งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.elearning.up.ac.th. www.lms.up.ac.th คู่มือการแนะนำใช้ ระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.elearning.up.ac.th. www.lms.up.ac.th คู่มือการแนะนำใช้ ระบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.elearning.up.ac.th

2 www.lms.up.ac.th คู่มือการแนะนำใช้ ระบบ

3 www.themegallery.com LOGO การสมัครสมาชิก 1 การเข้าสู่บทเรียน 2 การทำแบบฝึกหัดและ ส่งการบ้าน 3 การทำข้อสอบ 4 การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 5

4 Web browser ที่รองรับได้ดี  www.lms.up.ac.th www.lms.up.ac.th

5 www.up.ac.th  www.lms.up.ac.th www.lms.up.ac.th

6 www.themegallery.com LOGO

7 การสมัครสมาชิก ระบบจะส่งข้อมูลยืนยันการใช้งานไปยัง mail ที่สมัคร ข้อสังเกตุเมลอาจส่งไปอยู่ใน mail ขยะให้ตรวจดูด้วย nicha 123456 pepa@hotmail.co.th ณัฐณิชา คุ้ม คำ พะเย า 55830406 ใม่ต้องกรอก

8 www.themegallery.com LOGO

9 www.themegallery.com LOGO

10 www.themegallery.com LOGO natcha 123456

11 www.themegallery.com LOGO

12 การเข้าสู่บทเรียน

13 การทำแบบฝึกหัดและส่งการบ้าน

14 การทำข้อสอบ

15 การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

16 www.themegallery.com LOGO

17 www.themegallery.com LOGO

18


ดาวน์โหลด ppt Www.elearning.up.ac.th. www.lms.up.ac.th คู่มือการแนะนำใช้ ระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google