งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการจราจรกรณี รฟท.ปรับปรุงรางรถไฟตัดถนนไอ-1 นิคมฯมาบตาพุด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการจราจรกรณี รฟท.ปรับปรุงรางรถไฟตัดถนนไอ-1 นิคมฯมาบตาพุด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการจราจรกรณี รฟท.ปรับปรุงรางรถไฟตัดถนนไอ-1 นิคมฯมาบตาพุด

2 ตำแหน่งทางรถไฟตัดถนนไอ-1

3 สภาปัจจุบัน รางรถไฟมีร่องห่างมาก ทำให้รถที่สัญจรอาจเกิดอุบัติเหตุได้

4 ตำแหน่งปิดถนนเพื่อปรับปรุงรางรถไฟ
เส้นทางเลี่ยง ปิดถนนไอ-1เพื่อปรับปรุงรางรถไฟ ตำแหน่งปิดถนนเพื่อปรับปรุงรางรถไฟ

5 ตำแหน่งปิดถนนเพื่อปรับปรุงรางรถไฟ
1. ผู้ที่มาจากไอ-1 ถนนไอ-1 ถนนไอ-4 ตำแหน่งปิดถนนเพื่อปรับปรุงรางรถไฟ ถนนไอ-10 ทางรถไฟ ถนนไอ-2 ถนนไอ1 ถนนไอ-5 ถนนไอ-6 ถนนไอ-7 ถนนไอ-8

6 ตำแหน่งปิดถนนเพื่อปรับปรุงรางรถไฟ
2.ผู้ที่มาจากไอ-10 ถนนไอ-1 ถนนไอ-4 ตำแหน่งปิดถนนเพื่อปรับปรุงรางรถไฟ ถนนไอ-10 ทางรถไฟ ถนนไอ-2 ถนนไอ1 ถนนไอ-5 ถนนไอ-6 ถนนไอ-7 ถนนไอ-8

7 ตำแหน่งปิดถนนเพื่อปรับปรุงรางรถไฟ
3.ผู้ที่ออกจากไอ-1(ท่าเรือ)หรือนิคมผาแดง ถนนไอ-1 ถนนไอ-4 ตำแหน่งปิดถนนเพื่อปรับปรุงรางรถไฟ ถนนไอ-10 ทางรถไฟ ถนนไอ-2 ถนนไอ1 ถนนไอ-5 ถนนไอ-6 ถนนไอ-7 ถนนไอ-8

8 ตำแหน่งปิดถนนเพื่อปรับปรุงรางรถไฟ
4.ผู้ที่ออกจากไอ-5,ไอ-6และ ไอ-7 ถนนไอ-1 ถนนไอ-4 ตำแหน่งปิดถนนเพื่อปรับปรุงรางรถไฟ ถนนไอ-10 ทางรถไฟ ถนนไอ-2 ถนนไอ1 ถนนไอ-5 ถนนไอ-6 ถนนไอ-7 ถนนไอ-8

9 ตำแหน่งปิดถนนเพื่อปรับปรุงรางรถไฟ
5. ผู้ที่มาจากไอ-8 ถนนไอ-1 ถนนไอ-4 ตำแหน่งปิดถนนเพื่อปรับปรุงรางรถไฟ ถนนไอ-10 ทางรถไฟ ถนนไอ-2 ถนนไอ1 ถนนไอ-5 ถนนไอ-6 ถนนไอ-7 ถนนไอ-8

10 ตำแหน่งปิดถนนเพื่อปรับปรุงรางรถไฟ
ตำแหน่งติดตั้งป้ายทางเลี่ยง ถนนไอ-1 ถนนไอ-4 1 ตำแหน่งปิดถนนเพื่อปรับปรุงรางรถไฟ 2 1 ถนนไอ-10 2 ทางรถไฟ 1 ถนนไอ-2 ถนนไอ1 ถนนไอ-5 ถนนไอ-6 ถนนไอ-7 ถนนไอ-8

11 รูปแบบป้ายทางเลี่ยง ขนาด 1.2x2.4 ขนาด 1.2x2.4 2 1 ขนาด 0.7x1.4


ดาวน์โหลด ppt การจัดการจราจรกรณี รฟท.ปรับปรุงรางรถไฟตัดถนนไอ-1 นิคมฯมาบตาพุด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google