งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ติดต่อสอบถาม 038-102475, 038- 102490.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ติดต่อสอบถาม 038-102475, 038- 102490."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ติดต่อสอบถาม 038-102475, 038- 102490

2 1. กดที่ All เพื่อเลือกเจาะจงประเภทของ ข้อมูล เช่น หนังสือ, วารสาร, Evidence Based 2. พิมพ์คำค้น (keywords) ลงในช่องช่างและ คลิก 1 2

3 คำแนะนำ คำ เกี่ยวข้อง ชื่อหนังสือ วารสาร ชื่อผู้แต่ง

4 ความหมาย พันธุศาสตร์ สาเหตุของโลก การวินิจฉัย ความแตกต่างใน การวินิจฉัยโรค การตรวจด้วย รูปภาพ การรักษา

5 ชนิดของ ข้อมูล ประเภท การศึกษา สาขา เฉพาะทาง

6 กการใช้ Tools เพื่อ save ข้อมูล ทำได้ใน ระบบ Wifi เท่านั้น และต้อง Register ก่อน กดเพื่อให้ขึ้นกรอบหน้า หัวข้อทั้งหมด กการใช้ Tools เพื่อ save ข้อมูล ทำได้ใน ระบบ Wifi เท่านั้น และต้อง Register ก่อน

7 ค้นหารูปภาพ เลือก images

8 ค้นหารูปภาพ คลิกปุ่ม results เพื่อให้ ขึ้น Box เลือกรูปภาพ

9 นำรูปภาพไปใช้กับ PowerPoint 1. คลิกเครื่องหมาย 2.Create New Presentation หรือเลือก Presentation ที่ตั้งไว้แล้ว 3.save

10 นำรูปภาพไปใช้กับ PowerPoint 1. คลิก usename 2. เลือก Presentations 3. คลิก Export

11 ค้นหาหนังสือ

12 เลือกสาขาวิชา และเลือก หนังสือ

13 ค้นหาหนังสือ ดาวน์โหลด PDF เพื่อดู ข้อมูลฉบับเต็ม

14 ค้นหาวารสาร 1. คลิก Journals 2. ลือกสาขาวิชา และ รายชื่อวารสาร

15 ดาวน์โหลด PDF เพื่อดูข้อมูล ฉบับเต็ม ค้นหาวารสาร

16 ติดต่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ติดต่อสอบถาม 038-102475, 038- 102490


ดาวน์โหลด ppt สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ติดต่อสอบถาม 038-102475, 038- 102490.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google