งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบข้อมูล สารสนเทศ Data Management Center (DMC).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบข้อมูล สารสนเทศ Data Management Center (DMC)."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบข้อมูล สารสนเทศ Data Management Center (DMC)

2 โปรแกรมปัจจุบัน DMC B-OBEC M-OBEC EMISGis

3 ปีการศึกษา 2558  บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ในโปรแกรม DMC ผ่านเว็บไซต์ http://portal.bopp-obec.info/obec58/ http://portal.bopp-obec.info/obec58/  เปิดระบบเป็นทางการวันที่ 15 พฤษภาคม 2558  ผู้ใช้งานทุกคนเข้าไปแก้ไขข้อมูล Email, เบอร์ โทรศัพท์ ของตนเอง  โรงเรียนกรอกข้อมูลพื้นฐานเพิ่มเติม ตรวจสอบ ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ชั้นเรียนที่เปิด ห้องเรียนที่เปิด ฯลฯ

4 ปีการศึกษา 2558  เด็กที่มีอายุไม่ถึงเกณฑ์ตั้งแต่รอบ 10 มิ. ย.57 ในรอบสิ้นปีนี้ยังคงโดนตัดออกจากระบบ ( นับ อายุตั้งแต่ต้นปี ) ให้ไปกรอกเข้าใน 10 มิย. 58 แทน  เด็ก G ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลในหน้า “ เพิ่ม นักเรียนติด G ( ไม่มีมีบัตรประชาชนของ ประเทศไทย )” แล้วให้เขตฯกดอนุมัติ เหมือนเดิม

5 ข้อมูลที่ปรับปรุงเพิ่มเติม ประเภทนักเรียน  1. นร. ปกติ ( ปกติทุกคนอัพเดตเป็นข้อนี้แล้ว )  2. นร. พิการเรียนร่วม ที่รับงบประมาณจาก สนผ ( นร. พิการทุกคนอัพเดตเป็นข้อนี้แล้ว )  3. นร. พิการเรียนร่วม ที่รับงบประมาณจาก สนผ และ สศศ ( โรงเรียนไหนที่มีนักเรียนรับงบจาก สศศ ให้มา แก้ไขเพิ่มเติม )  4. นร. โครงการแลกเปลี่ยน  5 นร. ศูนย์การเรียน  6. นร.home school  7. นร. นสว. ขอโอกาส  8. นร. โครงการ IP (Intensive program)  9. นร โครงการ EP (English program)  10. นร โครงการ MEP (Mini English program)  11. นร. ที่เรียนหลักสูตรคู่ขนานสามัญ - อาชีวศึกษา

6 ปฏิทินการปฏิบัติงาน  DMC Term1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนดำเนินการแล้ว เสร็จ 30 พ. ค. 2558  สพป. น่านเขต 1 ตรวจสอบข้อมูล วันที่ 1-10 มิ. ย.2558  ข้อมูล EMIS เพื่อบันทึกข้อมูล EFA, ครู และบุคลากรทาง กรทางการศึกษา ลูกจ้าง อัตราจ้างชั่วคราว พนักงาน ราชการ ( ภายใน 30 มิ. ย.2558) และข้อมูลครุภัณฑ์ทางการศึกษา (M-OBEC) ( ภายใน วันที่ 20 พ. ย. 2558)  ปรับปรุงข้อมูล B-OBEC ( ภายในวันที่ 20 พ. ย. 2558)

7 คุณภาพของข้อมูล DMC 2558  เช็ครายการข้อมูลการบันทึก 25 รายการ ในเมนู จำนวนนักเรียนแยกชั้น, เพศเพื่อยืนยันข้อมูล  ตรวจสอบข้อมูลที่จะได้รับจัดสรรงบประมาณ เช่น เด็ก ด้อยโอกาสฯ เด็กพิการ จำนวนนักเรียนรายชั้นให้ครบถ้วน  นักเรียนพักนอนให้ส่งแบบรายงานวันที่ 30 พ. ค.2558 เป็นหนังสือราชการเพื่อของบก่อน

8 EMIS

9

10 B-OBEC http://bobec.bopp-obec.info/

11 ช่องทางการติดต่อ กับ งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่ม นโยบายและแผน  Facebook : Busaba Areanan ( บุษบา ) 0898515157  Line : ID line : niuyny  เบอร์สำนักงาน : 054711328  Facebook : Jeeraporn Piyodthip ( จีราพร ) 089-8515290  Line : 0918527645  Line กลุ่ม DMC


ดาวน์โหลด ppt ระบบข้อมูล สารสนเทศ Data Management Center (DMC).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google