งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Life is beautiful with People like you in it. ชีวิตช่างงดงามนัก เมื่อมีคนอย่างคุณอยู่ด้วย จาก website ข้อคิดคำคมฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Life is beautiful with People like you in it. ชีวิตช่างงดงามนัก เมื่อมีคนอย่างคุณอยู่ด้วย จาก website ข้อคิดคำคมฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Life is beautiful with People like you in it. ชีวิตช่างงดงามนัก เมื่อมีคนอย่างคุณอยู่ด้วย จาก website ข้อคิดคำคมฯ

2 กุหลาบที่ไร้หนาม ในโลกนี้ มีเพียงสิ่งเดียว คือ มิตรภาพ จาก โกวเล้ง

3 “Do what you can, with what you have, where you are.”

4 ทำในสิ่งที่คุณ สามารถจะทำได้ พร้อมกับสิ่งที่คุณมี และที่ที่คุณอยู่ จาก website ข้อคิดคำคมฯ

5 Move out man! Life is fleeting by. Do something worthwhile, before you die. Leave behind a work sublime, that will outlive you and time.

6 อันชีวิตคนเรา ช่างสั้นนัก ต้องรู้จักทำประโยชน์ก่อนจะ สาย ทิ้งไว้เป็นอนุสรณ์หลังความ ตาย มีความหมายคงอยู่ ตลอดไป จาก Alfred A. Montapert

7 หน้าที่ของมนุษย์ คือ การช่วยเหลือบุคคลผู้ที่ อ่อนแอกว่าเรา มิใช่เอาเปรียบผู้อื่นที่ อ่อนแอกว่า จาก ภาษิต ตะวันตก

8 Seize the day. Make your lives extraordinary. ทำวันนี้ ให้ดีที่สุด แล้วชีวิตคุณจะไม่ธรรมดา จาก website ข้อคิดคำคมฯ

9 Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly.

10 คนที่กล้าที่จะพ่าย แพ้เท่านั้น ที่จะประสบ ความสำเร็จ อย่างยิ่งใหญ่ จาก website ข้อคิดคำคมฯ

11 “It is you more happy to give something than to get something.” From Act 20:35

12 “ การให้เป็นเหตุ ให้ มีความสุขยิ่ง กว่าการรับ ” จาก กิจการ 20:35

13 “Whoever has a bountiful eye will be blessed, for he shares his bread with the poor.” Proverb 22:9

14 “ คนใจกว้างจะ ได้รับพระพร เพราะเขาแบ่งปัน แก่ผู้ขัดสน ” สุภาษิต 22:9

15

16 “For it is in giving that we receive.” จาก นักบุญ Francis “ “ เพราะว่าการให้ จึง ทำให้เราได้รับ ”

17 “ ความรัก คือ การให้ ความอบอุ่น คือการรับ ” จาก website ข้อคิดคำคมฯ

18 ไม่เสียสละ..... ชัยชนะไม่ เกิด จาก website ข้อคิดคำคมฯ

19 Learn to listen. Opportunity sometimes knocks very softly.

20 จงรู้จักฟังให้ดี โอกาสทองบางทีมันก็ มาถึง แบบแว่ว ๆ เท่านั้น จาก website ข้อคิดคำคมฯ

21 Never use profanity. อย่าพูดคำหยาบคาย เป็นอันขาด จาก website ข้อคิดคำคมฯ

22 Don't mess with drugs, and don't associate with those who do.

23 อย่าไปยุ่งกับ ยาเสพย์ติด แล้วก็อย่าไปคบค้า สมาคม กับคนที่ยุ่งเกี่ยวกับ ยาเสพย์ติด จาก website ข้อคิดคำคมฯ

24 Be punctua l and insist on it in others

25 จงเป็นคนตรงต่อ เวลา แล้วเรียกร้องให้คน อื่น ตรงต่อเวลาด้วย จาก website ข้อคิดคำคมฯ

26 Avoid negative people. หลีกเลี่ยงคนที่ มองโลกในแง่ ร้าย จาก website ข้อคิดคำคมฯ

27 Never criticize the person who signs your paycheck. If you are unhappy with your job, resign.

28 อย่าวิจารณ์นายจ้าง ถ้าทำงานกับเขาแล้ว ไม่มีความสุข ก็ลาออกเสีย จาก website ข้อคิดคำคมฯ

29 Become the most positive and enthusiastic person you know.

30 จงทำตนให้เป็นคน ที่กระตือรือร้นที่สุด เท่าที่เราเคยรู้จัก จาก website ข้อคิดคำคมฯ


ดาวน์โหลด ppt Life is beautiful with People like you in it. ชีวิตช่างงดงามนัก เมื่อมีคนอย่างคุณอยู่ด้วย จาก website ข้อคิดคำคมฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google