งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทรงกระ บอก. ลักษณะของทรงกระบอก หน้าตัดหรือ ฐาน ส่วน สูง รัศ มี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทรงกระ บอก. ลักษณะของทรงกระบอก หน้าตัดหรือ ฐาน ส่วน สูง รัศ มี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทรงกระ บอก

2 ลักษณะของทรงกระบอก หน้าตัดหรือ ฐาน ส่วน สูง รัศ มี

3 ทรงกระบอก เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติที่มี ฐานสองฐานเป็น วงกลมที่เท่ากันทุกประการ และ อยู่บนระนาบที่ ขนานกันและเมื่อตัดรูป เรขาคณิตสามมิตินั้นด้วย ระนาบที่ขนานกับฐานแล้วจะได้ หน้าตัดที่เป็นวงกลม ที่เท่ากันทุกประการกับฐานเสมอ

4 สู ง พื้นที่ผิวทรงกระบอก พื้นที่ผิวโค้งหรือ พื้นที่ผิวข้าง ฐา น

5 พื้นที่ผิวทรงกระบอก = 2 พื้นที่ฐาน + พื้นที่ผิว ข้าง = 2 พื้นที่วงกลม + พื้นที่ สี่เหลี่ยมผืนผ้า = 2 + 2 h

6 ตัวอย่างที่ 1 กระป๋องนมสูง 3.5 ซม. รัศมีฐาน ยาว 4.2 ซม. ต้องการปิดฉลาก ด้านข้าง จะต้องใช้กระดาษ เท่าไร วิธีทำ พื้นที่ฉลาก = พื้นที่ผิวข้าง = 2  r  สูง = 2   4.2  3.5 = 42 ตารางซม.

7 ตัวอย่างที่ 2 จงหาพื้นที่ผิวแก้ว ทรงกระบอกปากเปิดรัศมี 3.5 ซม. สูง 14 ซม. วิธีทำ พื้นที่ผิวแก้วทรงกระบอก ปากเปิด =  r + 2  r  สูง =  3.5  3.5 + 2   3.5  14 = 38.5 + 308 = 346.5 ตารางซม.

8 แบบฝึกหัด 1. จงหาพื้นที่ผิวโค้ง ของ ทรงกระบอกที่มี เส้นผ่านศูนย์กลาง 7 ซม. สูง 6 ซม.

9 2. ทรงกระบอกมี รัศมี 5 ซม. มีพื้นที่ผิว 250  ตารางซม. จะสูงเท่าไร

10 3. ทรงกระบอกอันหนึ่งมี พื้นที่ผิวข้าง เท่ากับ 42  ตาราง ซม. สูง 6 ซม. จะมีเส้นผ่าน ศูนย์กลางเท่าไร


ดาวน์โหลด ppt ทรงกระ บอก. ลักษณะของทรงกระบอก หน้าตัดหรือ ฐาน ส่วน สูง รัศ มี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google