งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

优美的汉字 厦大附中 高良连.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "优美的汉字 厦大附中 高良连."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 优美的汉字 厦大附中 高良连

2 文字对比 Chinese Chinois Китайский ภาษาจีน 중국어 中文 表音 文字 表意文字

3

4 一、汉字起源 结绳刻契记事 仓颉造字说 ……

5 结绳刻契记事说 《庄子·胠箧》:“……伏牲氏、神农氏,当是时也,民结绳而用之” 郑玄《周易注》:“结绳为约。事大,大结其绳;事小,小结其绳”
《易经·系辞下》:“上古结绳而治,后世圣人易之以书契” ……

6 结绳记事 廿 卅 卌

7 仓颉造字说

8 汉字的发展过程简述 图画 文字性图画 图画性文字 纯粹的图画 没有读音的记事方法之一 已有读音的图画色彩 减弱的记事符号

9 文字性图画与图画性文字

10 二、汉字的形体演变 甲骨文 金文 大篆 小篆 隶书 草书 行书 楷书

11 甲骨文 什么是甲骨文呢? 刻在龟甲和兽骨上的文字,主要用于占卜,常见甲骨卜辞。 特点: 象形程度高,文字方向不稳定。

12 金文 铸造在青铜器上的文字 年代:商代后期和西周 特点:线条画、平直化

13 大篆(籀文) 年代:西周晚期 上承金文, 下启小篆

14 小篆 年代:春秋战国晚期秦国使用。秦统一六国后小篆通行。 特点:字形规整匀称,有所简化,象形程度减弱。

15 隶书 年代:战国晚期 特点:线条改弯曲为平直,扁方而规整,横画长而直画短,讲究“蚕头雁尾”、“一波三折 ” 《张迁碑》、《曹全碑》

16 草书 年代:汉代 作用:辅助隶书,起草文书和通信 特点:使用练笔,书写快捷,但难以辨认

17 行书 年代:东汉晚期 特点:介于草书与楷书之间,便于书写,也容易辨认。

18 楷书 年代:汉魏之际形成一直用到现在 特点:字形方正严整,便于书写。

19 汉字字形演变

20 造字法之 六书说 象形 指示 会意 形声 假借 转注 独体字 合体字

21

22 形声字 溪 鸡 蹊 钱 浅 贱 笺 践 跑 泡 抱 饱 刨 换 唤 涣

23 指出下列各字造字法 信 心 怒 上 下 中 比 晓 网 鸟 明 车 鱼 死 奔 教 父 学

24 字谜 人有他大,天没有他大。 人在草木中 默许。(打一字) 搬家。(打一字) 夫人何处去 人人都走横道线 值钱不值钱全在这两点 添丁进口
独眼龙

25 修改错别字 兴高彩烈( ) 一张一驰( ) 怨天忧人( ) 纷至踏来( ) 蘖根祸种( ) 插科打浑( )
兴高彩烈(    )    一张一驰(    )     怨天忧人(    )    纷至踏来(     )  蘖根祸种(    )    插科打浑(    )     揠旗息鼓(    )    察颜观色(     )  唇枪舌箭(    )   日没途穷(    )     世外桃园(    )    再接再历(     ) 针贬时弊(    )   名列前矛(    )     黄梁美梦(    )    悬梁刺骨(     ) 人情事故(    )   百战不怠(    )     责无旁代(    )  义气相投(    )     气冲宵汉(    )    跚跚来迟(     )


ดาวน์โหลด ppt 优美的汉字 厦大附中 高良连.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google