งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัคซีนป้องกันโรคหัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัคซีนป้องกันโรคหัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัคซีนป้องกันโรคหัด

2 วัคซีนที่มีส่วนผสมของหัด
Measles (M) - ไม่แนะนำในประเทศไทย เนื่องจากเด็กทุกคนจำเป็นต้องได้รับ Rubella vaccine ด้วย Measles-Rubella (MR) - ใช้กรณีหา MMR ไม่ได้ Measles-Mumps-Rubella (MMR) - ดีที่สุด ตามสิทธิเด็กไทย Measles-Mumps-Rubella-Vericella (MMR-V) ใช้ในภาคเอกชน ราคาแพง

3 สถานการณ์วัคซีน MMR ที่ควรรู้
EPI อนุญาตให้ใช้เฉพาะ MMR ที่ผลิตจาก คางทูมสายพันธุ์ Urabe และ Jeryl lynn ยิ่งทำให้หาวัคซีนยากขึ้น (ไม่อนุญาตให้ใช้สายพันธุ์ L-Zagreb เนื่องจากพบว่ามี side effect สูงกว่า) ปัจจุบัน สายพันธุ์ Urabe ที่เคยใช้ในเด็ก ป.1 บริษัทเลิกผลิต ยิ่งทำให้การจัดหามีปัญหามากขึ้น (ปีนี้ ป.1 จึงใช้ MR) อย่านำ MMR ของเด็กเล็กไปให้นักเรียน มิฉะนั้นจะเกิด MMR ขาดช่วง เหมือนเมื่อปีที่ผ่านมา

4 MR (multiple dose) MMR (single dose) Priorix MMR (single dose) (MMRII)
3 – 6 ปี และ นักเรียน MMR (single dose) Priorix เด็ก 9-12 เดือน และ 2.5 ปี MMR (single dose) (MMRII) เด็ก 9-12 เดือน และ 2.5 ปี

5

6

7 วัคซีน MR ขนาดบรรจุ ขวดละ 5 ml 10 dose
เก็บที่อุณหภูมิ 2-8 c เก็บในภาชนะบรรจุป้องกันแสง หลังจากผสมตัวทำละลายแล้ว เก็บที่อุณหภูมิ 2-8 c เก็บให้พ้นแสง และใช้ภายใน 6 ชั่วโมง Dose : 0.5 ml ฉีด SQ

8 อาการไม่พึงประสงค์

9 ข้อห้ามใช้และคำเตือน

10

11

12

13

14


ดาวน์โหลด ppt วัคซีนป้องกันโรคหัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google