งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ ๙ บทที่ ๙ บทที่ ๙ บทที่ ๙ ตอตอ เตอเตอ เตาเตา ตัว อ่านสระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ ๙ บทที่ ๙ บทที่ ๙ บทที่ ๙ ตอตอ เตอเตอ เตาเตา ตัว อ่านสระ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 บทที่ ๙ บทที่ ๙ บทที่ ๙ บทที่ ๙

3 ตอตอ เตอเตอ เตาเตา ตัว อ่านสระ

4 อ่านพยัญชนะ กจดตบป อ ข ฉถส ห ช น พ ฟม ร ล ว ย ง ท ญ

5 อ่านสะกดคำและแจกรูป เจอเออเรอ วั ว มั ว รั ว ตั ว หั ว เกาเกา เดาเดา เตาเตา เบาเบา เอาเอา เงาเงา เทาเทา เราเรา เขาเขา เสาเสา

6 งอทอพอพอ ยอรอกอกอ ตอตอ ปอปอ ขอขอ หอหอ

7 อ่านเป็นคำ จะดีจุเจอกอเกาเกา เทาเทา ใบใบ ไปไป ปะปะ ตีดุ เออเออ จอจอ เตาเตา เร า ในใน ไฟไฟ ยะยะ ปี บุเร อ พอพอ เบ า

8 เสาใจไถ ดุเอา เจอเขาเกาขาเวลา ทะเล พอดีสีเทาเสาไฟ เตาไฟมีเหาดูเงาเอามา เขาวัวหัวโตใบโพ

9 เขาดูไฟในเตา เราเจอเขาวัวในนา เขาเกาขาเบาเบา เขาเอาอะไรมา

10 เราช่วยกัน แม่ไก่ไปในนาไปหาหญ้าทำบ้านตัว พอดีเจอแม่วัวไก่สองตัวก็ดีใจ แม่วัวก็ใจดีหญ้าที่มีเราจะให้ ทำบ้านให้พอใจวัวช่วยไก่เราช่วยกัน


ดาวน์โหลด ppt บทที่ ๙ บทที่ ๙ บทที่ ๙ บทที่ ๙ ตอตอ เตอเตอ เตาเตา ตัว อ่านสระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google