งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบข้อมูลสารสนเทศ Data Management Center (DMC)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบข้อมูลสารสนเทศ Data Management Center (DMC)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบข้อมูลสารสนเทศ Data Management Center (DMC)

2 โปรแกรมปัจจุบัน DMC B-OBEC M-OBEC EMIS Gis

3 ปีการศึกษา 2558 บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ในโปรแกรม DMC ผ่านเว็บไซต์ เปิดระบบเป็นทางการวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ผู้ใช้งานทุกคนเข้าไปแก้ไขข้อมูล ,เบอร์โทรศัพท์ ของตนเอง โรงเรียนกรอกข้อมูลพื้นฐานเพิ่มเติม ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ชั้นเรียนที่เปิด ห้องเรียนที่เปิด ฯลฯ

4 ปีการศึกษา 2558 เด็กที่มีอายุไม่ถึงเกณฑ์ตั้งแต่รอบ 10 มิ.ย.57 ในรอบสิ้นปีนี้ยังคงโดนตัด ออกจากระบบ (นับอายุตั้งแต่ต้นปี) ให้ไปกรอกเข้าใน 10 มิย. 58 แทน เด็ก G ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลในหน้า “เพิ่มนักเรียนติด G (ไม่มีมีบัตร ประชาชนของประเทศไทย)” แล้วให้เขตฯกดอนุมัติเหมือนเดิม

5 ข้อมูลที่ปรับปรุงเพิ่มเติม
ประเภทนักเรียน 7. นร.นสว.ขอโอกาส 8. นร.โครงการ IP (Intensive program) 1.นร.ปกติ (ปกติทุกคนอัพเดตเป็นข้อนี้แล้ว) 9. นร โครงการ EP (English program) 2. นร.พิการเรียนร่วม ที่รับงบประมาณจาก สนผ (นร. พิการทุกคนอัพเดตเป็นข้อนี้แล้ว) 10.นร โครงการ MEP (Mini English program) 3. นร.พิการเรียนร่วม ที่รับงบประมาณจาก สนผ และ สศศ (โรงเรียนไหนที่มีนักเรียนรับงบจาก สศศ ให้ มาแก้ไขเพิ่มเติม) 11.นร.ที่เรียนหลักสูตรคู่ขนานสามัญ - อาชีวศึกษา 4.นร. โครงการแลกเปลี่ยน 5 นร. ศูนย์การเรียน 6. นร.home school

6 ปฏิทินการปฏิบัติงาน DMC Term1 ปีการศึกษา โรงเรียนดำเนินการแล้วเสร็จ 30 พ.ค. 2558 สพป.น่านเขต 1 ตรวจสอบข้อมูล วันที่ มิ.ย.2558 ข้อมูล EMIS เพื่อบันทึกข้อมูล EFA, ครู และบุคลากรทางกรทางการศึกษา ลูกจ้าง อัตราจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ (ภายใน 30 มิ.ย.2558) และข้อมูลครุภัณฑ์ทางการศึกษา (M-OBEC) (ภายในวันที่ 20 พ.ย. 2558) ปรับปรุงข้อมูล B-OBEC (ภายในวันที่ 20 พ.ย. 2558)

7 คุณภาพของข้อมูล DMC 2558 เช็ครายการข้อมูลการบันทึก 25 รายการ ในเมนู จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศเพื่อยืนยันข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลที่จะได้รับจัดสรรงบประมาณ เช่น เด็ก ด้อยโอกาสฯ เด็กพิการ จำนวนนักเรียนรายชั้นให้ครบถ้วน นักเรียนพักนอนให้ส่งแบบรายงานวันที่ 30 พ.ค.2558 เป็น หนังสือราชการเพื่อของบก่อน

8 EMIS

9 EMIS

10 B-OBEC http://bobec.bopp-obec.info/

11 ช่องทางการติดต่อ กับ งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน
ช่องทางการติดต่อ กับ งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน Facebook : Busaba Areanan (บุษบา) Line : ID line : niuyny เบอร์สำนักงาน : Facebook : Jeeraporn Piyodthip (จีราพร) Line : Line กลุ่ม DMC


ดาวน์โหลด ppt ระบบข้อมูลสารสนเทศ Data Management Center (DMC)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google