งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลท้องถิ่นบ้าน ขิงแคง ต. แก้งแก อ. โกสุมพิสัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลท้องถิ่นบ้าน ขิงแคง ต. แก้งแก อ. โกสุมพิสัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลท้องถิ่นบ้าน ขิงแคง ต. แก้งแก อ. โกสุมพิสัย

2 ประวัติความเป็นมาของ ตำบล ตำบลแก้งแกเป็นตำบลที่มี สภาพภูมิประเทศแตกต่างกันโดยมี แม่น้ำชีเป็นเส้นแบ่งความแตกต่าง รอบๆ บริเวณแม่น้ำจะมีต้นแกขึ้น มากมายชาวบ้าน จึงเรียกติดปากว่า แก้งแก ในปี พุทธศักราช 2537 แยกการ ปกครองออกเป็นอีกตำบลหนึ่งคือ ตำบลเลิงใต้ โดยใช้แม่น้ำชีแบ่งแนวเขตตำบล

3 ปัจจุบันตำบลแก้งแกมี 10 หมู่บ้าน 1. บ้านแก้งแก 6. บ้านหนองกุงวันดี 2. บ้านแก้งใหญ่ 7. บ้านหัวขัว 3. บ้านโนนใหญ่ 8. บ้านหนองกุงน้อย 4. บ้านหนองกุงน้อย 9. บ้านสุขสวัสดิ์ 5. บ้านขิงแคง 10. บ้าน แก้งน้อย

4 อาณาเขตของ ตำบล ทิศเหนือ ติดกับ ต. เลิงใต้ อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม ทิศใต้ ติดกับ ต. บรบือ อ. บรบือ จ. มหาสารคาม ทิศตะวันออก ติดกับ ต. ท่าสองคอน อ. เมือง จ. มหาสารคาม ทิศตะวันตก ติดกับ ต. หัวขวาง อ. โกสุม พิสัย จ. มหาสารคาม

5 จำนวนประชากร จำนวนประชากรทั้งสิ้น 3,907 คน - เป็นชาย 1,951 คน - เป็นหญิง 1,956 คน

6 ประวัติหมู่บ้าน ผู้ที่ก่อตั้งหมู่บ้านคือ นายสีหคลัง อามาตย์ ย้ายมาจากบ้านแก้งใหญ่ สาเหตุที่ย้ายมาคือที่ดินอุดมสมบูรณ์ ย้ายมาเป็นครอบครัวแรกหลังจากนั้น ก็มีคนจากจังหวัดร้อยเอ็ดเดินทางมา อยู่ด้วยในตอนนั้นมีอยู่ประมาณ 10 ครัวเรือนและสาเหตุที่ตั้งชื่อหมู่บ้าน ขิงแคงเพราะตรงโนนบ้านมีขิงแคง ขึ้นอยู่มากมายจึงได้เรียกชื่อนี้ตลอด มาและขิงแคงที่ว่านี้ก็คือกระชาย นั่นเอง

7 ผู้ใหญ่บ้านคนแรกถึง ปัจจุบันคือ 1. นายสีหคลัง อามาตย์ 6. นาย ศรี แก้วสง่า 2. นายอ้วน อามาตย์ 7. นายสวัสดิ์ สิทธิเนตร 3. นายหิน มูลเปา 4. นายพัน สีทะลัง 5. นายซอม ศรีมาตย์

8 ประวัติการก่อตั้งกลุ่มเกษตรกร ปลูกผักปลอดสารพิษ ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2537 มี สมาชิก 33 คนมีเนื้อที่ 27 ไร่ โดยที่ศูนย์ มีชัยออกมาสำรวจเพื่อที่จะก่อตั้งกลุ่ม ปลูกผักปลอดสารพิษแต่ชาวบ้านยังไม่มี การตอบตกลงและทาง ศูนย์มีชัยได้พาชาวบ้านไปดูงานเรื่องการ ปลูกผักปลอดสารพิษในโครงการบาดาล ลอยฟ้าหลังจากนั้นชาวบ้านก็เรียกกัน ประชุมเพื่อที่จะรวบรวมสมาชิกในการ ก่อตั้งกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษได้ จำนวน 33 คนจากนั้นศูนย์มีชัยก็ได้ให้ งบประมาณในการก่อตั้งกลุ่มจำนวน 297,000 บาท

9 สมาชิกต้องส่งคืนให้กับศูนย์มีชัยทุก เดือนเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ซื้อมาทำสวน ผักปลอดสารพิษจะต้องใช้คืนเป็นจำนวน เงิน 9,000 บาทจะไม่มีดอกเบี้ยใช้เวลา ในการคืนต้นทุนให้กับทางศูนย์มีชัยเป็น เวลา 3 ปีสมาชิกทุกคนจะได้พื้นที่ในการ ปลูกผักคนละ 2 งาน

10 ต้นแก

11 ต้นขิง แคง

12 ทางเข้าหมู่บ้านหมู่บ้าน ขิงแคง

13 ป้ายจุดสาธิตผักปลอดภัย จากสารพิษ

14 การตากดิน

15 องค์การบริหารส่วน ตำบลแก้งแก

16 ไถดึงใช้สำหรับทำ แปลงผัก

17 มุ้งที่ใช้กางให้ผัก

18 การเตรียม ดิน

19 ต้นกล้าประมาณ 15 วัน

20 ประมาณ 20 วัน

21 ประมาณ 30 วัน

22 ประมาณ 40 วัน

23 ประมาณ 50 วัน

24 การเก็บ ผลผลิต

25 จัดทำโดย นางสาวลัดดาวรรณ ซ้ายขวา รหัสประจำตัว 444303122 โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และ สารนิเทศศาสตร์ 4.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลท้องถิ่นบ้าน ขิงแคง ต. แก้งแก อ. โกสุมพิสัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google