งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ แอพพลิเคชั่น 1 คณะ 1 โมเดล เชาวน์ ปอแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ แอพพลิเคชั่น 1 คณะ 1 โมเดล เชาวน์ ปอแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ แอพพลิเคชั่น 1 คณะ 1 โมเดล เชาวน์ ปอแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

2 กระบวนการเผยแพร่โครงการหนึ่ง คณะหนึ่งโมเดล คณะ / นักวิจัย คณะหรือนักวิจัยส่งผลงานหรือ โครงการ เป็นเอกสารเข้าสู่คณะ เพื่อตรวจสอบและประเมิณผล คณะกรรมการ คณะกรรมการเผยแพร่งานวิจัยทำ การตรวจสอบเอกสาร ทีม แอพพลิเคชั่น ทีมผู้พัฒนาแอปพลิเคชั่น นำ เอกสารและโครงการนำข้อมูล เข้าสู่ระบบและนำเสนอผ่าน แอปพลิเคชั่น

3 ระบบฐานข้อมูล

4 แอปพลิเคชัน - หน้าหลัก

5 แอปพลิเคชัน – เมนูด้านข้าง หน้า โครงการ

6 แอปพลิเคชัน – ข่าว และ โครงการวิจัย

7 แอปพลิเคชัน - รายละเอียดใน โครงการวิจัย

8 แอปพลิเคชัน - แผนที่และภาพ ข่าว

9 แผนการดำเนินงานต่อไป คณะ หรือนักวิจัย คัดเลือกโครงการที่ ต้องการนำเสนอ คณะกรรมการวิจัย ระดับคณะ ตรวจสอบเอกสาร คณะหรือนักวิจัย บันทึกรายการ โครงการลงในระบบ คณะกรรมการกลาง ตรวจสอบความ ถูกต้อง นำเสนอโครงการ ผ่านระบบ

10 Future Works ปรับปรุง ระบบเว็บแอปพลิเคชันให้สอดคล้องกับ แผนการดำเนินงาน ปรับปรุง ระบบเว็บแอปพลิเคชันให้ มีฟังก์ชันตรงกับ ระบบแอปพลิเคชัน เพิ่ม ความสามารถในการโต้ตอบผ่านแอปพลิเคชัน และเว็บแอปพลิเคชัน ปรับปรุง แนวทางการนำเสนอโครงการต่างๆ ทั้งผ่าน ระบบเว็บแอปพลิเคชันและแอปพลิเคชัน


ดาวน์โหลด ppt โครงการ แอพพลิเคชั่น 1 คณะ 1 โมเดล เชาวน์ ปอแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google