งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับที่ 23 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 9 กันยายน 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับที่ 23 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 9 กันยายน 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับที่ 23 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 9 กันยายน 2554

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ประกาศฉบับนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (75) และ (76) ของข้อ 3 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ยา อันตราย ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2521 ซึ่งแก้ไข เพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ยาอันตราย ฉบับที่ 19 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2548 " (75) ยากลุ่มที่มีกรดอะมิโนเป็นส่วนประกอบ ที่ ใช้รักษาภาวะผิดปกติเนื่องจากโรคตับ (76) ยากลุ่มรักษาโรคนิ่ว "

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับที่ 23 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 9 กันยายน 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google