งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์ข้อมูล เชิง non- parametric พีระพงษ์ แพงไพรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์ข้อมูล เชิง non- parametric พีระพงษ์ แพงไพรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์ข้อมูล เชิง non- parametric พีระพงษ์ แพงไพรี

2 Distribution free method

3 Non-parametric 1.One-way classification – การเปรียบเทียบประชากร 2 กลุ่ม – การเปรียบเทียบประชากร >2 กลุ่ม 2.Two-way classification 3.Analysis of frequency data – การทดสอบ Goodness of fit (one-way table) – การทดสอบ independence (two-way table) – Chi-square กับการทดสอบแนวโน้ม – Chi-square กับการวัดข้อมูลซ้ำจากหน่วยทดลอง – Chi-square กับงานวิจัยแบบ case-control และ risk- study

4 การเปรียบเทียบประชากร 2 กลุ่ม Ho : ประชากรทั้งสองไม่มีความแตกต่างกัน Ha : ประชากรทั้งสองมีความแตกต่างกัน

5

6

7 การเปรียบเทียบประชากร >2 กลุ่ม Ho : ประชากรทั้งหมดไม่มีความแตกต่างกัน Ha : ประชากรทั้งหมดมีความแตกต่างกัน

8

9

10 Two-way classification Ho : ประชากรทั้งหมดไม่มีความแตกต่างกัน Ha : ประชากรทั้งหมดมีความแตกต่างกัน

11

12

13 Goodness of fit Ho : สัดส่วนของประชากรเป็นไปตามอัตราส่วนที่ กำหนด Ha : สัดส่วนของประชากรเป็นไม่ไปตามอัตราส่วน ที่กำหนด

14

15

16

17

18 การทดสอบ independence Ho : ปัจจัยทั้งสองเป็นอิสระต่อกัน Ha : ปัจจัยทั้งสองไม่เป็นอิสระต่อกัน

19

20

21 Chi-square กับการทดสอบ แนวโน้ม Ho : สัดส่วนมีแนวโน้มในการเพิ่มหรือลดเมื่อ เปลี่ยนแปลงระดับชองปัจจัยหลัก Ha : สัดส่วนไม่มีแนวโน้มในการเพิ่มหรือลดเมื่อ เปลี่ยนแปลงระดับชองปัจจัยหลัก

22

23

24 Chi-square กับการวัดข้อมูลซ้ำจาก หน่วยทดลอง

25

26

27 Chi-square กับ case-control และ risk- study

28

29

30

31

32

33


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์ข้อมูล เชิง non- parametric พีระพงษ์ แพงไพรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google