งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ หลวงพ่อ พุทธมงคล ศักดิ์สิทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ หลวงพ่อ พุทธมงคล ศักดิ์สิทธิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ หลวงพ่อ พุทธมงคล ศักดิ์สิทธิ์

2 หลวงพ่อพุทธมงคลศักดิ์เป็นพระ คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดข้างเคียง เป็นที่พึ่งและเป็นศูนย์รวม จิตใจของผู้ที่เคารพนับถือ มานานนับ 30 กว่าปีตั้งแต่อัญเชิญมาประดิษฐาน ณ วัดสังกัสรัตนคีรี

3 สถาน ที่ตั้ง เลขที่ ๔๔๓ ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

4 วัตถุ มงคล

5 ความ เชื่อ

6 เส้นทางการ เดินทาง

7 คณะ ผู้จัดทำ 1. นางสาวทิพย์วดี สีทอง เลขที่ 19 2. นางสาวเมธาพร สำราญเลิศ วิไล เลขที่ 29 3. นางสาวนิลาวรรณ ศรีอุทัย เลขที่ 37 4. นางสาววิจิตรตา ชาญชีวศิลป์ เลขที่ 43 1. นางสาวทิพย์วดี สีทอง เลขที่ 19 2. นางสาวเมธาพร สำราญเลิศ วิไล เลขที่ 29 3. นางสาวนิลาวรรณ ศรีอุทัย เลขที่ 37 4. นางสาววิจิตรตา ชาญชีวศิลป์ เลขที่ 43

8 ประมวล ภาพ

9 ประมวล ภาพ ( ต่อ )

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 ลำดับการ ปฏิสังขรณ์

33 ( ต่อ )

34 ลำดับการ ปฏิสังขรณ์ ( ต่อ )

35 เอกสารที่ เกี่ยวข้อง

36

37

38

39 ขอบคุณ ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ หลวงพ่อ พุทธมงคล ศักดิ์สิทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google