสมให้กับเด็ก
มีการออกกฎหมาย เมื่อ ค.ศ. 2004 ให้มีการบรรจุผู้ที่มีวุฒิการศึกษาด้านโภชนาการ เป็น ครูโภชนาการในโรงเรียน โดยมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญ คือ จัดเมนูอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ที่เหมาะสมให้กับเด็ก ดูแลเรื่องสุขลักษณะในการประกอบอาหาร จัดการหลักสูตรการสอนและแผนการสอน ด้านโภชนาการ แนะนำครูประจำชั้นในการให้ข้อมูล ด้านปัญหาโภชนาการของเด็กรวมถึง การแนะนำผู้ปกครอง

18 ปรุงประกอบ ตามนักโภชนาการ
Clip 5

19 อาหารกลางวันญี่ปุ่น ไม่ใช่แค่ อาหารเพื่อ อิ่มท้อง เรียนรู้

20 บอกรายการอาหาร ว่ามีอะไร คุณค่าอย่างไร
เป็นนโยบาย ชาติ ไม่ใช่เป็นแค่ มื้ออาหาร

21 กินอร่อย คุยสนุก ทุกคน แฮปปี้
Clip 6

22 ทุกวันคุณครูต้องมาร่วมกินข้าวด้วย
Clip 7

23 แกนนำนักเรียน แจ้งรายการอาหารและคุณค่า
แกนนำนักเรียน แจ้งรายการอาหารและคุณค่า Clip 8

24 สร้างวินัย นิสัยกินแล้วช่วยเก็บ
Clip 9

25 เติมความรู้ ฝึกเด็กให้ได้พูด
Clip 10

26 อิ่มท้อง สมองใส กับเกม โภชนาการ
อิ่มท้อง สมองใส กับเกม โภชนาการ Clip 11

27 ประกวดอาหาร สร้างสูตรโดนใจ
Clip 12

28 ความมั่งคั่งรุ่งเรือง
จากความจนยาก ลำบาก ความมั่งคั่งรุ่งเรือง สู่ Made in Japan

29

30 ชาติยิ่งใหญ่ อาหาร สร้าง คน คนที่มีวินัย รถไฟหัวกระสุน และซื่อสัตย์
รถยนต์ญี่ปุ่น ยี่ห้อต่างๆ คอมพิวเตอร์ ชาติยิ่งใหญ่

31 คนสร้างชาติ

32 T = Thoughtคิด F = Feelingรู้สึก ทำ A = Action T-F-A-R ญี่ปุ่นเป็น
ทำอย่างไรให้จะพลิกชาติให้รุ่งเรืองหลังแพ้สงคราม T-F-A-R T = Thoughtคิด ญี่ปุ่นเป็น ประเทศพัฒนาแล้ว รู้สึกเจ็บปวด ทุกข์ยาก ต้องแก้ปัญาหาช่วยกัน ขาดงบไม่ใช่ปัญหา F = Feelingรู้สึก เด็กสุขภาพและไอคิวดีขึ้น ชาติเจริญขึ้น นำพาชาติมั่งคั่ง A = Action ทำ ลงมือวางรากฐานพัฒนาชาติโดยใช้โภชนาการ เลี้ยงเด็กๆ

33 B ความเชื่อ Believe ทำ T-F-A-R T = Thoughtคิด F = Feelingรู้สึก
เด็กโภชนาการสมวัย ไอคิวดี ชุมชนมั่งคั่ง F = Feelingรู้สึก Results ผลลัพธ์ A = Action ทำ ความเชื่อ Believe

34 ขอขอบคุณ ACN2015 Begin Japanology ; Japanese School Lunches. VDO clip part 1 and 2


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่างการจัดการที่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google