งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัคซีนป้องกันโรคหัด. วัคซีนที่มีส่วนผสมของหัด 1.Measles (M) - ไม่แนะนำในประเทศไทย เนื่องจาก เด็กทุกคนจำเป็นต้องได้รับ Rubella vaccine ด้วย 2.Measles-Rubella.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัคซีนป้องกันโรคหัด. วัคซีนที่มีส่วนผสมของหัด 1.Measles (M) - ไม่แนะนำในประเทศไทย เนื่องจาก เด็กทุกคนจำเป็นต้องได้รับ Rubella vaccine ด้วย 2.Measles-Rubella."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัคซีนป้องกันโรคหัด

2 วัคซีนที่มีส่วนผสมของหัด 1.Measles (M) - ไม่แนะนำในประเทศไทย เนื่องจาก เด็กทุกคนจำเป็นต้องได้รับ Rubella vaccine ด้วย 2.Measles-Rubella (MR) - ใช้กรณีหา MMR ไม่ได้ 3.Measles-Mumps-Rubella (MMR) - ดีที่สุด ตามสิทธิ เด็กไทย 4.Measles-Mumps-Rubella-Vericella (MMR-V) ใช้ใน ภาคเอกชน ราคาแพง

3 สถานการณ์วัคซีน MMR ที่ ควร รู้ MMR เป็นวัคซีนที่มีจำกัดในท้องตลาด มี ผู้ผลิตน้อยราย และบริษัทมีตลาดทั่วโลก ไม่ ง้อผู้ซื้อ EPI อนุญาตให้ใช้เฉพาะ MMR ที่ผลิตจาก คาง ทูมสายพันธุ์ Urabe และ Jeryl lynn ยิ่งทำให้หา วัคซีนยากขึ้น ( ไม่อนุญาตให้ใช้สายพันธุ์ L- Zagreb เนื่องจากพบว่ามี side effect สูงกว่า ) ปัจจุบัน สายพันธุ์ Urabe ที่เคยใช้ในเด็ก ป.1 บริษัทเลิกผลิต ยิ่งทำให้การจัดหามีปัญหา มากขึ้น ( ปีนี้ ป.1 จึงใช้ MR ) อย่านำ MMR ของเด็กเล็กไปให้นักเรียน มิฉะนั้นจะเกิด MMR ขาดช่วง เหมือนเมื่อปีที่ ผ่านมา

4 MR (multiple dose) 3 – 6 ปี และ นักเรียน MMR (single dose) (MMRII) เด็ก 9-12 เดือน และ 2.5 ปี MMR (single dose) Priorix เด็ก 9-12 เดือน และ 2.5 ปี

5

6

7 ขนาดบรรจุ ขวดละ 5 ml 10 dose เก็บที่อุณหภูมิ 2-8 c เก็บในภาชนะบรรจุ ป้องกันแสง หลังจากผสมตัวทำละลายแล้ว เก็บที่ อุณหภูมิ 2-8 c เก็บให้พ้นแสง และใช้ภายใน 6 ชั่วโมง Dose : 0.5 ml ฉีด SQ วัคซีน MR

8 อาการไม่พึงประสงค์

9 ข้อห้ามใช้และคำเตือน

10

11

12

13

14


ดาวน์โหลด ppt วัคซีนป้องกันโรคหัด. วัคซีนที่มีส่วนผสมของหัด 1.Measles (M) - ไม่แนะนำในประเทศไทย เนื่องจาก เด็กทุกคนจำเป็นต้องได้รับ Rubella vaccine ด้วย 2.Measles-Rubella.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google