งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 2003 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " 2003 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  2003 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand

2 หาจุดที่แตกต่าง เงินจ๋าอยู่ไหน วาดภาพจากเหรียญ ธนบัตร โครงสร้างเนื้อหา หารายได้ใช้จ่ายออมและทำให้งอก เงย ความเข้าใจ ความสามารถ ความรับผิดชอบ รู้จักเงิน ▲ ความเข้าใจ ความสามารถ ความรับผิดชอบ ความเข้าใจ ความสามารถ ความรับผิดชอบ บทเรียน แนวคิด ▲ ป.1 ▲ ป.3 ▲ ป.2 ▲ ป.1

3  2003 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand เนื้อหาช่วงชั้นที่ 1 หาจุดที่แตกต่าง หน้า97

4  2003 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand เนื้อหาช่วงชั้นที่ 1 เงินจ๋าอยู่ไหน หน้า99

5  2003 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand เนื้อหาช่วงชั้นที่ 1 วาดภาพจากเหรียญ

6  2003 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand เนื้อหาช่วงชั้นที่ 1 ธนบัตร


ดาวน์โหลด ppt  2003 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google