งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดสรรงบเหมา จ่ายรายหัว ปี 2558 เขตสุขภาพที่ 11.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดสรรงบเหมา จ่ายรายหัว ปี 2558 เขตสุขภาพที่ 11."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดสรรงบเหมา จ่ายรายหัว ปี 2558 เขตสุขภาพที่ 11

2 ออกจากสำนักงบ. อยากกิน ไอติม...แบบนี้ มาถึง หน่วยบริการ(สป สธ) ผ่านบอร์ด สปสช.

3 กรอบแนวทางและ หลักเกณฑ์ การจัดสรรเงิน UC ระดับ เขต ฿ * เงินกันระดับประเทศ (1%) เขต 1,2,12 เงินกันระดับเขต (2%) โดยใช้เกณฑ์ เกลี่ย 0.5 %, ช่วย 1.5 % 1. พื้นที่ประชากรเบาบาง 2. พื้นที่กันดาร และพื้นที่เกาะ 3. โรงพยาบาลตามโครงการพระราชดำริ

4 จังหวัดได้รับเงิน UC นครศรีธรรรมราช 1,356,847,711.59 บาท กระบี่ 422,158,617.45 บาท พังงา 169,520,068.81 บาท ภูเก็ต 293,632,039.56 บาท สุราษฎร์ธานี 1,141,225,066.60 บาท ระนอง 106,350,895.05 บาท ชุมพร 462,566,224.71 บาท รวม 3,952,300,623.78 บาท


ดาวน์โหลด ppt การจัดสรรงบเหมา จ่ายรายหัว ปี 2558 เขตสุขภาพที่ 11.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google