งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 12 นโยบายและกลยุทธ์การ ตั้งราคาโดยผู้ผลิต 1. นโยบายและกลยุทธ์การตั้ง ราคาโดยผู้ผลิต 1.1 นโยบายระดับราคา - การตั้งราคา ณ ระดับ ราคาตลาด - การตั้งราคา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 12 นโยบายและกลยุทธ์การ ตั้งราคาโดยผู้ผลิต 1. นโยบายและกลยุทธ์การตั้ง ราคาโดยผู้ผลิต 1.1 นโยบายระดับราคา - การตั้งราคา ณ ระดับ ราคาตลาด - การตั้งราคา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 12 นโยบายและกลยุทธ์การ ตั้งราคาโดยผู้ผลิต 1. นโยบายและกลยุทธ์การตั้ง ราคาโดยผู้ผลิต 1.1 นโยบายระดับราคา - การตั้งราคา ณ ระดับ ราคาตลาด - การตั้งราคา ณ ระดับ ราคาที่ต่ำกว่าตลาด - การตั้งราคา ณ ระดับราคาที่ สูงกว่าตลาด 1.2 นโยบายราคาเดียวกับ นโยบายหลายราคา - นโยบายราคาเดียว - นโยบายหลายราคา

2 2. การตั้งราคาสำหรับส่วนประสม ผลิตภัณฑ์ 2.1 การตั้งราคาสำหรับสาย ผลิตภัณฑ์ - การตั้งราคาสินค้าที่ แตกต่างกันด้านขนาด - การตั้งราคาสินค้าที่ แตกต่างกันด้านคุณภาพ - การตั้งราคาสินค้าที่ใช้ ร่วมกัน - การตั้งราคาเชิงระดับหรือ แนวระดับราคา 2.2 การตั้งราคาสินค้าที่เลือกซื้อ ประกอบ 2.3 การตั้งราคาสินค้าที่เป็นผล พลอยได้ 2.4 การตั้งราคาสินค้าเป็นสอง ส่วน 2.5 การตั้งราคาสำหรับสินค้า ขายรวมหรือขายควบ

3 2. การตั้งราคาสำหรับส่วนประสม ผลิตภัณฑ์ ( ต่อ ) 2.6 การตั้งราคาสินค้าประกอบที่ ผู้ผลิตผลิตขึ้นสำหรับใช้ กับสินค้าหลัก 3. การตั้งราคาสินค้าที่ใช้ทดแทน ได้ 4. การตั้งราคาสินค้าสำเร็จรูปและ สินค้าระหว่างการผลิต 5. การตั้งราคาสินค้าตามวงจรชีวิต ผลิตภัณฑ์ 6. การตั้งราคาตามแนวภูมิศาสตร์ 6.1 การตั้งราคาสินค้าแบบ F.O.B. 6.2 การตั้งราคาส่งมอบราคา เดียว

4 6. การตั้งราคาตามแนวภูมิศาสตร์ ( ต่อ ) 6.3 การตั้งราคามเขต 6.4 การตั้งราคาแบบผู้ขาย รับภาระค่าขนส่ง 6.5 การตั้งราคาจากจุดฐานที่ กำหนด 7. นโยบายการให้ส่วนลดและส่วน ยอมให้ 7.1 นโยบายการให้ส่วนลด - ส่วนลดการค้า - ส่วนลดเงินสด - ส่วนลดตามฤดูกาล

5 7.2 นโยบายการให้ส่วนยอมให้ - ส่วนยอมให้จากการนำ สินค้าเก่ามาแลก - ส่วนยอมให้สำหรับการ ส่งเสริมการตลาด - ส่วนยอมให้สำหรับการเป็น นายหน้า 7.3 การตั้งราคาสำหรับสินค้า ใหม่ - การตั้งราคาระดับสูง - การตั้งราคาระดับต่ำหรือ การตั้งราคาเพื่อเจาะตลาด 8. การตั้งราคาสำหรับสินค้าที่เสื่อม ความนิยม

6 6. การตั้งราคาให้แตกต่าง 6.1 การตั้งราคาตามกลุ่มลูกค้า 6.2 การตั้งราคาตามรูปแบบ ผลิตภัณฑ์ 6.3 การตั้งราคาตาม ภาพลักษณ์ 6.4 การตั้งราคาตามสถานที่ 6.5 การตั้งราคาตามเวลา 6.6 การตั้งราคาตามคู่แข่งขัน

7


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 12 นโยบายและกลยุทธ์การ ตั้งราคาโดยผู้ผลิต 1. นโยบายและกลยุทธ์การตั้ง ราคาโดยผู้ผลิต 1.1 นโยบายระดับราคา - การตั้งราคา ณ ระดับ ราคาตลาด - การตั้งราคา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google