งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สกลนคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สกลนคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สกลนคร

2 นายทรงพล แสงงาม ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงานทันต สาธารณสุข นางน้ำทิพย์ จินดามณี จพ. ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน นางอนันนงค์ สุวรรณ ไตรย์ จพ. ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน นางนพวรรณ นาสิน พร้อม จพ. ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน นางธันยพัต สิทธิ โคตร จพ. ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน

3 นายทรงพล แสงงาม ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงานทันต สาธารณสุข

4 นายทรงพล แสงงาม ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงานทันต สาธารณสุข นางน้ำทิพย์ จินดามณี จพ. ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน

5 นายทรงพล แสงงาม ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงานทันต สาธารณสุข นางอนันนงค์ สุวรรณ ไตรย์ จพ. ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน

6 นายทรงพล แสงงาม ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงานทันต สาธารณสุข นางนพวรรณ นาสิน พร้อม จพ. ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน

7 นายทรงพล แสงงาม ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงานทันต สาธารณสุข นางธันยพัต สิทธิ โคตร จพ. ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน

8 นายทรงพล แสงงาม ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงานทันต สาธารณสุข นางน้ำทิพย์ จินดามณี จพ. ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน นางอนันนงค์ สุวรรณ ไตรย์ จพ. ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน นางนพวรรณ นาสิน พร้อม จพ. ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน นางธันยพัต สิทธิ โคตร จพ. ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สกลนคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google