งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Collocations Self-access materials

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Collocations Self-access materials"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Collocations Self-access materials
By Self-access Learning Centre, KMUTT Copyright © 2011 Self-access Learning Centre, KMUTT

2 Collocations Do you want to improve your
vocabulary bank? Try this vocabulary learning strategy No.3! How to use this learning record Step 1: Choose a word for which you would like to learn its collocation. Step 2: Use the Oxford Collocations Dictionary (available both paper-based and online) or one with Thai translation called English by Example (compiled by Wong Wattanaphichet) to find the word’s collocations. Step 3: Study the collocations and sample sentences given. Step 4: There are 4 types of collocations: verb, adjective, noun and phrase collocations. Choose the collocation you consider useful; copy them into your learning record. Step 5: Make your own sentences using the new collocations, or look for more sentences containing the collocations. Suggestions: Do not worry whether your sentences are correct or not. The more you write, the more you learn. Consult dictionaries or grammar books/websites for grammatical mistakes. You may get help from friends or your teacher when you have a chance! Collocations การใช้แผ่นบันทึกการเรียนรู้นี้ ขั้นตอนที่ 1 เลือกคำที่ต้องการเรียนรู้ Collocations เพิ่มเติม ขั้นตอนที่ 2 ใช้พจนานุกรม Oxford Collocations Dictionary (มีทั้งแบบเป็นเล่มและออนไลน์) หรือพจนานุกรม Collocations ที่มีคำแปลภาษาไทยชื่อว่า English by Example (เรียบเรียงโดย วงศ์ วรรธนพิเชฐ) เพื่อหากลุ่มคำที่ใช้ร่วมกับคำศัพท์หลัก (Collocations) ขั้นตอนที่ 3 ศึกษา Collocations และตัวอย่างประโยคที่ให้ ขั้นตอนที่ 4 Collocations มี 4 ชนิดได้แก่ Collocations ที่ใช้ร่วมกับคำกริยา คำวิเศษณ์ คำนาม หรือวลี ให้คุณเลือก Collocations ที่เป็นประโยชน์ แล้วคัดลอกลงในแผ่นบันทึกการเรียนรู้ของคุณ ขั้นตอนที่ 5 แต่งประโยคของคุณเองโดยใช้ Collocations ที่เรียนรู้ใหม่ หรือค้นคว้าประโยคที่มี Collocations อยู่เพิ่มเติม ข้อเสนอแนะ ไม่ต้องกังวลว่าประโยคที่คุณแต่งจะถูกหรือผิด ยิ่งเขียนคุณก็จะยิ่งเรียนรู้ ถ้าคุณมีปัญหาด้านไวยากรณ์ลองตรวจสอบกับพจนานุกรม หนังสือ/เวปไซด์ไวยากรณ์ และคุณอาจปรึกษาเพื่อนหรือคุณครูเมื่อมีโอกาส What is ‘collocations’? ‘Collocation’ refers to words which typically ‘go together’. For example, when talking about beauty, many native English speakers would say that the expression “completely beautiful” does not sound quite right; that “incredibly beautiful” or “extremely beautiful. sound better. Here are examples of collocations of the word ‘house’: Verb collocation: build, decorate, demolish, renovate, live in, occupy, etc. Adjective collocation: magnificent, grand, attractive, luxurious, splendid, etc. Collocation คืออะไร? “Collocation” คือคำซึ่งปกติจะพบว่าไปด้วยกัน ยกตัวอย่างเช่น เมื่อพูดถึงความงาม ชาวอังกฤษ ผู้เป็นเจ้าของภาษาจะพิจารณาว่าคำว่า completely ไม่เหมาะกับการใช้กับคำว่า beautiful และน่าจะใช้ร่วมกับคำว่า incredibly หรือextremely จึงจะเหมาะสมกว่า ต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง Collocation ของคำว่า house คำกริยาที่ใช้ร่วมกัน: build, decorate, demolish, renovate, live in, occupy ฯลฯ คำคุณศัพท์ที่ใช้ร่วมกัน: magnificent, grand, attractive, luxurious, splendid ฯลฯ How can I learn collocations? Looking up collocations in specially designed dictionaries called ‘collocation dictionaries’ is an effective way to increase your collocation bank by yourself. Try to be familiar with these dictionaries because they are excellent tools to inspire your writing! ฉันจะเรียนรู้ Collocations ได้อย่างไร? การค้นหา Collocations ในพจนานุกรมเฉพาะที่เกี่ยวกับ Collocations เป็นวิธีการเพิ่มคลังศัพท์ด้วยตัวคุณเองที่มีประสิทธิภาพ พยายามคุ้นเคยกับพจนานุกรมเหล่านี้เพราะคุณสามารถใช้เป็นเครื่องมือสร้างแรงบันดาลใจในงานเขียนของคุณได้!

3 Examples ตัวอย่างการกรอกแผ่นบันทึก
Word คำ: MONEY My own sentences ประโยคของฉัน Verb collocations คำกริยาที่ใช้ร่วมกับคำศัพท์หลัก borrow, bring in, collect, earn, get, make, raise, receive, run out of, save, spend, squander, throw away, waste - He needs suggestions on how to save money! I want to know how not to run out of money after the New Year. Noun collocations คำนามที่ใช้ร่วมกับคำศัพท์หลัก pocket, spending How much pocket money do I need for a 3-day trip to Korea? Adjective collocations คำคุณศัพท์ที่ใช้ร่วมกับคำศัพท์หลัก big, easy - I am thinking about making easy money online! Phrase collocations วลีที่ใช้ร่วมกับคำศัพท์หลัก put / sink money into sth, throw your money around - Thailand is sinking money into tourism. See an example of how to use our learning record on the next page.

4 Collocations Word คำ: My own sentences ประโยคของฉัน Verb collocations
Working period: Starting … …/ / Ending… …/… …/… … Word คำ: My own sentences ประโยคของฉัน Verb collocations คำกริยาที่ใช้ร่วมกับคำศัพท์หลัก Adjective collocations คำคุณศัพท์ที่ใช้ร่วมกับคำศัพท์หลัก Noun collocations คำนามที่ใช้ร่วมกับคำศัพท์หลัก Phrase collocations วลีที่ใช้ร่วมกับคำศัพท์หลัก

5


ดาวน์โหลด ppt Collocations Self-access materials

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google