งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พืชอาหารสัตว์ที่สำคัญของประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พืชอาหารสัตว์ที่สำคัญของประเทศไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พืชอาหารสัตว์ที่สำคัญของประเทศไทย

2 หญ้ารูซี่ Ruzi Grass มีอายุหลายปี มีเหง้าเละข้อสั้น มีใบมาก
มีขนปกคลุมแผ่นใบ สามารถอยู่ได้ในหน้าแล้ง ไม่ทนน้ำขังเป็นระยะเวลานานๆ ปลูกโดยใช้เมล็ดอัตรา 2 กก.ต่อไร่

3 หญ้าขน Para Grass, Mauritius
เป็นหญ้าอายุหลายปี ลำต้นมีทั้งตั้งตรงและทอดไปตามผิวดิน ข้อที่สัมผัสผิวดินจะออกรากและแตกหน่อ ชอบขึ้นในที่ชื้นแฉะ ไม่ทนสภาพแห้งแล้งนาน ๆ ปลูก โดยใช้ลำต้นที่แก่แล้ว

4 หญ้ากินนี Guinea เป็นหญ้าอายุหลายปี แตกกอค่อนข้างตรงคล้ายตะไคร้
ทนแล้งได้ดี ทนต่อน้ำขังได้ 5-10วัน ปลูก 1.ใช้เมล็ดอัตรา 2 กกต่อไร่ 2.ใช้หน่อพันธุ์

5 หญ้าซิกแนลนอน Signnal Grass
เป็นหญ้าอายุหลายปี ทนต่อการแทะเล็มและการเหยียบย่ำได้ดี มีการเจริญแบบต้นเลื้อย การปลูก ใช้เมล็ดที่เก็บมาแล้ว 6-8 เดือนหว่าน 2 กก.ต่อไร่ เมล็ดมีราคาแพงและความงอกต่ำ การใช้หน่อพันธุ์ปลูก 50x50ซม

6 หญ้าเนเปียร์ Napiar เป็นหญ้าประเภทกอตั้ง มีอายุหลายปี แตกหน่อจากผิวดิน
ไม่ชอบน้ำท่วมขัง ลำต้นมีขนาดใหญ่สูง 2-6เมตร การปลูก โดยใช้ส่วนของลำต้น

7 หญ้าสตาร์ African star
ลำต้นเป็นเถาเลื้อยมีไหลประสานเป็นร่างแห เจริญเติบโตเร็ว ขึ้นได้ดีแม้แต่ที่สูง ทนต่อการแทะเล็มและเหยียบย่ำของสัตว์ การปลูก ใช้ส่วนของลำต้นขยายพันธุ์

8 พันธุ์ถั่วอาหารสัตว์ที่แนะนำ

9 ถั่วฮามาต้า หรือ เวอราโนสไตโล Hamata , Verano stylo
เป็นถั่วไม้เนื้ออ่อน ลำต้นตั้งตรง อายุมากขึ้นจะแผ่กิ่งก้านออกทางด้านข้าง ออกดอกที่ปลายยอด ใบย่อยรูปร่างคล้ายหอก ขึ้นได้ในดินหลายชนิด ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมบริเวณที่แห้งแล้งได้ดี การปลูก โดยใช้เมล็ด 2-6 กก.ต่อไร่

10 ถั่วท่าพระสไตโล Stylosanthes guinensis
เป็นถั่วที่มีอายุ 2-3 ปีทรงพุ่มตั้งตรง สูงประมาณ 1 เมตร มีกิ่งแขนงหนาแน่น มีลำต้นและระบบรากที่แข็งแรง ทนแล้งได้ดี แต่ไม่ทนน้ำท่วมขัง ให้ผลผลิตสูงติดเมล็ดได้ดี การปลูก โดยใช้เมล็ดอัตรา 2กก.ต่อไร่ โดยการหว่านหรือโรยเป็นแถว

11 ถั่วคาวาลเคด Cavalcade
เป็นพืชฤดูเดียว มีการเจริญแบบเถาเลื้อยยาวประมาณ 2 เมตร ขึ้นได้ในที่ดอนดินมีความอุดมสมบูรณ์และน้ำไม่ท่วมขัง ใบมีลักษณะเป็นรูปหอกเรียวยาว เมื่อแห้งใบไม่ร่วงเหมาะทำหญ้าแห้ง สัตว์ชอบกิน การปลูก โดยใช้แมล็ดหว่าน 4กก.ต่อไร่ หรือโรยเป็นแถว 25x50 ซม.

12 ถั่วเซนโตรหรือ ถั่วลาย Centrosema
เจริญเติบโตแบบเถาเลื้อย มีรากตามข้อ มีอายุหลายปี ใบไม่มีขน ดอกสีม่วงอ่อน ทนต่อความแห้งแล้งและการแทะเล็มของสัตว์ได้ดี สัตว์ชอบกิน การปลูก ใช้เมล็ด อัตรา 2 กก.ต่อไร่ นิยมปลูกร่วมกับหญ้าชนิดอื่นๆเป็นทุ่งหญ้าผสม เช่น กินนี หญ้าขน

13 ถั่วเซอราโตร Sirato ลำต้นมีขนขึ้นอยู่ทั่วไป
ใบย่อยที่อยู่ด้านข้างมีลักษณะคล้ายรูปไข่ ใบมีส่วนเว้าเข้าไป มีระบบรากดี ทนแล้งได้ดี ไม่ชอบน้ำขัง การปลูก ใช้เมล็ดอัตรา 2 กก.ต่อไร่ นิยมปลูกร่วมกับหญ้าชนิดอื่นๆเป็นทุ่งหญ้าผสม เช่น กินนี หญ้าขน

14 ส่วนเหลือทางการเกษตรสำหรับโคนม
ส่วนเหลือจากการเพาะปลูก ส่วนเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรม

15 1. ส่วนเหลือจากการเพาะปลูก
ฟางข้าว มากที่สุด ยอดอ้อย มากแต่ใช้ประโยชน์น้อย ต้นข้าวโพด เปลือกข้าวโพด ซังข้าวโพด เปลือก หาได้เฉพาะพื้นที่

16 2. ส่วนเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรม
กากเบียร์ สด แห้ง กากน้ำถั่วเหลือง เปลือกสัปปะรด ชานอ้อย กากเอทานอล กากมันสำปะหลัง


ดาวน์โหลด ppt พืชอาหารสัตว์ที่สำคัญของประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google