งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Breast cancer screening & Evaluation in Thailand Dr. Chanin Apiwanich, M.D. Chief of surgical department National Cancer Institute.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Breast cancer screening & Evaluation in Thailand Dr. Chanin Apiwanich, M.D. Chief of surgical department National Cancer Institute."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Breast cancer screening & Evaluation in Thailand Dr. Chanin Apiwanich, M.D. Chief of surgical department National Cancer Institute

2 98.5 Mortality rate per 100,000 in Thailand 1992- 2012 Bureau of Policy and Strategy Thailand 2012 Ministry of Public Health Thailand 2012 = 63,272 lives

3 22,335(2007) 19.14% 26,610(2012) Cancer mortality in Thailand

4 40.3 26.2 14.7 7.7 6.1 26.4 16.7 16.6 11.0 11.5 Incidence per 100,000 persons 2007-2009 156.7138.2 102,000 cases

5 Top 5 Cancer trends Female Years Cancer in Thailand 1990-2009 26.4 16.7 16.6 11.5 11

6 ASR breast cancer incidence 2008 32.4 19.8 23.7 29.1

7 95.5 26.4 : 100,000 Cancer in Thailand 2008 Age Incidence of Breast Cancer in Thailand 2008 Cancer in Thailand 2007-2009

8

9 Breast cancer Pre-cancerous Invasive cancer

10 Subtypes of breast cancer (Tabar's) Invasive ductal carcinoma (NOS) 65 % Ductal carcinoma in situ (DCIS) 10-15 % Invasive lobular carcinoma 10-13 % Tubular carcinoma 6-8 % Mucinous carcinoma 2 % Medullary carcinoma 2 % Others 2 %

11 5 year survival rate Health promotion & screening model research & innovation

12 Breast Cancer Stage 1-2 in Thailand 60.6 - 89.1 % 70 % Cancer in Thailand 2007-2009

13 เราตรวจพบมะเร็ง เต้านมได้อย่างไร

14 ก้อนเต้านม เจ็บเต้านม เต้านม เปลี่ยนแปลง หัวนมมีของ เหลวไหล ก้อนรักแร้ หัวนมเป็น แผล

15 Self Breast Examination Breast cancer screening การดู ให้สังเกตเปรียบเทียบเต้า นมทั้งสองข้างว่าแตกต่างผิดไป จากเดิมหรือไม่ การคลำ บีบบริเวณหัวนมสังเกต ความผิดปกติว่ามีของเหลว หรือ เลือดออกจากหัวนมในขณะที่กด บริเวณปานนมหรือไม่

16 Self Breast Examination Breast cancer screening การคลำโดยนอนราบ ใช้นิ้วชี้ นิ้วกลางและนิ้วนางของมือตรงข้าม คลำให้ทั่วเต้านมและรักแร้ การคลำโดยการยืน ให้ยกแขนข้าง ที่จะตรวจไว้เหนือศีรษะ ใช้มือด้าน ตรงข้ามคลำให้ทั่วเต้านมและรักแร้ โดยคลำได้ในทิศทางทั้งทวนเข็ม นาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกาก็ได้

17 Self Breast Examination Problems & Challenges

18 2 รายงานขนาดใหญ่ SBE ไม่ช่วยลดอัตราการเสียชีวิต

19 Why ??

20 คุณภาพการตรวจ ไม่เพียงพอ ? วิธีการนี้ไม่ไวพอในการ ตรวจหาก้อนมะเร็ง ? หรือเนื่องจาก ตรวจพบ แล้วไม่มีระบบการดูแล ต่อเนื่องที่ดีพอ ?

21 การประเมินคุณภาพ SBE

22 กระบวนการตรวจที่ถูกต้อง ทัศนคติที่ถูกต้อง

23 ท่าทางที่ถูกต้อง ผลการตรวจที่ ถูกต้อง

24 ความสม่ำเสมอใน การตรวจ SBE

25 การสอนการตรวจจะช่วย ให้ทั้ง ทัศนคติ และ ความถูกต้องเพิ่มขึ้น

26 Thank you


ดาวน์โหลด ppt Breast cancer screening & Evaluation in Thailand Dr. Chanin Apiwanich, M.D. Chief of surgical department National Cancer Institute.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google