งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำแผนที่ ZONING Add vector เลือกแผนที่ zoning ตามพืชที่เราต้องการทำ จากนั้น กดที่ชั้นข้อมูล เลือกชั้นข้อมูล rice57_C_edit.shp คลิกขวาเลือก properties.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำแผนที่ ZONING Add vector เลือกแผนที่ zoning ตามพืชที่เราต้องการทำ จากนั้น กดที่ชั้นข้อมูล เลือกชั้นข้อมูล rice57_C_edit.shp คลิกขวาเลือก properties."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำแผนที่ ZONING Add vector เลือกแผนที่ zoning ตามพืชที่เราต้องการทำ จากนั้น กดที่ชั้นข้อมูล เลือกชั้นข้อมูล rice57_C_edit.shp คลิกขวาเลือก properties เลือก style เลือก categorize ช่อง column เลือก suit แล้วกดคำวา classify แล้วเรียงข้อมูล s1 s2 s3 N F โดยใช้สีเขียว เข้ม เขียวอ่อน เหลือง แดงและน้ำตาล ตามลำดับเมื่อเสร็จแล้ว กด ok

2 ได้ชั้นข้อมูลที่เราต้องการแยกตาม S1 S2 S3 N F แล้วกด ภาพดาวเทียม ขอบเขตตำบล ศูนย์เรียนรู้ สมาชิกแปลง ให้ แสดงผลจะได้ตามภาพเลือกทำตามความสวยงาม

3 แสดงตัวอย่างสมาชิกแปลงใหญ่ในพื้นที่ ZONING

4 การทำ LAYOUT ไปที่ project แล้วกด new print composer ตั้งชื่อแล้วจะปรากฏ หน้าต่างเพื่อนำเข้าแผนที่ นำเข้า รูปภาพ เลือกกริด เลือกเมนู ตาม ความต้องการ


ดาวน์โหลด ppt การทำแผนที่ ZONING Add vector เลือกแผนที่ zoning ตามพืชที่เราต้องการทำ จากนั้น กดที่ชั้นข้อมูล เลือกชั้นข้อมูล rice57_C_edit.shp คลิกขวาเลือก properties.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google