งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำแผนที่ zoning Add vector เลือกแผนที่ zoning ตามพืชที่เราต้องการทำ จากนั้นกดที่ชั้นข้อมูล เลือก ชั้นข้อมูล rice57_C_edit.shp คลิกขวาเลือก properties.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำแผนที่ zoning Add vector เลือกแผนที่ zoning ตามพืชที่เราต้องการทำ จากนั้นกดที่ชั้นข้อมูล เลือก ชั้นข้อมูล rice57_C_edit.shp คลิกขวาเลือก properties."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำแผนที่ zoning Add vector เลือกแผนที่ zoning ตามพืชที่เราต้องการทำ จากนั้นกดที่ชั้นข้อมูล เลือก ชั้นข้อมูล rice57_C_edit.shp คลิกขวาเลือก properties เลือก style เลือก categorize ช่อง column เลือก suit แล้วกดคำวา classify แล้วเรียงข้อมูล s1 s2 s3 N F โดยใช้สีเขียวเข้ม เขียวอ่อน เหลือง แดงและน้ำตาล ตามลำดับเมื่อเสร็จแล้วกด ok

2 ได้ชั้นข้อมูลที่เราต้องการแยกตาม s1 s2 s3 n f แล้วกดภาพดาวเทียม ขอบเขตตำบล ศูนย์เรียนรู้ สมาชิกแปลง ให้แสดงผลจะได้ตามภาพเลือกทำตามความสวยงาม

3 แสดงตัวอย่างสมาชิกแปลงใหญ่ในพื้นที่ zoning

4 การทำ layout ไปที่ project แล้วกด new print composer ตั้งชื่อแล้วจะปรากฏหน้าต่างเพื่อนำเข้าแผนที่ นำเข้ารูปภาพ เลือกกริด เลือกเมนู ตามความต้องการ


ดาวน์โหลด ppt การทำแผนที่ zoning Add vector เลือกแผนที่ zoning ตามพืชที่เราต้องการทำ จากนั้นกดที่ชั้นข้อมูล เลือก ชั้นข้อมูล rice57_C_edit.shp คลิกขวาเลือก properties.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google