งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Breast cancer screening & Evaluation in Thailand

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Breast cancer screening & Evaluation in Thailand"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Breast cancer screening & Evaluation in Thailand
Dr. Chanin Apiwanich , M.D. Chief of surgical department National Cancer Institute

2 Bureau of Policy and Strategy Ministry of Public Health Thailand 2012
Mortality rate per 100,000 in Thailand = 63,272 lives 98.5 Bureau of Policy and Strategy Ministry of Public Health Thailand 2012

3 Cancer mortality in Thailand
26,610 (2012) 19.14% 22,335 (2007) Cancer mortality in Thailand

4 40.3 26.4 26.2 16.7 14.7 16.6 7.7 11.5 156.7 138.2 Incidence per 100,000 persons 102,000 cases 6.1 11.0

5 Top 5 Cancer trends 26.4 16.7 16.6 11.5 11 Female
Years Cancer in Thailand

6 ASR breast cancer incidence 2008
23.7 32.4 19.8 29.1 ASR breast cancer incidence 2008

7 Age Incidence of Breast Cancer in Thailand 2008
95.5 26.4 : 100,000 Cancer in Thailand

8

9 Breast cancer Pre-cancerous Invasive cancer

10 Subtypes of breast cancer (Tabar's)
Invasive ductal carcinoma (NOS) % Ductal carcinoma in situ (DCIS) % Invasive lobular carcinoma % Tubular carcinoma % Mucinous carcinoma % Medullary carcinoma % Others %

11 Health promotion & screening model
5 year survival rate Health promotion & screening model research & innovation

12 Breast Cancer Stage 1-2 in Thailand
% 70 % Breast Cancer Stage 1-2 in Thailand Cancer in Thailand

13 เราตรวจพบมะเร็งเต้านมได้อย่างไร

14 เจ็บเต้านม ก้อนเต้านม ก้อนรักแร้
หัวนมมีของเหลวไหล เต้านมเปลี่ยนแปลง ก้อนรักแร้ หัวนมเป็นแผล

15 Breast cancer screening
Self Breast Examination การดู ให้สังเกตเปรียบเทียบเต้านมทั้งสองข้างว่าแตกต่างผิดไปจากเดิมหรือไม่ การคลำ บีบบริเวณหัวนมสังเกตความผิดปกติว่ามีของเหลว หรือเลือดออกจากหัวนมในขณะที่กดบริเวณปานนมหรือไม่

16 Breast cancer screening
Self Breast Examination การคลำโดยนอนราบ ใช้นิ้วชี้นิ้วกลางและนิ้วนางของมือตรงข้ามคลำให้ทั่วเต้านมและรักแร้ การคลำโดยการยืน ให้ยกแขนข้างที่จะตรวจไว้เหนือศีรษะ ใช้มือด้านตรงข้ามคลำให้ทั่วเต้านมและรักแร้ โดยคลำได้ในทิศทางทั้งทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกาก็ได้

17 Self Breast Examination Problems & Challenges

18 2 รายงานขนาดใหญ่ SBE ไม่ช่วยลดอัตราการเสียชีวิต

19 Why ??

20 คุณภาพการตรวจ ไม่เพียงพอ?
วิธีการนี้ไม่ไวพอในการตรวจหาก้อนมะเร็ง? คุณภาพการตรวจ ไม่เพียงพอ? หรือเนื่องจาก ตรวจพบแล้วไม่มีระบบการดูแลต่อเนื่องที่ดีพอ?

21 การประเมินคุณภาพ SBE

22 กระบวนการตรวจที่ถูกต้อง
ทัศนคติที่ถูกต้อง

23 ท่าทางที่ถูกต้อง ผลการตรวจที่ถูกต้อง

24 ความสม่ำเสมอในการตรวจ SBE

25 การสอนการตรวจจะช่วยให้ทั้ง ทัศนคติ และความถูกต้องเพิ่มขึ้น

26 Thank you


ดาวน์โหลด ppt Breast cancer screening & Evaluation in Thailand

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google