งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลท้องถิ่นบ้านขิงแคง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลท้องถิ่นบ้านขิงแคง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลท้องถิ่นบ้านขิงแคง
ต.แก้งแก อ.โกสุมพิสัย

2 ประวัติความเป็นมาของตำบล
ตำบลแก้งแกเป็นตำบลที่มีสภาพภูมิประเทศแตกต่างกันโดยมีแม่น้ำชีเป็นเส้นแบ่งความแตกต่างรอบๆ บริเวณแม่น้ำจะมีต้นแกขึ้นมากมายชาวบ้าน จึงเรียกติดปากว่า แก้งแก ในปีพุทธศักราช 2537 แยกการปกครองออกเป็นอีกตำบลหนึ่งคือตำบลเลิงใต้ โดยใช้แม่น้ำชีแบ่งแนวเขตตำบล

3 ปัจจุบันตำบลแก้งแกมี 10 หมู่บ้าน
1. บ้านแก้งแก บ้านหนองกุงวันดี 2. บ้านแก้งใหญ่ บ้านหัวขัว 3. บ้านโนนใหญ่ บ้านหนองกุงน้อย 4. บ้านหนองกุงน้อย บ้านสุขสวัสดิ์ 5. บ้านขิงแคง บ้านแก้งน้อย

4 อาณาเขตของตำบล ทิศเหนือ ติดกับ ต.เลิงใต้ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ทิศใต้ ติดกับ ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

5 จำนวนประชากร - เป็นชาย1,951คน - เป็นหญิง1,956คน
จำนวนประชากรทั้งสิ้น3,907คน - เป็นชาย1,951คน - เป็นหญิง1,956คน

6 ประวัติหมู่บ้าน ผู้ที่ก่อตั้งหมู่บ้านคือ นายสีหคลัง อามาตย์ ย้ายมาจากบ้านแก้งใหญ่สาเหตุที่ย้ายมาคือที่ดินอุดมสมบูรณ์ย้ายมาเป็นครอบครัวแรกหลังจากนั้นก็มีคนจากจังหวัดร้อยเอ็ดเดินทางมาอยู่ด้วยในตอนนั้นมีอยู่ประมาณ 10 ครัวเรือนและสาเหตุที่ตั้งชื่อหมู่บ้านขิงแคงเพราะตรงโนนบ้านมีขิงแคงขึ้นอยู่มากมายจึงได้เรียกชื่อนี้ตลอดมาและขิงแคงที่ว่านี้ก็คือกระชายนั่นเอง

7 ผู้ใหญ่บ้านคนแรกถึงปัจจุบันคือ
1. นายสีหคลัง อามาตย์ 6.นายศรี แก้วสง่า 2. นายอ้วน อามาตย์ 7.นายสวัสดิ์ สิทธิเนตร 3.นายหิน มูลเปา 4.นายพัน สีทะลัง 5. นายซอม ศรีมาตย์

8 ประวัติการก่อตั้งกลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษ
ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2537 มีสมาชิก 33 คนมีเนื้อที่ 27 ไร่ โดยที่ศูนย์มีชัยออกมาสำรวจเพื่อที่จะก่อตั้งกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษแต่ชาวบ้านยังไม่มีการตอบตกลงและทาง ศูนย์มีชัยได้พาชาวบ้านไปดูงานเรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษในโครงการบาดาลลอยฟ้าหลังจากนั้นชาวบ้านก็เรียกกันประชุมเพื่อที่จะรวบรวมสมาชิกในการก่อตั้งกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษได้จำนวน 33 คนจากนั้นศูนย์มีชัยก็ได้ให้ งบประมาณในการก่อตั้งกลุ่มจำนวน 297,000 บาท

9 สมาชิกต้องส่งคืนให้กับศูนย์มีชัยทุกเดือนเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ซื้อมาทำสวนผักปลอดสารพิษจะต้องใช้คืนเป็นจำนวนเงิน 9,000 บาทจะไม่มีดอกเบี้ยใช้เวลาในการคืนต้นทุนให้กับทางศูนย์มีชัยเป็นเวลา 3 ปีสมาชิกทุกคนจะได้พื้นที่ในการปลูกผักคนละ 2 งาน

10 ต้นแก

11 ต้นขิงแคง

12 ทางเข้าหมู่บ้านหมู่บ้านขิงแคง

13 ป้ายจุดสาธิตผักปลอดภัยจากสารพิษ

14 การตากดิน

15 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแก

16 ไถดึงใช้สำหรับทำแปลงผัก

17 มุ้งที่ใช้กางให้ผัก

18 การเตรียมดิน

19 ต้นกล้าประมาณ 15 วัน

20 ประมาณ 20 วัน

21 ประมาณ 30 วัน

22 ประมาณ 40 วัน

23 ประมาณ 50 วัน

24 การเก็บผลผลิต

25 จัดทำโดย นางสาวลัดดาวรรณ ซ้ายขวา รหัสประจำตัว โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 4.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลท้องถิ่นบ้านขิงแคง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google