งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 กลุ่มโรงเรียน ดงขุย ความสามารถด้านภาษา โรงเรียนจำนวนนักเรียนคะแนนเฉลี่ยร้อยละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 กลุ่มโรงเรียน ดงขุย ความสามารถด้านภาษา โรงเรียนจำนวนนักเรียนคะแนนเฉลี่ยร้อยละ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 กลุ่มโรงเรียน ดงขุย ความสามารถด้านภาษา โรงเรียนจำนวนนักเรียนคะแนนเฉลี่ยร้อยละ โรงเรียนบ้านดงขุย โรงเรียนบ้านหนองระมาน โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ โรงเรียนบ้านวังรวก โรงเรียนบ้านเขาคณฑา โรงเรียนบ้านเนินสว่าง โรงเรียนบ้านเขาน้อย โรงเรียนบ้านโป่งนกแก้ว 1047 โรงเรียนบ้านหนองกลอย โรงเรียนบ้าน กม โรงเรียนบ้านเขาสัก โรงเรียนบ้านกล้วย โรงเรียนบ้านเขาชะโงก โรงเรียนบ้านโคกสำราญ

3 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 กลุ่มโรงเรียน ดงขุย ความสามารถด้านภาษา

4 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 กลุ่มโรงเรียน ดงขุย ความสามารถด้านคำนวณ โรงเรียนจำนวนนักเรียนคะแนนเฉลี่ยร้อยละ โรงเรียนบ้านดงขุย โรงเรียนบ้านหนองระมาน โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 435 โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ โรงเรียนบ้านวังรวก โรงเรียนบ้านเขาคณฑา โรงเรียนบ้านเนินสว่าง 720 โรงเรียนบ้านเขาน้อย โรงเรียนบ้านโป่งนกแก้ว 1027 โรงเรียนบ้านหนองกลอย โรงเรียนบ้าน กม โรงเรียนบ้านเขาสัก โรงเรียนบ้านกล้วย โรงเรียนบ้านเขาชะโงก โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1024

5 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 กลุ่มโรงเรียน ดงขุย ความสามารถด้านคำนวณ

6 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 กลุ่มโรงเรียน ดงขุย ความสามารถด้านเหตุผล โรงเรียนจำนวนนักเรียน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ โรงเรียนบ้านดงขุย โรงเรียนบ้านหนองระมาน โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ โรงเรียนบ้านวังรวก โรงเรียนบ้านเขาคณฑา โรงเรียนบ้านเนินสว่าง โรงเรียนบ้านเขาน้อย โรงเรียนบ้านโป่งนกแก้ว โรงเรียนบ้านหนองกลอย โรงเรียนบ้าน กม โรงเรียนบ้านเขาสัก 7 40 โรงเรียนบ้านกล้วย โรงเรียนบ้านเขาชะโงก โรงเรียนบ้านโคกสำราญ

7 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 กลุ่มโรงเรียน ดงขุย ความสามารถด้านเหตุผล

8


ดาวน์โหลด ppt การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 กลุ่มโรงเรียน ดงขุย ความสามารถด้านภาษา โรงเรียนจำนวนนักเรียนคะแนนเฉลี่ยร้อยละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google