งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการจราจรกรณี รฟท. ปรับปรุงรางรถไฟตัดถนนไอ -1 นิคมฯมาบตาพุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการจราจรกรณี รฟท. ปรับปรุงรางรถไฟตัดถนนไอ -1 นิคมฯมาบตาพุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการจราจรกรณี รฟท. ปรับปรุงรางรถไฟตัดถนนไอ -1 นิคมฯมาบตาพุด

2 ตำแหน่งทางรถไฟตัดถนนไอ -1

3 สภาปัจจุบัน รางรถไฟมีร่องห่างมาก ทำให้รถที่สัญจรอาจเกิดอุบัติเหตุได้

4 ตำแหน่งปิด ถนนเพื่อ ปรับปรุงราง รถไฟ เส้นทางเลี่ยง ปิดถนนไอ -1 เพื่อปรับปรุงรางรถไฟ

5 1. ผู้ที่มาจากไอ -1 ตำแหน่งปิด ถนนเพื่อ ปรับปรุงราง รถไฟ ทาง รถไฟ ถนน ไอ -1 ถนนไอ 1 ถนนไอ - 10 ถนนไอ - 2 ถนน ไอ -4 ถนน ไอ -7 ถนน ไอ -6 ถนน ไอ -8 ถนน ไอ -5

6 2. ผู้ที่มาจากไอ -10 ตำแหน่งปิด ถนนเพื่อ ปรับปรุงราง รถไฟ ทาง รถไฟ ถนน ไอ -1 ถนน ไอ 1 ถนนไอ - 10 ถนนไอ - 2 ถนน ไอ -4 ถนน ไอ -7 ถนน ไอ -6 ถนน ไอ -8 ถนน ไอ -5

7 3. ผู้ที่ออกจากไอ -1( ท่าเรือ ) หรือนิคมผาแดง ตำแหน่งปิด ถนนเพื่อ ปรับปรุงราง รถไฟ ทาง รถไฟ ถนน ไอ -1 ถนน ไอ 1 ถนนไอ - 10 ถนนไอ - 2 ถนนไอ - 4 ถนน ไอ -7 ถนน ไอ -6 ถนน ไอ -8 ถนน ไอ -5

8 4. ผู้ที่ออกจากไอ -5, ไอ -6 และ ไอ -7 ตำแหน่งปิด ถนนเพื่อ ปรับปรุงราง รถไฟ ทาง รถไฟ ถนนไอ - 1 ถนนไอ 1 ถนนไอ - 10 ถนนไอ - 2 ถนน ไอ -4 ถนน ไอ -7 ถนน ไอ -6 ถนน ไอ -8 ถนน ไอ -5

9 5. ผู้ที่มาจากไอ -8 ตำแหน่งปิด ถนนเพื่อ ปรับปรุงราง รถไฟ ทาง รถไฟ ถนน ไอ -1 ถนนไอ 1 ถนนไอ - 10 ถนนไอ - 2 ถนนไอ - 4 ถนน ไอ -7 ถนน ไอ -6 ถนน ไอ -8 ถนนไอ - 5

10 ตำแหน่งติดตั้งป้ายทางเลี่ยง ตำแหน่งปิด ถนนเพื่อ ปรับปรุงราง รถไฟ ทาง รถไฟ ถนนไอ -1 ถนนไอ 1 ถนนไอ - 10 ถนนไอ - 2 ถนนไอ - 4 ถนน ไอ -7 ถนน ไอ -6 ถนน ไอ -8 ถนน ไอ -5 1 1 1 2 2

11 ขนาด 1.2x2.4 ขนาด 0.7x1.4 1 2 รูปแบบป้ายทางเลี่ยง


ดาวน์โหลด ppt การจัดการจราจรกรณี รฟท. ปรับปรุงรางรถไฟตัดถนนไอ -1 นิคมฯมาบตาพุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google