งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ หลวงพ่อพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ หลวงพ่อพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ หลวงพ่อพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์

2 หลวงพ่อพุทธมงคลศักดิ์เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอุทัยธานี
และจังหวัดข้างเคียง เป็นที่พึ่งและเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้ที่เคารพนับถือ มานานนับ 30 กว่าปีตั้งแต่อัญเชิญมาประดิษฐาน ณ วัดสังกัสรัตนคีรี

3 สถานที่ตั้ง เลขที่ ๔๔๓ ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

4 วัตถุมงคล

5 ความเชื่อ

6 เส้นทางการเดินทาง

7 คณะผู้จัดทำ 1.นางสาวทิพย์วดี สีทอง เลขที่ 19
1.นางสาวทิพย์วดี สีทอง เลขที่ 19 2.นางสาวเมธาพร สำราญเลิศวิไล เลขที่ 29 3.นางสาวนิลาวรรณ ศรีอุทัย เลขที่ 37 4.นางสาววิจิตรตา ชาญชีวศิลป์ เลขที่ 43

8 ประมวลภาพ

9 ประมวลภาพ(ต่อ)

10 ประมวลภาพ(ต่อ)

11 ประมวลภาพ(ต่อ)

12 ประมวลภาพ(ต่อ)

13 ประมวลภาพ(ต่อ)

14 ประมวลภาพ(ต่อ)

15 ประมวลภาพ(ต่อ)

16 ประมวลภาพ(ต่อ)

17 ประมวลภาพ(ต่อ)

18 ประมวลภาพ(ต่อ)

19 ประมวลภาพ(ต่อ)

20 ประมวลภาพ(ต่อ)

21 ประมวลภาพ(ต่อ)

22 ประมวลภาพ(ต่อ)

23 ประมวลภาพ(ต่อ)

24 ประมวลภาพ(ต่อ)

25 ประมวลภาพ(ต่อ)

26 ประมวลภาพ(ต่อ)

27 ประมวลภาพ(ต่อ)

28 ประมวลภาพ(ต่อ)

29 ประมวลภาพ(ต่อ)

30 ประมวลภาพ(ต่อ)

31 ประมวลภาพ(ต่อ)

32 ลำดับการปฏิสังขรณ์ ปี พ.ศ ๒๔๔๒ สร้างบันไดขึ้นเขาสะแกกรัง ปี พ.ศ ๒๔๔๓
สร้างวัดสังกัดรัตนคีรีและสร้างระฆังสมัยวัด ร. ๕ ปี พ.ศ ๒๔๔๖ สร้างวิหารบนยอดเขาสะแกกรัง ปี พ.ศ ๒๔๔๗ สร้างกุฏิหลังวิหารบนยอดเขาสะแกกรัง ปี พ.ศ ๒๔๔๘ สร้างมณฑปบนยอดเขาสะแกกรังและศาลาปรก ปี พ.ศ ๒๔๔๙ สร้างโรงน้ำร้อน ปี พ.ศ ๒๔๕๐ สร้างศาลาคู่บนเขาสะแกกรัง

33 ลำดับการปฏิสังขรณ์ (ต่อ)
ปี พ.ศ ๒๔๕๑ สร้างอุโบสถบนเขาสะแกกรัง ปี พ.ศ ๒๔๕๔ สร้างศาลาทำบุญใหญ่ ปี พ.ศ ๒๔๕๕ สร้างศาลาสะพาน บ่อน้ำ ทำนบ ปี พ.ศ ๒๔๖๕ สร้างหอระฆัง ปี พ.ศ ๒๔๗๘ มณฑปบนยอดเขาสะแกกรังถูกไฟป่าไหม้เสียให้ ปี พ.ศ ๒๔๗๙ สร้างรอกขนของจากพื้นล่างขึ้นยอดเขาสะแกกรัง

34 ลำดับการปฏิสังขรณ์ (ต่อ)
ปี พ.ศ ๒๔๙๘ สร้ามณฑปบนเขาสะแกกรังขึ้นใหม่ ปี พ.ศ ๒๕๔๕ สร้างศาลาอเนกประสงค์ เสร็จ ปี พ.ศ ๒๕๔๗ สร้างต่อเติมขยายวิหารหลวงพ่อพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์

35 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

36 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

37 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

38 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

39 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ หลวงพ่อพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google