งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พืชอาหารสัตว์ที่สำคัญ ของประเทศไทย. หญ้ารูซี่ Ruzi Grass มีอายุหลายปี มีอายุหลายปี มีเหง้าเละข้อสั้น มีใบมาก มีเหง้าเละข้อสั้น มีใบมาก มีขนปกคลุมแผ่นใบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พืชอาหารสัตว์ที่สำคัญ ของประเทศไทย. หญ้ารูซี่ Ruzi Grass มีอายุหลายปี มีอายุหลายปี มีเหง้าเละข้อสั้น มีใบมาก มีเหง้าเละข้อสั้น มีใบมาก มีขนปกคลุมแผ่นใบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พืชอาหารสัตว์ที่สำคัญ ของประเทศไทย

2 หญ้ารูซี่ Ruzi Grass มีอายุหลายปี มีอายุหลายปี มีเหง้าเละข้อสั้น มีใบมาก มีเหง้าเละข้อสั้น มีใบมาก มีขนปกคลุมแผ่นใบ มีขนปกคลุมแผ่นใบ สามารถอยู่ได้ในหน้าแล้ง สามารถอยู่ได้ในหน้าแล้ง ไม่ทนน้ำขังเป็นระยะ เวลานานๆ ไม่ทนน้ำขังเป็นระยะ เวลานานๆ ปลูกโดยใช้เมล็ดอัตรา 2 กก. ต่อไร่ ปลูกโดยใช้เมล็ดอัตรา 2 กก. ต่อไร่

3 หญ้าขน Para Grass, Mauritius เป็นหญ้าอายุหลายปี ลำต้นมีทั้งตั้งตรงและ ทอดไปตามผิวดิน ข้อที่สัมผัสผิวดินจะ ออกรากและแตกหน่อ ชอบขึ้นในที่ชื้นแฉะ ไม่ทนสภาพแห้งแล้ง นาน ๆ ปลูก โดยใช้ลำต้นที่ แก่แล้ว

4 หญ้ากินนี Guinea เป็นหญ้าอายุหลายปี แตกกอค่อนข้างตรงคล้าย ตะไคร้ ทนแล้งได้ดี ทนต่อน้ำขังได้ 5-10 วัน ปลูก 1. ใช้เมล็ดอัตรา 2 กกต่อไร่ 2. ใช้หน่อพันธุ์

5 หญ้าซิกแนลนอน Signnal Grass เป็นหญ้าอายุหลายปี ทนต่อการแทะเล็ม และการเหยียบย่ำได้ ดี มีการเจริญแบบต้น เลื้อย การปลูก ใช้เมล็ดที่เก็บมาแล้ว 6-8 เดือนหว่าน 2 กก. ต่อไร่ เมล็ดมีราคาแพงและ ความงอกต่ำ การใช้หน่อพันธุ์ปลูก 50x50 ซม

6 หญ้าเนเปียร์ Napiar เป็นหญ้าประเภทกอตั้ง มีอายุหลายปี แตกหน่อจากผิวดิน ไม่ชอบน้ำท่วมขัง ลำต้นมีขนาดใหญ่สูง 2-6 เมตร การปลูก โดยใช้ส่วน ของลำต้น

7 หญ้าสตาร์ African star ลำต้นเป็นเถาเลื้อยมี ไหลประสานเป็น ร่างแห เจริญเติบโตเร็ว ขึ้น ได้ดีแม้แต่ที่สูง ทนต่อการแทะเล็ม และเหยียบย่ำของ สัตว์ การปลูก ใช้ส่วนของ ลำต้นขยายพันธุ์

8

9 ถั่วฮามาต้า หรือ เวอรา โนสไตโล Hamata, Verano stylo เป็นถั่วไม้เนื้ออ่อน ลำต้น ตั้งตรง อายุมากขึ้นจะแผ่กิ่งก้าน ออกทางด้านข้าง ออกดอกที่ปลายยอด ใบ ย่อยรูปร่างคล้ายหอก ขึ้นได้ในดินหลายชนิด ปรับตัวเข้ากับ สภาพแวดล้อมบริเวณที่ แห้งแล้งได้ดี การปลูก โดยใช้เมล็ด 2-6 กก. ต่อไร่

10 ถั่วท่าพระสไตโล Stylosanthes guinensis เป็นถั่วที่มีอายุ 2-3 ปีทรง พุ่มตั้งตรง สูงประมาณ 1 เมตร มีกิ่งแขนงหนาแน่น มีลำ ต้นและระบบรากที่ แข็งแรง ทนแล้งได้ดี แต่ไม่ทนน้ำ ท่วมขัง ให้ผลผลิตสูงติดเมล็ดได้ ดี การปลูก โดยใช้เมล็ดอัตรา 2 กก. ต่อไร่ โดยการหว่าน หรือโรยเป็นแถว

11 ถั่วคาวาลเคด Cavalcade เป็นพืชฤดูเดียว มี การเจริญแบบเถา เลื้อยยาวประมาณ 2 เมตร ขึ้นได้ในที่ดอนดินมี ความอุดมสมบูรณ์ และน้ำไม่ท่วมขัง ใบมีลักษณะเป็นรูป หอกเรียวยาว เมื่อแห้งใบไม่ร่วง เหมาะทำหญ้าแห้ง สัตว์ชอบกิน การปลูก โดยใช้แมล็ด หว่าน 4 กก. ต่อไร่ หรือโรยเป็นแถว 25x50 ซม.

12 ถั่วเซนโตรหรือ ถั่วลาย Centrosema เจริญเติบโตแบบเถาเลื้อย มีรากตามข้อ มีอายุหลาย ปี ใบไม่มีขน ดอกสีม่วงอ่อน ทนต่อความแห้งแล้งและ การแทะเล็มของสัตว์ได้ดี สัตว์ชอบกิน การปลูก ใช้เมล็ด อัตรา 2 กก. ต่อไร่ นิยมปลูกร่วมกับหญ้าชนิด อื่นๆเป็นทุ่งหญ้าผสม เช่น กินนี หญ้าขน

13 ถั่วเซอราโตร Sirato ลำต้นมีขนขึ้นอยู่ทั่วไป ใบย่อยที่อยู่ด้านข้างมี ลักษณะคล้ายรูปไข่ ใบมีส่วนเว้าเข้าไป มีระบบรากดี ทนแล้งได้ดี ไม่ชอบน้ำขัง การปลูก ใช้เมล็ดอัตรา 2 กก. ต่อไร่ นิยมปลูกร่วมกับหญ้า ชนิดอื่นๆเป็นทุ่งหญ้าผสม เช่น กินนี หญ้าขน

14 1. ส่วนเหลือจากการ เพาะปลูก 2. ส่วนเหลือจากโรงงาน อุตสาหกรรม

15 1. ส่วนเหลือจากการเพาะปลูก ฟางข้าว มากที่สุด ยอดอ้อย มากแต่ใช้ประโยชน์ น้อย ต้น ข้าวโพด เปลือกข้าวโพด ซัง ข้าวโพด เปลือก หาได้เฉพาะ พื้นที่

16 2. ส่วนเหลือจากโรงงาน อุตสาหกรรม กากเบียร์ สด แห้ง กากน้ำถั่ว เหลือง เปลือกสัปปะ รด ชานอ้อย กากเอทานอล กากมัน สำปะหลัง


ดาวน์โหลด ppt พืชอาหารสัตว์ที่สำคัญ ของประเทศไทย. หญ้ารูซี่ Ruzi Grass มีอายุหลายปี มีอายุหลายปี มีเหง้าเละข้อสั้น มีใบมาก มีเหง้าเละข้อสั้น มีใบมาก มีขนปกคลุมแผ่นใบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google