งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้จ่ายงบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง ปี 2558 การใช้จ่ายงบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง ปี 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้จ่ายงบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง ปี 2558 การใช้จ่ายงบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง ปี 2558."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้จ่ายงบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง ปี 2558 การใช้จ่ายงบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง ปี 2558

2 งบดำเนินงาน และงบอุดหนุนพัฒนาบุคลากร ปี 2558 สรุปความก้าวหน้าในการเบิกจ่าย จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วันที่ 21 เมษายน 2558

3 รายละเอียดการจัดสรรงบอุดหนุนพัฒนา บุคลากร ปี 2558 สสจ. นครศรีธรรมราช

4 รายละเอียดการจัดสรรงบอุดหนุนพัฒนา บุคลากร ปี 2558 ( ต่อ )

5 รพศ. มหาราชนครศรีธรรมราช

6 รายละเอียดการจัดสรรงบอุดหนุนพัฒนา บุคลากร ปี 2558 ( ต่อ ) รพศ. มหาราชนครศรีธรรมราช ( ต่อ )

7 งบลงทุน ปี 2558 สสจ. นครศรีธรรมราช

8 งบลงทุน ปี 2558 รพศ. นครศรีธรรมราช

9 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2558 สสจ. นครศรีธรรมราช

10 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2558 สสจ. นครศรีธรรมราช

11 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2558 รพศ. นครศรีธรรมราช

12 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2558 รพศ. นครศรีธรรมราช ( ต่อ )

13 งบค่าเสื่อม ปี 2557 ได้รับจัดสรร 80% จำนวนเงิน 106,668,230.58 บาท 20% จำนวนเงิน 14,615,000.00 บาท สรุปผลการเบิกจ่าย ส่วน 20% ( ณ วันที่ 20 เม. ย.58)

14 งบค่าเสื่อม ปี 2557 20% ( ต่อ )

15

16 งบค่าเสื่อม ปี 2558 20% สสจ. นครศรีธรรมราช ( รพช.) 13 รายการ เป็นเงิน 21,547,200 บาท รพศ. มหาราชนครศรีธรรมราช 4 รายการ เป็นเงิน 7,815,000 บาท

17 งบค่าเสื่อม ปี 2558 20% สสจ. นครศรีธรรมราช ( ต่อ )

18 งบค่าเสื่อม ปี 2558 20% รพศ. มหาราชนครศรีธรรมราช

19 ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt การใช้จ่ายงบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง ปี 2558 การใช้จ่ายงบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง ปี 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google