งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ หลวงพ่อ พุทธมงคล ศักดิ์สิทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ หลวงพ่อ พุทธมงคล ศักดิ์สิทธิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ หลวงพ่อ พุทธมงคล ศักดิ์สิทธิ์

2 หลวงพ่อพุทธมงคลศักดิ์เป็นพระ คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดข้างเคียง เป็นที่พึ่งและเป็นศูนย์รวม จิตใจของผู้ที่เคารพนับถือ มานานนับ 30 กว่าปีตั้งแต่อัญเชิญมาประดิษฐาน ณ วัดสังกัสรัตนคีรี

3 สถาน ที่ตั้ง เลขที่ ๔๔๓ ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

4 วัตถุ มงคล

5 ความ เชื่อ

6 เส้นทางการ เดินทาง

7 คณะ ผู้จัดทำ 1. นางสาวทิพย์วดี สีทอง เลขที่ นางสาวเมธาพร สำราญเลิศ วิไล เลขที่ นางสาวนิลาวรรณ ศรีอุทัย เลขที่ นางสาววิจิตรตา ชาญชีวศิลป์ เลขที่ นางสาวทิพย์วดี สีทอง เลขที่ นางสาวเมธาพร สำราญเลิศ วิไล เลขที่ นางสาวนิลาวรรณ ศรีอุทัย เลขที่ นางสาววิจิตรตา ชาญชีวศิลป์ เลขที่ 43

8 ประมวล ภาพ

9 ประมวล ภาพ ( ต่อ )

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 ลำดับการ ปฏิสังขรณ์

33 ( ต่อ )

34 ลำดับการ ปฏิสังขรณ์ ( ต่อ )

35 เอกสารที่ เกี่ยวข้อง

36

37

38

39 ขอบคุณ ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ หลวงพ่อ พุทธมงคล ศักดิ์สิทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google