งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

优美的汉字 厦大附中 高良连. 文字对比 CChinese CChinois ККитайский ภภาษาจีน 중중국어 中中文 表音 文字 表意文字.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "优美的汉字 厦大附中 高良连. 文字对比 CChinese CChinois ККитайский ภภาษาจีน 중중국어 中中文 表音 文字 表意文字."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 优美的汉字 厦大附中 高良连

2 文字对比 CChinese CChinois ККитайский ภภาษาจีน 중중국어 中中文 表音 文字 表意文字

3

4 一、汉字起源  结绳刻契记事  仓颉造字说  ……

5 结绳刻契记事说  《庄子 · 胠箧》: “…… 伏牲氏、神农氏, 当是时也,民结绳而用之 ”  郑玄《周易注》: “ 结绳为约。事大, 大结其绳;事小,小结其绳 ”  《易经 · 系辞下》: “ 上古结绳而治,后 世圣人易之以书契 ”  ……

6 结绳记事 廿 卅 卌

7 仓颉造字说

8 汉字的发展过程简述  图画  文字性图画  图画性文字 纯粹的图画 没有读音的记事方法之一 已有读音的图画色彩 减弱的记事符号

9 文字性图画与图画性文字

10 二、汉字的形体演变  甲骨文 金文  大篆 小篆  隶书 草书  行书 楷书

11 甲骨文  什么是甲骨文呢?  刻在龟甲和兽骨上的 文字,主要用于占卜, 常见甲骨卜辞。  特点:  象形程度高,文字方 向不稳定。

12 金文 铸铸造在青铜器上的文字 年年代:商代后期和西周 特特点:线条画、平直化

13 大篆(籀文)  年代:西周晚期  上承金文, 下启小篆

14 小篆  年代:春秋战国晚 期秦国使用。秦统 一六国后小篆通行。  特点:字形规整匀 称,有所简化,象 形程度减弱。

15 隶书  年代:战国晚期  特点:线条改弯 曲为平直,扁方 而规整,横画长 而直画短,讲究 “ 蚕头雁尾 ” 、 “ 一 波三折 ”  《张迁碑》、《曹 全碑》

16 草书  年代:汉代  作用:辅助 隶书,起草 文书和通信  特点:使用 练笔,书写 快捷,但难 以辨认

17 行书  年代:东汉晚期  特点:介于草书与楷书之间,便于 书写,也容易辨认。

18 楷书  年代:汉魏之际形 成一直用到现在  特点:字形方正严 整,便于书写。

19 汉字字形演变

20 造字法之 六书说  象形  指示  会意  形声  假借  转注 独体字 合体字

21

22 形声字  溪 鸡 蹊  钱 浅 贱 笺 践  跑 泡 抱 饱 刨  换 唤 涣

23 指出下列各字造字法  信 心 怒  上 下 中  比 晓 网  鸟 明 车  鱼 死 奔  教 父 学

24 字谜  人有他大,天没有他大。  人在草木中  默许。(打一字)  搬家。(打一字)  夫人何处去  人人都走横道线  值钱不值钱全在这两点  添丁进口  独眼龙

25 修改错别字 兴高彩烈( ) 一张一驰( ) 怨天忧人( ) 纷至踏来( ) 蘖根祸种( ) 插科打浑( ) 揠旗息鼓( ) 察颜观色( ) 唇枪舌箭( ) 日没途穷( ) 世外桃园( ) 再接再历( ) 针贬时弊( ) 名列前矛( ) 黄梁美梦( ) 悬梁刺骨( ) 人情事故( ) 百战不怠( ) 责无旁代( ) 义气相投( ) 气冲宵汉( ) 跚跚来迟( )


ดาวน์โหลด ppt 优美的汉字 厦大附中 高良连. 文字对比 CChinese CChinois ККитайский ภภาษาจีน 중중국어 中中文 表音 文字 表意文字.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google