งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รับสมัคร พนักงาน ฝ่ายผลิต คุณสมบัติ : สวัสดิการ : เพศชาย / หญิง อายุ 18-35 ปี วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป รายได้ 300 บาท / วัน ( ไม่รวม OT) ประกันสังคม เบี้ยขยัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รับสมัคร พนักงาน ฝ่ายผลิต คุณสมบัติ : สวัสดิการ : เพศชาย / หญิง อายุ 18-35 ปี วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป รายได้ 300 บาท / วัน ( ไม่รวม OT) ประกันสังคม เบี้ยขยัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รับสมัคร พนักงาน ฝ่ายผลิต คุณสมบัติ : สวัสดิการ : เพศชาย / หญิง อายุ 18-35 ปี วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป รายได้ 300 บาท / วัน ( ไม่รวม OT) ประกันสังคม เบี้ยขยัน ฯลฯ สนใจ ติดต่อสอบถาม โทร : 02- 5921999 ต่อ 1508

2 รับสมัคร เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกัน คุณภาพ (QA/QC) คุณสมบั ติ : เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สามารถทำงานด้านจุลชีววิทยา, Fermentation และเคมีวิเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา สนใจ ติดต่อสอบถาม โทร : 02- 5921999 ต่อ 1508

3 รับสมัคร Production Supervisor จำนวน 1 อัตรา คุณสมบั ติ : เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี ปริญญาตรี ถ้ามีประสบการณ์ด้านโรงงานจะพิจารณาเป็น พิเศษ สนใจ ติดต่อสอบถาม โทร : 02- 5921999 ต่อ 1508

4 รับสมัคร เจ้าหน้าที่วางแผน การผลิต จำนวน 1 อัตรา คุณสมบั ติ : เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี ปริญญาตรี สามารถใช้งาน MS-Office-Excel ได้ดี ถ้ามีประสบการณ์ด้านการวางแผนการผลิตจะ พิจารณาเป็นพิเศษ สนใจ ติดต่อสอบถาม โทร : 02- 5921999 ต่อ 1508


ดาวน์โหลด ppt รับสมัคร พนักงาน ฝ่ายผลิต คุณสมบัติ : สวัสดิการ : เพศชาย / หญิง อายุ 18-35 ปี วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป รายได้ 300 บาท / วัน ( ไม่รวม OT) ประกันสังคม เบี้ยขยัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google