งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 01402313 Biochemistry II 5 Nov 2014 Metabolism of Amino Acids II.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 01402313 Biochemistry II 5 Nov 2014 Metabolism of Amino Acids II."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 01402313 Biochemistry II 5 Nov 2014 Metabolism of Amino Acids II

2 2

3 3 Pathways of Amino Acid Degradation แม้จะมีกรดแอมิโนถึง 20 ชนิด แต่ก็ใช้ตัวกลาง ร่วมในการย่อยสลาย 7 ชนิดเท่านั้น คือ pyruvate,  -ketoglutarate, succinyl-CoA, fumarate, oxaloacetate, acetyl-CoA และ acetoacetate -Glucogenic amino acids ได้แก่ กรดแอมิโนที่ มีโครงคาร์บอนที่ย่อยแล้วได้สารตัวกลาง 5 ตัว แรก -Ketogenic amino acids ได้แก่ กรดแอมิโนที่มี โครงคาร์บอนที่ย่อยแล้วได้สารตัวกลาง 2 ตัว หลัง

4 4 Pathways of Amino Acid Degradation Glucogenic (1)Pyruvate Family - Alanine, serine และ cysteine มี 3 คาร์บอน เปลี่ยนเป็น pyruvate ได้ใน 1-2 ขั้นตอน Alanine ถูก transaminated เป็น pyruvate โดย ใช้ PLP เป็นโคเอนไซม์ (pyridoxal phosphate) Serine ถูก dehydrated และ transaminated Cysteine ได้ H 2 S ด้วย

5 5

6 6 Pathways of Amino Acid Degradation Glucogenic (2) Oxaloacetate Family - Asparagine และ aspartate มี 4 คาร์บอน จะ เปลี่ยนเป็น oxaloacetate - ใช้เอนไซม์ asparaginase และ aspartate transaminase

7 7

8 8 Pathways of Amino Acid Degradation Glucogenic (3)  -Ketoglutarate Family - โครงคาร์บอนของ arginine, glutamine, histidine และ proline จะถูกย่อยเป็น  - ketoglutarate ผ่านทาง glutamate

9 9

10 10 Pathways of Amino Acid Degradation Glucogenic (4) Succinyl-CoA Family - Isoleucine, valine, threonine, และ methionine ถูกย่อยเป็น succinyl-CoA ที่ เป็นสารตัวกลางใน citric acid cycle

11 11

12 12 Pathways of Amino Acid Degradation Ketogenic Acetoacetate/Acetyl-CoA Family - Lysine ผ่านทาง saccharopine pathway - Tryptophan ผ่านทาง kynurenine pathway - Phenylalanine และ Tyrosine ย่อยได้ fumarate และ acetoacetate

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17 Aromatic Amino Acid Utilization in Plants Phenylalanine และ tyrosine ทำหน้าที่เป็นสาร ตั้งต้นในการสังเคราะห์สารต่าง ๆ มากมายใน พืช - Lignin - Tannins - Pigment: flavonoids, anthocyanins - Flavor components of spices - Opiates : morphine - Plant growth hormones: auxin

18 18

19 19

20 20 Heme catabolism Heme ส่วนมากมาจากเม็ดเลือดแดงที่หมดอายุ จะถูกทำลายในม้ามและตับ

21 21

22 22

23 23 Amino acid biosynthesis กรดแอมิโนทุกชนิดสามารถสังเคราะห์ได้จากสาร ตัวกลางในกระบวนการ glycolysis, pentose phosphate pathway หรือ citric acid cycle -Glutamate, aspartate และ alanine ได้จาก การ transamination ของ  -ketoglutarate, oxaloacetate และ pyruvate ตามลำดับ -Glutamine และ asparagine สร้างจาก glutamate และ aspartate ตามลำดับ

24 24 Amino acid biosynthesis - Proline และ arginine สร้างจาก glutamate -Aspartate ใช้ในการสังเคราะห์ threonine, methionine และ lysine - โครงคาร์บอนของ serine, glycine, cysteine และ histidine ตลอดจน branched chain amino acid และ aromatic amino acid มา จากสารตัวกลางในกระบวนการ glycolysis

25 25


ดาวน์โหลด ppt 1 01402313 Biochemistry II 5 Nov 2014 Metabolism of Amino Acids II.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google